Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Vuosttaš Muitalusaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Forrige kapittelNeste kapittel
20Jagi geažes, dan áigge go gonagasat lávejedje vuolgit soahtat, Joab vulggii soahteveagainis stajidit ammonlaččaid eatnama ja birastahtii Rabba. David ieš bázii Jerusalemii, muhto Joab válddii Rabba ja duššadii dan.
   
 2 David válddii ammonlaččaid gonagasa oaivvis gollekruvnnu. Dat lei gollis ja dettii ovtta taleantta, ja das lei mávssolaš geađgi. Dál dat šattai Davida oaivái. Son doalvvui gávpogis hui ollu sállaša.  3 Gávpoga ássiid son bággii vuolgit eret ja bargat saháiguin, ruovdeguhkiiguin ja ákšuiguin. Ná David dagai buot ammonlaččaid gávpogiidda. De son máhcai Jerusalemii oppa soahteveagain.
Soahti filistalaččaiguin
 4 Muhtin áiggi geažes šattai Geseris filistalaččaiguin soahti mas hušalaš Sibbekai gottii rafalaš Sippaja, ja filistalaččat vuoliduvvojedje.  5 De šattai fas soahti filistalaččaiguin, ja Elhanan, Jaira bárdni, gottii Lahmi, gatlaš Goljata vielja, gean sáitenađđa lei gassat nugo gođabumme.  6 Fastain lei soahti Gatis. Doppe lei hui stuorra olmmái geas ledje goappáge gieđas guhtta suorpma ja goappáge juolggis guhtta juolgesuorpma, oktiibuot guokteloginjeallje; sonnai lea Rafa nális.  7 Son hiddjidii Israela, muhto Jonatan, Davida vielja Šima bárdni, gottii su.  8 Nu gatlaš Rafa náli olbmot gottáhalle Davidii ja su olbmáide.
1 Muit 20,1 viser til 2 Sam 11,1, 2 Sam 12,26-31
Note Rabba: ammonlaččaid oaivegávpot, dálá Amman. ammonlaččat.
Note taleantta: sullii 34,2 kilo.
Note Rafa nális: >\+xt 2 Sam 21,16.
Forrige kapittelNeste kapittel

15. april 2021

Dagens Bibelord

Markus 6,30–34

Les i nettbibelen

30Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. ... Vis hele teksten

30Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. 31Og han sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. 32Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. 33Men mange så at de dro bort, og kjente dem igjen, og fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde fram før dem. 34Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting.