Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Paulusa girji Titusii

Kapittel 2
1 2 3

Forrige kapittelNeste kapittel

Kristtalaččaid eallin máilmmis
2Sártno dan mii soahpá dearvvas ohppui.  2 Gohčo vuoras olbmáid leat juguheamit, gutnálaččat ja jierpmálaččat, dearvasat oskkus, ráhkisvuođas ja gierdavašvuođas.  3 Vuoras nissonat galget maid eallit nugo heive bassi olbmuide. Sii eai oaččo sárdnut sealggebealde eaige leat viidneváibmilat, muhto galget oahpahit dan mii lea buorre.  4 Sii galget ávžut nuorra nissoniid ráhkistit iežaset boatnjá ja mánáid,  5 eallit jierpmálaččat ja buhttásit, dikšut bures ruovttuset ja leat boadnjáseaset vuolibuččat, vai Ipmila sátni ii bilkiduvvo.
   
 6 Neavvo seammá láhkái nuorra olbmáid eallit mearálaččat  7 ja čájet ieš sidjiide ovdamearkka buriid dahkamis. Lehkos du oahpahus vuoiggalaš ja gutnálaš  8 ja sárdnun dearvvas ja láitemeahttun, vai juohke vuostálasti šaddá heahpanit, danne go ii máhte dadjat min birra maidege baháid.
   
 9 Ávžžo šlávaid leat juohke dáfus vuolibuččat isidiiddáset ja sin miela mielde. Sii eai oaččo nágget vuostá 10 eaige suoládallat, muhto galget álo leat vuoiggalaččat ja oskkáldasat, vai sii juohke láhkái leat Ipmila, min Beasti, oahpa čikŋan.
   
11 Ipmila árbmu lea oainnat almmustuvvan bestojupmin buot olbmuide, 12 ja dat bagada min hilgut ipmilmeahttunvuođa ja máilmmálaš anistumiid ja eallit jierpmálaččat, vuoigatlaččat ja ipmilbalolaččat dán máilmmis 13 dan botta go mii vuordit go min ávdugas doaivu ollašuvvá ja min stuorra Ipmila ja Beasti Jesus Kristusa hearvásvuohta almmustuvvá. 14 Son attii iežas min ovddas vai beasai lonistit min buot vearredaguin ja buhtistit min su iežas álbmogin mii áŋgirit dahká buriid daguid.
   
15 Sártno ná, ávžžo ja cuiggot buot isitvuođain. Ale divtte ovttage badjelgeahččat iežat.
Tit 2,1 viser til Tit 1,9
Note : Dát oassi girjjis sulastahttá viessotávvaliid. viessotávvalat.
Tit 2,5 viser til Ef 5,22
Tit 2,14 viser til 2 Mos 19,5, Gal 1,4, Gal 2,20, 1 Tim 0,0, 1 Pet 0,0
Note lonistit min: Dajaldat geavahuvvo dávjá šlávaid birra geat ostojuvvojedje luovus. lonistanruhta.
Forrige kapittelNeste kapittel

27. februar 2021

Dagens Bibelord

Apostelgjerningene 16,25–34

Les i nettbibelen

25Ved midnattstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene lyttet til dem. 26Plutselig kom det et kraftig jordskjelv, så grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene. ... Vis hele teksten

25Ved midnattstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene lyttet til dem. 26Plutselig kom det et kraftig jordskjelv, så grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene. 27Fangevokteren fór opp av søvnen og så at fengselsdørene sto åpne. Han grep et sverd og ville drepe seg fordi han trodde fangene var rømt. 28Men av all sin kraft ropte Paulus til ham: «Ikke gjør deg selv noe vondt! Vi er her alle sammen.» 29Fangevokteren ba om å få lys, løp inn og falt skjelvende ned for Paulus og Silas. 30Så førte han dem utenfor og sa: «Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?» 31De svarte: «Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst.» 32Og de forkynte Herrens ord for ham og alle i hans hus. 33I denne sene nattetimen tok han dem med seg og vasket sårene deres, og han ble straks døpt med alle sine. 34Så tok han dem hjem og ga dem mat, og han gledet seg sammen med hele sitt hus over å ha fått troen på Gud.