Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Nubbi Muitalusaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Forrige kapittelNeste kapittel

Jotam Juda gonagassan
27Jotam lei guoktelogiviđajahkásaš go šattai gonagassan, ja son ráđđii Jerusalemis guoktenuppelohkái jagi. Su eadni lei Jeruša, Sadoka nieida.  2 Jotam dagai dan mii lea riekta Hearrá čalmmiin, aiddo nugo su áhčči Ussia lei dahkan, muhto son ii bahkken áhčis láhkái Hearrá tempelii oaffaruššat. Álbmot goit meannudii ain boasttoláhkái.  3 Jotam huksii Hearrá tempela Bajit poartta ja nannii Ofela muvrra.  4 Son huksii gávpogiid Juda várreeatnamii, ja vuovdeguovlluide son huksii ladniid ja toartnaid.  5 Son soađai ammonlaččaid gonagasain ja vuittii su, ja ammonlaččat šadde dan jagi máksit sutnje čuođi taleantta silbba, logiduhát kora nisu ja logiduhát kora bivggi. Seammá ollu ammonlaččat mákse sutnje maiddái nuppi ja goalmmát jagi.  6 Jotam šattai fámolaš stivrejeaddjin, danne go son álo vádjolii Hearrá, Ipmilis, geainnu.
   
 7 Mii muđui lea muitalit Jotamis, buot su sođiin ja eará doaimmain, lea čállojuvvon Israela ja Juda gonagasaid girjái.  8 Son lei guoktelogiviđajahkásaš go šattai gonagassan, ja son ráđđii Jerusalemis guhttanuppelohkái jagi.  9 Jotam manai vuoiŋŋadit áhčiidis lusa, ja son hávdáduvvui Davida gávpogii. Su maŋŋil gonagassan šattai su bárdni Ahas.
Note Ofela muvrra: gávpotmuvra mii lei Kedronleagi guvlui, tempelguovllu lulábealde. >\+xt 33,14.
Note čuođi taleantta, logiduhát kora: sullii 3420 kilo ja 3 640 000 lihttera.
Forrige kapittelNeste kapittel

06. mai 2021

Dagens Bibelord

1. Kongebok 3,5–14

Les i nettbibelen

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» ... Vis hele teksten

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» 6Salomo svarte: «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. 7Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. 8Her står din tjener midt iblant ditt folk som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. 9Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?» 10At Salomo svarte dette, var godt i Herrens øyne. 11Og Gud sa til ham: «Siden du ba om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, 12så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme etter deg. 13Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg: både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. 14Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt liv.»