Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Johannesa goalmmát girji

1


Dearvvahansánit
1Vuoras dearvvaha ráhkis Gaiusa. Mun ráhkistan du duohtavuođas.  2 Ráhkis vieljažan, mun sávan ahte don juohke dáfus ealát dearvvašin ja bures, nugo du siellu eallá bures.
Veahkki vuolggahuvvon vieljaide
 3 Mun illosin sakka go vieljat bohte ja duođaštedje dan duohtavuođa man mielde don ealát.  4 Ii mihkkege illudahte mu eambbo go dat ahte gulan iežan mánáid eallimin duohtavuođas.
   
 5 Ráhkis vieljažan, don leat oskkáldas buot das maid dagat vieljaid ovdii, vaikko sii vel boađášedje eará guovlluin.  6 Searvegotti gullut sii leat duođaštan du ráhkisvuođa. Leage buorre ja ráhkkanahte sin mátkái nu mo dohkke Ipmilii.  7 Siihan leat vuolgán Nama dihte, eaige sii váldde vuostá maidege báhkiniin.  8 Danne mii leat geatnegasat veahkehit sin, vai barggašeimmet ovttas duohtavuođa beales.
Diotrefes ja Demetrios
 9 Mun čállen oanehaččat searvegoddái, muhto Diotrefes gii mielastis dáhttu leat dan jođiheaddji, ii ane min mange vearan. 10 Go mun boađán diehko, de mun áiggun muittuhit sutnje maid son dahká, go sárdnu bahás ságaid min birra. Iige son duđa vel dasage, muhto biehttala váldimis vuostá vieljaid, gieldá earáid geat dáhttot dan dahkat ja velá ádjá sin eret searvegottis.
   
11 Ráhkis vieljažan, ale ane ovdagovvan bahá, muhto buori. Dat gii dahká buriid, boahtá Ipmilis, muhto dat gii dahká baháid, ii leat oaidnán Ipmila.
   
12 Demetrios oažžu buori duođaštusa buohkain, velá duohtavuođasge. Mii maid duođaštit seammá láhkái, ja don dieđát ahte min duođaštus lea duohta.
Loahppadearvvahus
13 Mus livččii dutnje ollu muitaleamoš, muhto mun in dáhto dahkat dan bleahkain ja peannain. 14 Mun doaivvun fargga du oaidnit. Dalle moai besse sártnodit muođus muhtui.
   
15 Ráfi dutnje! Ustibat celket dutnje dearvvuođaid. Cealkke dearvvuođaid ustibiidda, iešguhtiige sierra.
3 Joh 1,1 viser til Note Vuoras: muhtin searvegotti jođiheaddji. vuorrasat. \fq Gaius: muđui amas jođiheaddji.
Note Namma: Jesus.
Note čállen oanehaččat: ovddeš girji, lea 2 Joh dahje girji mii lea duššan.

10. april 2021

Dagens Bibelord

Johannes 21,4–14

Les i nettbibelen

4Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. 5«Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. ... Vis hele teksten

4Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. 5«Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. 6«Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. 7Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter: «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg – den hadde han tatt av – og kastet seg i sjøen. 8De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring to hundre alen. 9Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne. 10«Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem. 11Simon Peter gikk da om bord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, ett hundre og femtitre i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. 12Jesus sa til dem: «Kom og få mat!» Ingen av disiplene våget å spørre ham: «Hvem er du?» De visste at det var Herren. 13Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem, det samme gjorde han med fisken. 14Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde.