Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Joel

Kapittel 1
1 2 3

Neste kapittel
1Hearrá sátni mii bođii Joelii, Petuela bárdnái.
Rásselohkut
     2 Gullet dán, vuorrasat,
          guldalehket, buot eatnama ássit:
          Leago dákkár dáhpáhuvvan din áiggis
          dahje dalle go din áhčit ledje eallimin?
          
   
 3 Muitalehket dan mánáidasadet,
          muitalehkoset sii dan iežaset mánáide
          ja siigis boahtti bulvii:
          
   
 4 Dan mii bázii rásselohkuin
          borre rássejursit,
          dan mii bázii rássejursiin
          borre rásseborrit,
          dan mii bázii rásseborriin
          borre rássemuozut.
          
   
 5 Morihehket, juhkan olbmot, ja čirrot!
          Váidalehket, buot viidnejuhkkit,
          viidnemuorjesáhpi maid ehpet
          beassan máistit!
          
   
 6 Álbmot lea boahtán mu eatnamii,
          gievrras ja lohkameahttun álbmot.
          Dan bánit leat dego ledjona bánit,
          dan máttabánit nugo njiŋŋelas ledjonis.
          
   
 7 Dat guorbadii mu viidnemuoraid
          ja dojii fiikonmuoraidan,
          njalddii bárkku ja gaikkui lasttaid,
          nu ahte suorggit šadde vielgadin.
          
   
 8 Fuoikko dego nieida
          gii morašbiktasat gárvun
          fuoiku nuorravuođa irggi.
          
   
 9 Borramušoaffar ja juhkamušoaffar
          leat jávkan Hearrá viesus.
          Báhpat, Hearrá bálvaleaddjit, moraštit.
          
   
10 Bealddut leat duššaduvvon,
          eanan morašta,
          gordni lea billistuvvon,
          viidni lea goikan ja olju sotnan.
          
   
11 Eanadoallit leat suorganan,
          viidnešaddadeaddjit váidalit
          nisuid ja bivggiid,
          eatnama šaddu lea massašuvvan.
          
   
12 Viidnemuorra lea goikan,
          fiikonmuorra goldnan.
          Granáhtaehpelmuorra,
          pálbma ja ehpelmuorra,
          buot eatnama muorat leat ástan.
          Illu lea gáidan olbmuin.
          
   
13 Gárvodehket morašbiktasiid
          ja váidalehket, báhpat,
          ludjet, dii geat bálvalehpet áltáris!
          Mannet tempelii ja gohcet
          morašbiktasat gárvun,
          dii Ipmila bálvaleaddjit,
          danin go borramušoaffar
          ja juhkamušoaffar leat nohkan
          din Ipmila viesus.
          
   
14 Gulahehket fásttu,
          bovdejehket čoahkkái
          bassi čoakkalmasa!
          Čohkkejehket vuorrasiid
          ja buot eatnama ássiid
          Hearrá, Ipmileattet, vissui,
          čurvot Hearrái.
          
   
15 Vuoi dan beaivvi!
          Hearrá beaivi lea lahka,
          dat boahtá heavahussan
          maid Buotveagalaš vuolggaha.
          
   
16 Borramuš jávká min oaidnut,
          illu ja ávvu min Ipmila viesus.
          
   
17 Gilvagat leat goikan eatnamii,
          vuorkágárit leat billistuvvon,
          láđut leat gahččan ja gordni billašuvvan.
          
   
18 Mo šibihat bárgot!
          Šibitealut leat golgosis,
          dain ii leat guohtun;
          sávzaealutnai gillájit.
          
   
19 Hearrá, du mun čuorvvun,
          dasgo dolla lea loaktán meahci guohtumiid,
          dollanjuokčamat leat boaldán
          buot eatnama muoraid.
          
   
20 Maiddái meahcispiret
          gehččet du beallái ja sáđđot,
          dasgo jogažat leat goikan
          ja dolla lea loaktán meahci guohtumiid.
Note morašbiktasiid: roavva tekstiila mii lea duddjojuvvon guolggas, morraša dahje gáhtamuša mearka. moraštanvierut.
Neste kapittel

28. februar 2021

Dagens Bibelord

Lukas 7,36–50

Les i nettbibelen

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. ... Vis hele teksten

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. 37No var det ei kvinne der i byen som levde eit syndefullt liv. Då ho fekk vita at Jesus låg til bords hos farisearen, kom ho dit med ei alabastkrukke med dyr salve. 38Ho vart ståande bak Jesus, nede ved føtene, og gret. Så tok ho til å fukta føtene hans med tårene og tørka dei med håret sitt. Ho kyste føtene hans og smurde dei med salven. 39Då farisearen som hadde bede han heim, såg det, tenkte han med seg: «Var denne mannen ein profet, visste han kva slag kvinne det er som tek i han, at ho lever eit syndefullt liv.» 40Då tok Jesus til orde og sa til farisearen: «Simon, eg har noko å seia deg.» «Tal, meister», svara han. 41Jesus sa: «To menn stod i skuld til ein som lånte ut pengar. Den eine var skuldig fem hundre denarar, den andre femti. 42Men då dei ikkje hadde noko å betala med, ettergav han dei begge skulda. Kven av dei vil halda mest av han?» 43«Den han ettergav mest, tenkjer eg», svara Simon. «Du har rett», sa Jesus. 44Så vende han seg til kvinna og sa til Simon: «Ser du denne kvinna? Eg kom inn i ditt hus; du gav meg ikkje vatn til føtene mine, men ho fukta dei med tårer og tørka dei med håret sitt. 45Du helsa meg ikkje velkomen med eit kyss, men ho har ikkje halde opp med å kyssa føtene mine heilt frå eg kom inn. 46Du salva ikkje hovudet mitt med olje, men ho smurde føtene mine med velluktande salve. 47Difor seier eg deg: Dei mange syndene hennar er tilgjevne, difor har ho vist stor kjærleik. Men den som får tilgjeve lite, elskar lite.» 48Så sa han til kvinna: «Syndene dine er tilgjevne.» 49Då tok dei andre gjestene til å tenkja med seg: «Kven er han, som jamvel tilgjev synder?» 50Men Jesus sa til kvinna: «Trua di har frelst deg. Gå i fred!»