Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Jona

1 2 3 4

Forrige kapittelNeste kapittel

Jona rohkadus
2Hearrá vuolggahii stuorra guoli njielastit Jona. Jona lei guoli čoavjjis golbma beaivvi ja golbma ija.  2 Doppe son rohkadalai Hearrá, Ipmilis,  3 ja dajai:
          Heađistan mun čurvon Hearrái,
          ja son vástidii munnje.
          Jábmiidáimmu čiekŋalasas mun čurvon,
          ja don gullet mu jiena.
          
   
 4 Don bálkestit mu čiekŋalassii gasku ábi,
          ja čáhcerávnnjit birastahtte mu.
          Buot du bárut ja du siiggádat
          šávve mu badjel.
          
   
 5 Mun jurddašin: Mun lean
          norddastuvvon eret du čalmmiid ovddas.
          Beasango mun šat oaidnit
          du bassi tempela?
          
   
 6 Čázit gokče mu gitta čoddaga rádjái,
          mearračiekŋalas birastahtii mu,
          debbot sorrojedje mu oaivái.
          
   
 7 Váriid vuođuid rádjái mun vudjon,
          eatnama poarttaid smarttit
          dahppojuvvojedje mu maŋil agálaš áigái.
          Muhto don, Hearrá, mu Ipmil,
          loktejit mu eallinaga hávddis.
          
   
 8 Go mu siellu vuoimmehuvai,
          de mun muiten Hearrá,
          ja mu rohkos bođii du lusa,
          du bassi tempelii.
          
   
 9 Dat geat bálvalit duššálaš eahpeipmiliid,
          hilgot oskkáldas veahkeheaddjiset.
          
   
10 Muhto mun beasan oaffaruššat
          ja lávlut dutnje giittuslávlagiid.
          Maid lean lohpidan, dan mun doalan.
          Bestojupmi boahtá Hearrás.

   
11 Hearrá sártnui guollái, ja dat čollii Jona goikeeatnamii.
Jona 2,4 viser til l 0,0
Jona 2,5 viser til l 0,0
Jona 2,7 viser til l 0,0
Jona 2,8 viser til l 0,0
Jona 2,9 viser til l 0,0+
Jona 2,10 viser til l 0,0+
Forrige kapittelNeste kapittel

16. april 2021

Dagens Bibelord

Markus 6,35–44

Les i nettbibelen

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» ... Vis hele teksten

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» 37Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» De sa: «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for to hundre denarer, så de kan få spise?» 38«Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter!» Da de hadde gjort det, sa de: «Fem brød og to fisker.» 39Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg i det grønne gresset. 40Og de slo seg ned, rekke ved rekke – noen på hundre og noen på femti. 41Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen, brøt brødene i stykker og ga til disiplene, for at de skulle dele ut til folk. De to fiskene delte han også ut til alle. 42Og alle spiste og ble mette. 43Etterpå samlet de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk. 44Det var fem tusen menn som hadde spist.