Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Vuosttaš Muitalusaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Forrige kapittelNeste kapittel

Davida gonagasváldi nanusmuvvá
14Tyrosa gonagas Hiram vuolggahii Davida lusa áirasiid. De son doaimmahii Davidii sedermuora ja vuolggahii muvrráriid ja snihkkáriid hukset sutnje šloahta.  2 Dalle David ipmirdii ahte Hearrá lei nannen su gonagasvuođa ja diktán dan menestuvvat sutnje álbmogis Israela dihte.
   
 3 Jerusalemis David válddii velá eambbo áhkáid, ja sutnje riegádedje eambbo bártnit ja nieiddat.  4 Dát bártnit sutnje riegádedje Jerusalemis: Šammua, Šobab, Natan, Salomo,  5 Jibhar, Elišua, Elpelet,  6 Nogah, Nefeg, Jafia,  7 Elišama, Beeljada ja Elifelet.
David vuoitá filistalaččaid
 8 Go filistalaččat gulle ahte David lei vuidojuvvon oppa Israela gonagassan, de sii buohkat johttájedje ja áigo fallehit su. David gulai dan ja vulggii sin vuostá.  9 Filistalaččat bohte ja spedje miehtá Refaimleagi. 10 David jearai Ipmilis: “Manango mun soahtat filistalaččaiguin? Attátgo don sin mu gihtii?” Hearrá vástidii: “Soahttá, mun attán sin du gihtii.” 11 Israellaččat vulge Baal-Perasimii, ja David časkkii doppe filistalaččaid. Son dajai: “Ipmil lea diktán mu cuvket vašálaččaidan nugo čázit cuvkejit buođu.” Dan dihte dat báiki gohčoduvvui Baal-Perasimin. 12 Filistalaččat guđđe dohko ipmiliiddiset, ja David gohčui boaldit daid. 13 Muhto filistalaččat spedje fas Refaimleagi. 14 David jearai fas Ipmilis neavvaga, ja Ipmil vástidii: “Ale mana sin vuostá, muhto mohkas sin duohkái ja fallet sin bakamuoraid bealde. 15 Go gulat muorragierragiin lávkensuopmana, de fallet dalle, danne go dat lea mearkan das ahte Ipmil lea vuolgán du ovddas časkit filistalaččaid soahteveaga.” 16 David dagai nugo Ipmil lei gohččon, ja israellaččat časke filistalaččaid soahteveaga ja doarridedje dan Gibeonis gitta Gesera rádjái. 17 David beaggigođii buot eatnamiidda, ja Hearrá divttii buot álbmogiid ballat sus.
Note Baal-Perasim: >\+xt 2 Sam 5,20.
Note bakamuoraid: dás ii leat čielggas makkár muorra dat lea; sáhttá leat balsammuorra.
Forrige kapittelNeste kapittel

15. april 2021

Dagens Bibelord

Markus 6,30–34

Les i nettbibelen

30Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. ... Vis hele teksten

30Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. 31Og han sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. 32Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. 33Men mange så at de dro bort, og kjente dem igjen, og fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde fram før dem. 34Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting.