Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Paulusa girji romalaččaide

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Forrige kapittelNeste kapittel

Abrahama osku
4Maid mii dalle dadjat Abrahama, min álbmoga máttaráhči, birra? Mo sutnje geavai?  2 Jos Abraham adnojuvvui vanhurskkisin daguidis dihte, de sus lei mainna rámádallat, muhto ii Ipmila ovddas.  3 Maid čála cealká? Abraham oskkui Ipmilii, ja dat lohkkojuvvui sutnje vanhurskkisvuohtan.  4 Dat geas leat dagut maid čájehit, ii oaččo bálkká árpmus, muhto danin go son lea ánssášan dan.  5 Jos muhtumis eai leat dagut, muhto son osku Ipmilii gii dahká ipmilmeahttuma vanhurskkisin, de Ipmil lohká su oskku sutnje vanhurskkisvuohtan.  6 Nu Davidge rámida ávdugassan dan olbmo geasa Ipmil logahallá vanhurskkisvuođa almmá daguid haga:  7  Ávdugasat dat geaid vearredagut leat ándagassii addojuvvon ja geaid suttut leat čihkkojuvvon.  8  Ávdugas dat olmmái geasa Hearrá ii logahala suttu.  9 Guoskágo dát ávdugassan máidnun dušše birračuhppojuvvon olbmuide vai maiddái birračuohpakeahtes olbmuide? Mii leat juo dadjan ahte osku lohkkojuvvui Abrahamii vanhurskkisvuohtan. 10 Leigo Abraham dalle birračuhppojuvvon? Ii, son lei ain birračuohpakeahttá. 11 Son oaččui birračuohpahusa mearkka nanustussan dasa ahte Ipmil anii su vanhurskkisin go oskkui juo ovdal go son birračuhppojuvvui. Nu son lea buohkaid áhčči geat oskot ja adnojuvvojit vanhurskkisin, vaikko eai leat birračuhppojuvvon. 12 Muhto son lea maiddái sin áhčči geat leat birračuhppojuvvon, sin geat eai leat dušše birračuhppojuvvon, muhto maiddái vádjolit dan oskku geainnu maid min áhčči Abraham čuovui ovdal go son birračuhppojuvvui.
Lohpádus Abrahamii
13 Dasgo dat lohpádus ahte sii árbejit máilmmi, ii addojuvvon Abrahamii ja su nállái lága bokte, muhto dan vanhurskkisvuođa bokte mii boahtá oskkus. 14 Jos sii geat dollet lága, leat árbbolaččat, de dallehan osku lea dušši ja lohpádus heaittihuvvon. 15 Láhka duddjo moari, muhto lága haga ii leat láhkarihkkunge. 16 Abraham oaččui lohpádusa danin go son oskkui, vai visot boađášii árpmus. Dalle lohpádus bissu nanusin oppa Abrahama nállái, ii dušše daidda geain lea láhka, muhto maiddái daidda geain lea Abrahama osku. Son lea min buohkaid áhčči, 17 nugo lea čállojuvvon: Mun lean dahkan du eatnat álbmogiid áhččin. Son lea min áhčči Ipmila čalmmiin, geasa son oskkui, ja guhte dahká jábmiid eallin ja gohčču šaddat dan mii ii leat. 18 Vaikko ii lean doaivu, de Abraham doaivvui ja oskkui ahte son šaddá eatnat álbmogiid áhččin, dáid sániid mielde: Nu eatnagin šaddá du nálli. 19 Su osku ii raššon vaikko son čuođijahkásažžan diđii ahte su rumaš lei hedjonan ja ahte Sara goaŧŧu lei jápmán. 20 Son ii eahpidan eahpeoskkus Ipmila lohpádusa, muhto nanosmuvai oskkus. Son attii gudni Ipmilii 21 ja lei vissis das ahte Ipmilis lei fápmu dahkat dan maid son lei lohpidan. 22  Dan dihte son lohkkojuvvui vanhurskkisin. 23 Muhto sánit son lohkkojuvvui vanhurskkisin eai čállojuvvon dušše su dihte, 24 muhto maiddái min dihte. Mii lohkkojuvvot vanhurskkisin go mii oskut sutnje guhte lea bajásčuoččáldahttán min Hearrá Jesusa jábmiid luhtte. 25 Ipmil divttii Kristusa jápmit min rihkkumiid dihte ja bajásčuoččáldahtii su jábmiid luhtte, vai mii šaddat vanhurskkisin.
Note rámádallat: Paulus atná dán sáni hui dávjá. Dat geavahuvvo čujuhit juohkelágán olmmošlaš čeavláivuhtii ja iešluohttámuššii.
Rom 4,7 viser til l 0,0
Rom 4,11 viser til Gal 3,7
Rom 4,16 viser til Gal 3,7
Forrige kapittelNeste kapittel

16. juni 2021

Dagens Bibelord

Markus 10,17–22

Les i nettbibelen

17Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 18Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud! ... Vis hele teksten

17Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 18Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud! 19Du kjenner budene: Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» 20Han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» 21Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa: «Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» 22Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye.