Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Malaki

1 2 3 4

Forrige kapittel
4Gehččet, dat beaivi boahtá, dat buollá dego omman. Dalle buot čeavlát ja vearredahkkit leat dego oalgačalmmit, ja dat beaivi mii boahtá, cahkkeha sin, cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil; ii báze ii ruohtas iige oaksi.  2 Muhto didjiide geat ballabehtet mu namas, badjána vanhurskkisvuođa beaivváš dálkkasin su soajáid vuolde. Dii beassabehtet olggos ja njuikkodehpet dego gálbbit.  3 Dan beaivvi maid mun mearridan, dii duolbmabehtet eatnamii ipmilmeahttumiid, ja sii duolbmašuvvet gavjan, cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil.
Moses ja Elia
 4 Muitet bálvaleaddján Mosesa lága maid mun adden sutnje Horebis oppa Israela várás, gohččumiid ja báhkkomiid.  5 Gullet! Ovdal go boahtá Hearrá beaivi, stuoris ja hirbmatlaš, de mun vuolggahan didjiide profehta Elia.  6 Son jorgala áhčiid váimmu mánáid beallái ja mánáid váimmu áhčiid beallái. Dalle mun in vihat eatnama duššadeapmái, go boađán.
Mal 4,1 viser til Mal 3,2
Mal 4,5 viser til Mal 3,1, Matt 11,14, Matt 17,12, Luk 1,17
Note profehta Elia: Juvddálaččat osko ahte profehta Elia gii váldojuvvui albmái (\+xt 2 Gon 2,11\+xt*), máhccá maŋimuš beivviid ja jorgala olbmuid Ipmila beallái. Vrd. \+xt Matt 11,14; 17,10č.
Mal 4,6 viser til Luk 1,16
Forrige kapittel

15. april 2021

Dagens Bibelord

Markus 6,30–34

Les i nettbibelen

30Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. ... Vis hele teksten

30Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. 31Og han sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. 32Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. 33Men mange så at de dro bort, og kjente dem igjen, og fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde fram før dem. 34Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting.