Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Paulusa girji Titusii

1 2 3

Forrige kapittelNeste kapittel

Kristtalaččaid eallin máilmmis
2Sártno dan mii soahpá dearvvas ohppui.  2 Gohčo vuoras olbmáid leat juguheamit, gutnálaččat ja jierpmálaččat, dearvasat oskkus, ráhkisvuođas ja gierdavašvuođas.  3 Vuoras nissonat galget maid eallit nugo heive bassi olbmuide. Sii eai oaččo sárdnut sealggebealde eaige leat viidneváibmilat, muhto galget oahpahit dan mii lea buorre.  4 Sii galget ávžut nuorra nissoniid ráhkistit iežaset boatnjá ja mánáid,  5 eallit jierpmálaččat ja buhttásit, dikšut bures ruovttuset ja leat boadnjáseaset vuolibuččat, vai Ipmila sátni ii bilkiduvvo.
   
 6 Neavvo seammá láhkái nuorra olbmáid eallit mearálaččat  7 ja čájet ieš sidjiide ovdamearkka buriid dahkamis. Lehkos du oahpahus vuoiggalaš ja gutnálaš  8 ja sárdnun dearvvas ja láitemeahttun, vai juohke vuostálasti šaddá heahpanit, danne go ii máhte dadjat min birra maidege baháid.
   
 9 Ávžžo šlávaid leat juohke dáfus vuolibuččat isidiiddáset ja sin miela mielde. Sii eai oaččo nágget vuostá 10 eaige suoládallat, muhto galget álo leat vuoiggalaččat ja oskkáldasat, vai sii juohke láhkái leat Ipmila, min Beasti, oahpa čikŋan.
   
11 Ipmila árbmu lea oainnat almmustuvvan bestojupmin buot olbmuide, 12 ja dat bagada min hilgut ipmilmeahttunvuođa ja máilmmálaš anistumiid ja eallit jierpmálaččat, vuoigatlaččat ja ipmilbalolaččat dán máilmmis 13 dan botta go mii vuordit go min ávdugas doaivu ollašuvvá ja min stuorra Ipmila ja Beasti Jesus Kristusa hearvásvuohta almmustuvvá. 14 Son attii iežas min ovddas vai beasai lonistit min buot vearredaguin ja buhtistit min su iežas álbmogin mii áŋgirit dahká buriid daguid.
   
15 Sártno ná, ávžžo ja cuiggot buot isitvuođain. Ale divtte ovttage badjelgeahččat iežat.
Tit 2,1 viser til Tit 1,9
Note: Dát oassi girjjis sulastahttá viessotávvaliid. viessotávvalat.
Tit 2,5 viser til Ef 5,22
Tit 2,14 viser til 2 Mos 19,5, Gal 1,4, Gal 2,20, 1 Tim 0,0, 1 Pet 0,0
Note lonistit min: Dajaldat geavahuvvo dávjá šlávaid birra geat ostojuvvojedje luovus. lonistanruhta.
Forrige kapittelNeste kapittel

19. juni 2021

Dagens Bibelord

Lukas 14,25–32

Les i nettbibelen

25Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa: 26«Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. ... Vis hele teksten

25Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa: 26«Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. 27Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. 28Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? 29For har han lagt grunnmuren, men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham 30og si: ‘Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det.’ 31Eller om en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine ti tusen mann er sterk nok til å møte den andre, som kommer mot ham med tjue tusen? 32Og er han ikke det, sender han menn av sted for å be om fred mens fienden ennå er langt borte.