Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Ester

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Forrige kapittel

Mordekaja váldi
10Gonagas Xerxes mearridii vearu eatnamii ja riddoguovlluide.  2 Su fámolaš dagut ja doaimmat ja dárkilis čilgehus dan alla fámus ja válddis maid son attii Mordekajii, leat visot čállojuvvon Media ja Persia gonagasaid muitalusaid girjái.  3 Juvddálaš Mordekai lei gonagas Xerxesa lagamus olmmái. Son lei fámolaš juvddálaččaid gaskkas, ja su vieljat atne su árvvus. Son bivddii iežas álbmoga buori, ja su sánit bukte ráfi su čerdii.
Note eatnamii ja riddoguovlluide: oppa Persia riika.
Est 10,2 viser til Est 8,15, Est 9,4
Note Media ja Persia: >\+xt 1,3.
Forrige kapittel

14. april 2021

Dagens Bibelord

Esekiel 34,11–16

Les i nettbibelen

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. ... Vis hele teksten

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. 12Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen. 13Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet. 14På gode beitemarker skal jeg gjete dem, de skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene i Israel. 15Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. 16Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis.