Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Jona

1 2 3 4

Forrige kapittelNeste kapittel

Jona Ninives
3Hearrá sátni bođii Jonai nuppádassii:
   
 2 “Vuolgge Ninivei, dan stuorra gávpogii, ja sártnit doppe dan sága maid mun cealkkán dutnje.”  3 Jona vulggii Ninivei, nugo Hearrá lei gohččon.
        Ninive lei hui stuorra gávpot, golbma beaivása ravddas nubbái.
 4 Jona vázzigođii gávpogis vuosttaš beaivása ja čuorvvui: “Njealljelogi beaivvi vel, de Ninive duššaduvvo!”  5 Ja Ninive olbmot osko dan sáhkii maid Ipmil lei cealkán. Sii gulahedje fásttu ja buohkat, stuorrát ja smávvát, gárvodedje horstta.
   
 6 Go Ninive gonagas gulai Jona sániid, de son čuožžilii truvdnostuolustis, nuolai oalgebiktasa, gárvodii horstta ja čohkánii gavjjaid sisa.  7 Son čuorvvuhii Ninives: “Dát lea gonagasa ja su oaivámuččaid gohččun: Ii oktage, eai olbmot eaige šibihat, eai stuorraoamit eaige smávvaoamit oaččo muosáhit maidege. Šibihiid ii oaččo luoitit guohtut eaige dat oaččo juhkat čázi.  8 Sihke olbmuide ja šibihiidda galgá gárvvuhit horstta, ja buohkat galget čuorvut Ipmila olles fámuin. Sii galget jorgalit bahás geainnusteaset ja veahkaválddis maid dahket.  9 Gii diehtá? Ipmil sáhttá jorggihit ja gáhtat, ja diktit buolli moaris coahkut, vai mii eat dušša.” 10 Go Ipmil oinnii ahte sii jorgaledje bahás vádjolusasteaset, de son gáđai iige duššadan ninivelaččaid, vaikko lei áigon.
Jona 3,5 viser til Joel 1,14+, Matt 12,41
Note horstta: roavva tekstiila mii lea duddjojuvvon guolggas, morraša dahje gáhtamuša mearka. moraštanvierut.
Jona 3,6 viser til Est 4,3, Dan 9,3
Note čohkánii gavjjaid sisa: olgguldas vuollegašvuođa ja gáhtamuša mearka.
Forrige kapittelNeste kapittel

18. juni 2021

Dagens Bibelord

1. Tessaloniker 2,5–13

Les i nettbibelen

5Vi opptrådte aldri med smigrende ord, det vet dere, heller ikke med baktanker om egen vinning; Gud er vårt vitne. 6Vi søkte heller ikke ære hos mennesker, verken hos dere eller andre, ... Vis hele teksten

5Vi opptrådte aldri med smigrende ord, det vet dere, heller ikke med baktanker om egen vinning; Gud er vårt vitne. 6Vi søkte heller ikke ære hos mennesker, verken hos dere eller andre, 7selv om vi kunne ha brukt vår myndighet som Kristi apostler. I stedet var vi som spedbarn blant dere, som når en amme steller med sine egne barn, 8slik var vi blitt inderlig glad i dere og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Så høyt elsket vi dere. 9For dere husker, søsken, hvordan vi strevde og slet. Vi forkynte Guds evangelium for dere samtidig som vi arbeidet natt og dag for ikke å være til byrde for noen av dere. 10Dere, og Gud selv, er vitner om hvordan vi levde hellig, rettskaffent og uklanderlig blant dere troende. 11Dere vet også at vi var mot hver enkelt av dere som en far mot sine barn: 12Vi formante, oppmuntret og ba dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, han som kaller dere til sitt rike og sin herlighet. 13Derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte for dere, tok dere imot det – ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror.