Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Forrige kapittelNeste kapittel

Ipmil ráhkista ain Israela
11Go Israel lei nuorra,
          de mun ráhkistin su,
          ja Egyptas mun rávken bárdnán.
          
   
 2 Muhto mađe eambbo mun rávken sin,
          dađe eambbo sii gáide mus.
          Sii oaffarušše Baal-ipmiliidda,
          cahkkehedje oaffardolaid ipmilgovaide.
          
   
 3 Mun oahpahin Efraima vázzit
          ja válden sin sallii,
          muhto sii eai ipmirdan
          ahte mun buoridin sin.
          
   
 4 Mun gessen sin
          oskkáldasvuođa báttiiguin,
          ráhkisvuođa oaraiguin.
          Mun ledjen dego olmmoš
          gii lokte njuoratmáná niera vuostá,
          mun njahken ja adden sidjiide biepmu.
          
   
 5 Sii máhccet fas Egyptii,
          ja Assyria galgá ráđđet sin,
          dasgo sii eai dáhto jorgalit.
          
   
 6 Miehkki stajida sin gávpogiin
          ja duššada sin einnostusbáhpaid,
          loahpaha buot sin juonaid dihte.
          
   
 7 Mu álbmot lea jorgalan mus eret.
          Sii čurvot buohkat Alimussii,
          muhto son ii čuoččáldahte sin.
          
   
 8 Mo mun sáhtán luoitit du, Efraim,
          ja diktit du mannat, Israel?
          Mo mun sáhtán dahkat dutnje
          nugo Admai,
          meannudit duinna nugo Sebojimiin?
          Mu váibmu njuorrá,
          buot mu árkkálmastinvuohta cahkiida.
          
   
 9 Mun in golggat buolli moarrán,
          mun in šat duššat Efraima.
          Dasgo mun lean Ipmil inge olmmoš,
          Bassi din gaskkas.
          Mun in boađe din lusa hirpmain.
          
   
10 Sii čuvvot Hearrá,
          ja son čeargu dego ledjon.
          Go son čeargu, de su mánát
          bohtet doama oarjin,
          
   
11 sii dopmet dego lottit Egyptas,
          nugo duvvát Assyrias.
          Mun divttán sin máhccat ruoktot,
          cealká Hearrá.
Note njuoratmáná: sáhttá maid jorgaluvvot “geasis”.
Forrige kapittelNeste kapittel

18. april 2021

Dagens Bibelord

Johannes 10,1–10

Les i nettbibelen

1«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. ... Vis hele teksten

1«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. 3Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. 4Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. 5Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» 6Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. 7Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. 8Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. 9Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. 10Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.