Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Ester

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Forrige kapittel

Mordekaja váldi
10Gonagas Xerxes mearridii vearu eatnamii ja riddoguovlluide.  2 Su fámolaš dagut ja doaimmat ja dárkilis čilgehus dan alla fámus ja válddis maid son attii Mordekajii, leat visot čállojuvvon Media ja Persia gonagasaid muitalusaid girjái.  3 Juvddálaš Mordekai lei gonagas Xerxesa lagamus olmmái. Son lei fámolaš juvddálaččaid gaskkas, ja su vieljat atne su árvvus. Son bivddii iežas álbmoga buori, ja su sánit bukte ráfi su čerdii.
Note eatnamii ja riddoguovlluide: oppa Persia riika.
Est 10,2 viser til Est 8,15, Est 9,4
Note Media ja Persia: >\+xt 1,3.
Forrige kapittel

07. mai 2021

Dagens Bibelord

Efeserne 3,14–21

Les i nettbibelen

14Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. ... Vis hele teksten

14Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 17Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 20Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, 21ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.