Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Nubbi Muitalusaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Forrige kapittelNeste kapittel

Tempela biergasat
4Salomo duddjohii bronsaáltára man guhkkodat lei guoktelogi állana, govdodat guoktelogi állana ja allodat logi állana.
   
 2 De son leikehii jorba áldása mii gohčoduvvui mearran. Dat lei áibbas jorbat, ja dan čađamihttu ravddas ravdii lei logi állana. Dan allodat lei vihtta állana ja birramihttu golbmalogi állana.  3 Dan ravdda vuolde ledje vuokságovat guoktin ráidun, ja dat ledje leikejuvvon oktanaga mearain.  4 Mearra orui guoktenuppelohkái vuovssá alde; golbma ledje davás guvlui, golbma oarjjás guvlui, golbma lulás guvlui ja golbma nuorttas guvlui. Mearra orui vuovssáid alde, ja daid maŋŋegeažit ledje sisa guvlui.  5 Meara ávnnas lei giehtaloabu asu, ja dan ravda lei juhkanlihti ravdda hápmásaš, dego lotuslieđi giera. Mearra gesii golbmaduhát bata.
   
 6 Salomo duddjohii maid logi gievnni ja bijai dain vihtta áldása olgeš ja vihtta gurut beallái. Dain galggai doidit boaldinoaffarruvjjiid. Mearra lei báhpaid basadeami várás.
   
 7 Salomo ráhkadii gollis maid logi lámpájuolggi dakkárin go dat galge ja bijai daid tempelhállii, vihtta olgeš ja vihtta gurut beallái.
   
 8 Salomo ráhkadii logi beavddi ja bijai daid tempelhállii, vihtta olgeš ja vihtta gurut beallái. Son duddjohii gollis maid čuođi oaffarbollu.
   
 9 Salomo huksii báhpaid ovdašilju ja stuorra tempelšilju ja dan uvssaid; uvssaid son govččai bronssain.
   
10 Meara son bijai tempela olgeš beallái, nuorttaslulás guvlui.
   
11 Hiram duddjui báđiid, gutnagoaivvuid ja oaffarbolluid. Son gárvvistii daid biergasiid maid son galggai duddjot gonagas Salomoi Ipmila tempela várás: 12 guokte bácci, guokte jorbalágán bázzeoaivvi, guokte bárggaldaga gokčat dan guokte bázzeoaivvi; 13 njeallječuođi granáhtaehpela dan guovtti bárggaldahkii, guokte granáhtaehpelráiddu goappáge bárggaldahkii gokčat dan guokte bázzeoaivvi, 14 logi beavddi ja daidda logi gievnni, 15 meara ja guoktenuppelohkái vuovssá dan vuollái 16 ja báđiid, gutnagoaivvuid ja gáffaliid. Buot biergasat maid meašttir Hiram duddjui gonagas Salomoi Hearrá tempela várás, ledje dahkkojuvvon gellojuvvon bronssas. 17 Gonagas leikehii daid láiráfuorpmain Jordanleagis, Sukkota ja Saretana gaskkas. 18 Salomo duddjohii dakkár biergasiid nu ollu ahte daidda adnojuvvon bronsa ii lean mihtideames.
   
19 Salomo duddjohii maid buot eará tempela biergasiid: golleáltára, oaffarláibebevddiid, 20 gollelámpájulggiid goara ovdii ja daid lámppáid mat galge cahkkehuvvot nugo lei mearriduvvon, 21 liđiid, lámppáid ja gollebasttaid, visot čielga gollis, 22 ja vel niibbiid, oaffarbolluid, gohpuid ja dollalihtiid, buot datnai čielga gollis. Maiddái basimus boaššu uksa, dan uksalahkit ja tempelhálla uvssat, gokčojuvvojedje golliin.
2 Muit 4,1 viser til 2 Mos 27,1
Note guoktelogi állana, logi állana: sullii 10 mehtera ja 5 mehtera.
2 Muit 4,2 viser til 1 Gon 7,23-50
Note Mearran: >\+xt 1 Gon 7,23\+xt*. \fq logi állana, vihtta állana, golbmalogi állana: sullii 5 mehtera, 2,5 mehtera ja 15 mehtera.
Note golbmaduhát bata: sullii 109 200 lihttera.
Forrige kapittelNeste kapittel

06. mai 2021

Dagens Bibelord

1. Kongebok 3,5–14

Les i nettbibelen

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» ... Vis hele teksten

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» 6Salomo svarte: «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. 7Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. 8Her står din tjener midt iblant ditt folk som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. 9Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?» 10At Salomo svarte dette, var godt i Herrens øyne. 11Og Gud sa til ham: «Siden du ba om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, 12så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme etter deg. 13Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg: både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. 14Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt liv.»