Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Nubbi Muitalusaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Forrige kapittelNeste kapittel

Salomo hukse tempela
3Salomo huksegođii Hearrá tempela Jerusalemii Moriavárrái gos Hearrá lei almmustuvvan su áhččái Davidii, dan báikái maid David lei lágidan jebuslaš Ornana gordneráidnensadjái.  2 Salomo álggahii huksema ráđđenáiggis njealját jagi nuppi mánus.
   
 3 Go Salomo huksii Ipmila viesu, de son bijai dáid mihtuid: Daid guhkkodahkan šattai guhttalogi állana – boares állanmihtu mielde – ja govdodahkan guoktelogi állana.  4 Tempela ovdahálla lei seammá govdat go tempel, guoktelogi állana, ja dan allodat lei guoktelogi állana. Son govččai dan siskkil čielga golliin.  5 Son skoađastii tempelhálla sypressamuorain maid son govččai fiidnámus golliin, ja son hervii seinniid pálbma- ja viđjegovvosiiguin.  6 Son čiŋahii tempelhálla divrras geđggiiguin, ja golli lei buktojuvvon Parvajimis.  7 Tempelhálla ja dan bielkkát, šielmmát, seainnit ja uvssat gokčojuvvojedje golliin, ja seinniide gohppojuvvojedje kerubat.
   
 8 De Salomo ráhkadii basimus boaššu. Dan govdodat lei seammá go tempela govdodat, guoktelogi állana, ja dan guhkkodat lei guoktelogi állana. Dan gokčamii son anii guhttačuođi taleantta buoremus golli.  9 Gollenávllit dedde vihttalogi šekela. Maiddái bajit sálaid seinniid son govččai golliin. 10 Basimus boššui son ráhkadii guokte leikejuvvon keruba mat gokčojuvvojedje golliin. 11 Kerubaid sojiid guhkkodat lei oktiibuot guoktelogi állana. Nuppi keruba nubbi soadji lei vihtta állana guhku ja olii tempela seaidnái, ja nubbi soadji mii maid lei vihtta állana guhku, guoskkai nuppi keruba soadjái. 12 Maiddái nuppi keruba nubbi soadji lei vihtta állana guhku ja olii tempela seaidnái, ja nubbi soadji mii maid lei vihtta állana guhku, guoskkai nuppi keruba soadjái. 13 Nu kerubaid lebbes sojiid guhkkodat lei oktiibuot guoktelogi állana. Kerubat čužžo tempelhállii muođuid. 14 Ovdaloavdaga Salomo duddjohii ruksesalit, purpurrukses, karmosinrukses ja vilges láiggis, ja son divttii hervet dan kerubaiguin.
   
15 Tempela ovdii Salomo duddjohii guokte bácci. Goabbáge bázzi lei golbmalogivihtta állana alu, ja bázzeoaivvit ledje vihtta állana alu. 16 Son duddjohii viđjjiid, čeabetviđjjiid láhkásaččaid, ja bijai daid bajimužžii bácciid ala. Son duddjohii maid čuođi granáhtaehpela mat giddejuvvojedje viđjjiide. 17 Son ceggii bácciid tempela ovdii, nuppi olgeš ja nuppi gurut beallái. Olgeš beale bácci namman son bijai Jakin ja gurut beale bácci namman Boas.
Note guhttalogi állana, guoktelogi állana: sullii 30 mehtera ja 10 mehtera.
Note guoktelogi állana: sullii 10 mehtera.
Note Parvajim: báiki Davvi-Arabias, beakkán gollis dihte.
Note guhttačuođi taleantta: sullii 20 520 kilo.
Note vihttalogi šekela: sullii 570 grámma.
Note guoktelogi állana, vihtta állana: sullii 10 mehtera ja 2,5 mehtera.
2 Muit 3,15 viser til 1 Gon 7,15-22
Note golbmalogivihtta állana, vihtta állana: sullii 17,5 mehtera ja 2,5 mehtera.
Note Jakin, Boas: >\+xt 1 Gon 7,21.
Forrige kapittelNeste kapittel

06. mai 2021

Dagens Bibelord

1. Kongebok 3,5–14

Les i nettbibelen

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» ... Vis hele teksten

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» 6Salomo svarte: «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. 7Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. 8Her står din tjener midt iblant ditt folk som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. 9Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?» 10At Salomo svarte dette, var godt i Herrens øyne. 11Og Gud sa til ham: «Siden du ba om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, 12så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme etter deg. 13Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg: både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. 14Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt liv.»