Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Forrige kapittelNeste kapittel

Profehta ja oskkáldasmeahttun nisson
3Hearrá celkkii munnje: “Ráhkis vel nissona geas dál lea ráhkisteaddji ja gii rihkku náittosdili, nugo Hearrá, ráhkista israellaččaid, vaikko sii dorvvastit eará ipmiliidda ja ráhkistit viidnemuorjegáhkuid.”  2 De mun osten nissona viđainnuppelot silbašekeliin ja beannot bivgehomeriin.  3 Mun dadjen sutnje: “Leage mu luhtte guhká furroškeahttá, alege ane maidege dahkamušaid eará olbmáiguin. In munge guoskka dutnje.”  4 Seammá ládje israellaččat leat guhká almmá gonagasa ja oaivámučča haga, almmá oaffara ja geađgebácci haga, almmá efoda ja viessoipmiliid haga.  5 Dasto israellaččat jorgalit ja ohcet Hearrá, Ipmileaset, ja Davida, gonagasaset. Doarggistemiin sii bohtet Hearrá ja su buriid attáldagaid lusa boahttevaš beivviid.
Hos 3,1 viser til Hos 1,2
Note viidnemuorjegáhkuid: das lea oktavuohta vieris ipmiliid bálvaleapmái Vrd. \+xt Jer 7,18; 44,19.
Note viđainnuppelot silbašekeliin: su. 170 g. \fq bivgehomeriin: su. 230 l.
Hos 3,4 viser til 2 Muit 15,3
Note efoda: dávjjimusat adnojuvvon čujuhit Israela báhpabiktasii; dán oktavuođas sáhttá mearkkašit muhtin ipmilgova biktasa. efod. \fq viessoipmiliid: hebreagillii terafim, smávva ipmilgovat dahje bassi biergasat mat gulle bearrašii. Daid sáhtte atnit go dáhtto váldit mearkkaid. Vrd. \+xt 1 Mos 31,19; Duop 18; Esek 21,26.
Forrige kapittelNeste kapittel

18. april 2021

Dagens Bibelord

Johannes 10,1–10

Les i nettbibelen

1«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. ... Vis hele teksten

1«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. 3Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. 4Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. 5Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» 6Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. 7Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. 8Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. 9Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. 10Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.