Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Ester

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Forrige kapittelNeste kapittel

Juvddálaččat gáddjojuvvojit
8Seammá beaivvi gonagas Xerxes attii dronnet Esterii viesu mii lei gullan Hamanii, juvddálaččaid vašálažžii, ja Mordekai beasai loaiddastit gonagasa ovdii, dasgo Ester lei muitalan ahte Mordekai lei su fuolki.  2 Gonagas lei váldán seailasuorbmasa ruoktot Hamanis, ja dál son attii dan Mordekajii. Ester bijai Mordekaja hálddašit Hamana viesu.
   
 3 Dasto Ester sártnui vel oktii gonagassii. Son luoitádii čieru gonagasa julggiid ovdii ja ánui su bissehit dan bahás áigumuša maid agaglaš Haman lei hutkan juvddálaččaid heavvun.  4 Gonagas geigii golleráđđensoappi Estera guvlui, ja Ester čuožžilii, bázii čuožžut gonagasa ovdii  5 ja dajai: “Jos don dáhtut, gonagas, ja jos dus leažžá munnje buorredáhtolašvuohta, ja jos du mielas mu ášši lea vuoigat ja jos don anát mu árvvus, de mun ánun du čállit gohččuma mii rávká ruoktot daid girjjiid maid agaglaš Haman, Hammedata bárdni, čálihii go áiggui beassat duššadit juvddálaččaid buot du provinssain.  6 Dasgo mo mun veajášin oaidnit lihkuhisvuođa mii deaivida mu álbmoga, mo sáhtášin geahččat go mu sohka duššá?”  7 Dalle gonagas Xerxes dajai dronnet Esterii ja juvddálaš Mordekajii: “Mun lean juo addán Hamana viesu Esterii, ja Haman ieš lea harccastuvvon murrii, danne go son bivdalii juvddálaččaid heakka.  8 Čálli dál mu nammii gohččuma mii guoská juvddálaččaide, nugo gávnnaheahppi buoremussan, ja seileheahkki reivve mu signeahttasuorbmasiin. Ja gohččun mii lea čállojuvvon gonagasa nammii ja seilehuvvon su signeahttasuorbmasiin, ii leat máhcaheames.”
   
 9 Dalle, goalmmát mánu, sivanmánu, guoktelogigoalmmát beaivvi, gonagasa čállit rávkojuvvojedje čállit dalán Mordekaja gohččuma juvddálaččaide, satráhpaide, eatnanhearráide ja provinssaid oaivámuččaide, buot čuođiguoktelogičieža provinsii India rájes gitta Nubia rádjái, guđege provinsii dan iežas čállimiin ja guđege álbmogii dan iežas gillii, maiddái juvddálaččaide sin iežaset čállimiin ja sin iežaset gillii. 10 Mordekai čálihii reivviid gonagas Xerxesa nammii, seilehii daid gonagasa signeahttasuorbmasiin ja attii daid hoahppoáirasiiddda geat riidejedje gonagasa stálja falis heasttaiguin. 11 Reivviin gonagas attii juvddálaččaide lobi čoagganit juohke gávpogis main ásse, ja várjalit heakkaset. Sii ožžo juohke álbmoga gaskkas ja juohke provinssas duššadit, goddit ja heavahit juohke vearjojoavkku mii áŧestii sin, maiddái sin smávva mánáid ja nissoniid, ja stajidit sin opmodaga. 12 Dat galggai dáhpáhuvvat ovttahat beaivvi buot gonagas Xerxesa provinssain, ja dat beaivi lei guoktenuppelogát mánu, adarmánu, golbmanuppelogát beaivi. 13 Reivve geardduhus galggai vuolggahuvvot juohke provinsii ja mearrádus galggai almmuhuvvot buot álbmogiidda, vai juvddálaččat besse ráhkkanit mávssahit vašálaččaidasaset. 14 Dalán go mearrádus lei čállojuvvon Susa ladnis, de hoahppoáirasat vulge riidet gonagasa falis heasttaiguin, nugo gonagas lei gohččon. 15 Go Mordekai vulggii gonagasa luhtte, de son lei gárvodan gonagaslaš biktasiid mat ledje duddjojuvvon ruksesalit purpuris ja vilges beallemasgođđagis, su oaivvis lei stuorra golleoaivečikŋa ja su hárduin purpurrukses beallemasoalgebivttas, ja Susa ladnis olbmot ávvudedje ja illudedje. 16 Juvddálaččaide dat lei čuovgga ja ilu, ávu ja hearvásvuođa beaivi. 17 Juohke provinssas ja juohke gávpogis, juohke báikkis gosa gonagasa gohččun bođii, juvddálaččat illudedje ja ávvudedje. Sii lágidedje guossemállásiid ja ávvudemiid, ja eatnagat eará álbmogiid olbmuin dáhtto šaddat juvddálažžan, danne go sii balle juvddálaččain.
Est 8,2 viser til Est 3,10
Est 8,4 viser til Est 5,2
Est 8,5 viser til Est 3,12
Est 8,8 viser til Dan 6,16
Est 8,9 viser til Est 1,22
Forrige kapittelNeste kapittel

07. mai 2021

Dagens Bibelord

Efeserne 3,14–21

Les i nettbibelen

14Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. ... Vis hele teksten

14Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 17Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 20Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, 21ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.