Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Vuosttaš Samuelgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Forrige kapittelNeste kapittel

Samuel vuoidá Davida gonagassan
16Hearrá celkkii Samuelii: “Man guhká don moraštat Saula? Munhan lean hilgon su, son ii oaččo leat šat Israela gonagassan. Deavdde oljju iežat oljočoarvái ja váldde dan fárrui! Mun vuolggahan du Isaja lusa, Betlehemis, dasgo ovtta su bártniin mun lean válljen gonagassan.”  2 Samuel vástidii: “Mo mun sáhtán mannat dohko? Jos Saul gullá dan, de son goddá mu.” Muhto Hearrá celkkii: “Váldde mielde guiggu ja daja ahte leat boahtán oaffaruššat Hearrái.  3 Bovde Isaja oaffarmállásiidda, de mun muitalan dutnje maid galggat dahkat. Vuoidda munnje dan gean mun čájehan dutnje.”
   
 4 Samuel dagai nugo Hearrá lei gohččon. Go son bođii Betlehemii, de gávpoga vuorrasat bohte balus su ovddal ja jerre: “Manne don bohtet, leago buot bures?”  5 Son vástidii: “Buot lea bures. Mun lean boahtán oaffaruššat Hearrái. Basuhehket iežadet ja bohtet muinna oaffarmállásiidda.” De son basuhii Isaja ja su bártniid ja bovdii sin oaffarmállásiidda.  6 Go sii bohte ja Samuel oinnii Eliaba, de son jurddašii: “Son dat lea! Dás Hearrá ovddas čuožžu dál dat gean son vuoidá.”  7 Muhto Hearrá celkkii Samuelii: “Ale geahča su hápmái ja su alla šaddui, danin go mun lean hilgon su. Hearrá ii geahča olbmuid láhkái. Olbmot gehččet hápmái, muhto Hearrá oaidná váimmu.”  8 De Isai rávkkai Abinadaba ja divttii su loaiddastit Samuela ovdii. Muhto Samuel dajai: “Ii Hearrá leat válljen dánge.”  9 De Isai divttii Šamma loaiddastit ovdan, muhto Samuel dajai: “Ii Hearrá leat válljen dánge.” 10 Nu Isai divttii čieža bártnis loaiddastit Samuela ovdii, muhto Samuel dajai: “Hearrá ii leat válljen dáin ovttage.” 11 De Samuel jearai: “Dátgo leat buot du bártnit?” Isai vástidii: “Lea gal vel nuoramus, muhto son lea dál guođoheamen sávzzaid.” Samuel dajai: “Gohčo viežžat su. Mii vuordit dassá go son lea boahtán.” 12 Isai gohčui viežžat Davida, ja son lei ođđamuđot, čáppačalmmát ja hámálaš. Hearrá celkkii: “Son dat lea, vuoidda su!” 13 Dalle Samuel válddii oljočoarvvi ja vuoiddai su das vieljažiid gaskkas. Ja Hearrá vuoigŋa bođii Davidii ja lei suinna dan beaivvi rájes. Dasto Samuel máhcai Ramai.
David Saula bálvalusas
14 Hearrá vuoigŋa gáiddai Saulis, ja bahás vuoigŋa maid Hearrá lei vuolggahan, áŧestišgođii su. 15 Saula olbmát dadje sutnje: “Mii oaidnit ahte bahás vuoigŋa maid Ipmil lea vuolggahan, áŧesta du. 16 Hearrámet, gohčo bálvaleddjiidat ohcat olbmá gii máhttá čuojahit lyra. Go bahás vuoigŋa maid Ipmil lea vuolggahan, falleha du, de son čuojaha lyra, ja nu du veadju geahppu.” 17 Saul dajai bálvaleddjiidasas: “Ohcet fal dakkár olbmá gii lea čeahppi čuojahit, ja buktet su mu lusa.” 18 Okta sis dajai: “Mun dovddan betlehemlaš Isaja bártni gii lea čeahppi čuojahit. Son lea searas olmmái ja jálus soahteolmmái, son lea jierpmálaš ságaidasas ja čáppahámat, ja Hearrá lea suinna.” 19 Dalle Saul vuolggahii áirasiid Isaja lusa cealkit: “Vuolggat mu lusa bártnát Davida, sávzageahčči.” 20 Isai válddii ásena, noađuhii dan láibbiin, viidneseahkain ja gihciin ja vuolggahii daid bártnis Davida mielde Saulii. 21 Nu David bođii Saula lusa ja bálvališgođii su. Saul lei sutnje hui buorre ja dagai su iežas vearjoguoddin. 22 Son bijai sáni Isajii: “Suova Davida báhcit deike mu bálvaleaddjin. Mun liikon sutnje sakka.”
   
23 Juohke háve go vuoigŋa maid Ipmil lei vuolggahan, áŧestii Saula, de David válddii lyra ja čuojahii. Dalle Saula veadju geahpui, son šattai geahppaset millii ja bahás vuoigŋa gáiddai sus.
Forrige kapittelNeste kapittel

13. april 2021

Dagens Bibelord

Matteus 9,35–38

Les i nettbibelen

35Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. ... Vis hele teksten

35Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. 36Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. 37Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. 38Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»