Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Jona

1 2 3 4

Forrige kapittelNeste kapittel

Jona Ninives
3Hearrá sátni bođii Jonai nuppádassii:
   
 2 “Vuolgge Ninivei, dan stuorra gávpogii, ja sártnit doppe dan sága maid mun cealkkán dutnje.”  3 Jona vulggii Ninivei, nugo Hearrá lei gohččon.
        Ninive lei hui stuorra gávpot, golbma beaivása ravddas nubbái.
 4 Jona vázzigođii gávpogis vuosttaš beaivása ja čuorvvui: “Njealljelogi beaivvi vel, de Ninive duššaduvvo!”  5 Ja Ninive olbmot osko dan sáhkii maid Ipmil lei cealkán. Sii gulahedje fásttu ja buohkat, stuorrát ja smávvát, gárvodedje horstta.
   
 6 Go Ninive gonagas gulai Jona sániid, de son čuožžilii truvdnostuolustis, nuolai oalgebiktasa, gárvodii horstta ja čohkánii gavjjaid sisa.  7 Son čuorvvuhii Ninives: “Dát lea gonagasa ja su oaivámuččaid gohččun: Ii oktage, eai olbmot eaige šibihat, eai stuorraoamit eaige smávvaoamit oaččo muosáhit maidege. Šibihiid ii oaččo luoitit guohtut eaige dat oaččo juhkat čázi.  8 Sihke olbmuide ja šibihiidda galgá gárvvuhit horstta, ja buohkat galget čuorvut Ipmila olles fámuin. Sii galget jorgalit bahás geainnusteaset ja veahkaválddis maid dahket.  9 Gii diehtá? Ipmil sáhttá jorggihit ja gáhtat, ja diktit buolli moaris coahkut, vai mii eat dušša.” 10 Go Ipmil oinnii ahte sii jorgaledje bahás vádjolusasteaset, de son gáđai iige duššadan ninivelaččaid, vaikko lei áigon.
Jona 3,5 viser til Joel 1,14+, Matt 12,41
Note horstta: roavva tekstiila mii lea duddjojuvvon guolggas, morraša dahje gáhtamuša mearka. moraštanvierut.
Jona 3,6 viser til Est 4,3, Dan 9,3
Note čohkánii gavjjaid sisa: olgguldas vuollegašvuođa ja gáhtamuša mearka.
Forrige kapittelNeste kapittel

16. april 2021

Dagens Bibelord

Markus 6,35–44

Les i nettbibelen

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» ... Vis hele teksten

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» 37Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» De sa: «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for to hundre denarer, så de kan få spise?» 38«Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter!» Da de hadde gjort det, sa de: «Fem brød og to fisker.» 39Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg i det grønne gresset. 40Og de slo seg ned, rekke ved rekke – noen på hundre og noen på femti. 41Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen, brøt brødene i stykker og ga til disiplene, for at de skulle dele ut til folk. De to fiskene delte han også ut til alle. 42Og alle spiste og ble mette. 43Etterpå samlet de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk. 44Det var fem tusen menn som hadde spist.