Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Paulusa girji Titusii

Kapittel 2
1 2 3

Forrige kapittelNeste kapittel

Kristtalaččaid eallin máilmmis
2Sártno dan mii soahpá dearvvas ohppui.  2 Gohčo vuoras olbmáid leat juguheamit, gutnálaččat ja jierpmálaččat, dearvasat oskkus, ráhkisvuođas ja gierdavašvuođas.  3 Vuoras nissonat galget maid eallit nugo heive bassi olbmuide. Sii eai oaččo sárdnut sealggebealde eaige leat viidneváibmilat, muhto galget oahpahit dan mii lea buorre.  4 Sii galget ávžut nuorra nissoniid ráhkistit iežaset boatnjá ja mánáid,  5 eallit jierpmálaččat ja buhttásit, dikšut bures ruovttuset ja leat boadnjáseaset vuolibuččat, vai Ipmila sátni ii bilkiduvvo.
   
 6 Neavvo seammá láhkái nuorra olbmáid eallit mearálaččat  7 ja čájet ieš sidjiide ovdamearkka buriid dahkamis. Lehkos du oahpahus vuoiggalaš ja gutnálaš  8 ja sárdnun dearvvas ja láitemeahttun, vai juohke vuostálasti šaddá heahpanit, danne go ii máhte dadjat min birra maidege baháid.
   
 9 Ávžžo šlávaid leat juohke dáfus vuolibuččat isidiiddáset ja sin miela mielde. Sii eai oaččo nágget vuostá 10 eaige suoládallat, muhto galget álo leat vuoiggalaččat ja oskkáldasat, vai sii juohke láhkái leat Ipmila, min Beasti, oahpa čikŋan.
   
11 Ipmila árbmu lea oainnat almmustuvvan bestojupmin buot olbmuide, 12 ja dat bagada min hilgut ipmilmeahttunvuođa ja máilmmálaš anistumiid ja eallit jierpmálaččat, vuoigatlaččat ja ipmilbalolaččat dán máilmmis 13 dan botta go mii vuordit go min ávdugas doaivu ollašuvvá ja min stuorra Ipmila ja Beasti Jesus Kristusa hearvásvuohta almmustuvvá. 14 Son attii iežas min ovddas vai beasai lonistit min buot vearredaguin ja buhtistit min su iežas álbmogin mii áŋgirit dahká buriid daguid.
   
15 Sártno ná, ávžžo ja cuiggot buot isitvuođain. Ale divtte ovttage badjelgeahččat iežat.
Tit 2,1 viser til Tit 1,9
Note : Dát oassi girjjis sulastahttá viessotávvaliid. viessotávvalat.
Tit 2,5 viser til Ef 5,22
Tit 2,14 viser til 2 Mos 19,5, Gal 1,4, Gal 2,20, 1 Tim 0,0, 1 Pet 0,0
Note lonistit min: Dajaldat geavahuvvo dávjá šlávaid birra geat ostojuvvojedje luovus. lonistanruhta.
Forrige kapittelNeste kapittel

28. februar 2021

Dagens Bibelord

Lukas 7,36–50

Les i nettbibelen

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. ... Vis hele teksten

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. 37No var det ei kvinne der i byen som levde eit syndefullt liv. Då ho fekk vita at Jesus låg til bords hos farisearen, kom ho dit med ei alabastkrukke med dyr salve. 38Ho vart ståande bak Jesus, nede ved føtene, og gret. Så tok ho til å fukta føtene hans med tårene og tørka dei med håret sitt. Ho kyste føtene hans og smurde dei med salven. 39Då farisearen som hadde bede han heim, såg det, tenkte han med seg: «Var denne mannen ein profet, visste han kva slag kvinne det er som tek i han, at ho lever eit syndefullt liv.» 40Då tok Jesus til orde og sa til farisearen: «Simon, eg har noko å seia deg.» «Tal, meister», svara han. 41Jesus sa: «To menn stod i skuld til ein som lånte ut pengar. Den eine var skuldig fem hundre denarar, den andre femti. 42Men då dei ikkje hadde noko å betala med, ettergav han dei begge skulda. Kven av dei vil halda mest av han?» 43«Den han ettergav mest, tenkjer eg», svara Simon. «Du har rett», sa Jesus. 44Så vende han seg til kvinna og sa til Simon: «Ser du denne kvinna? Eg kom inn i ditt hus; du gav meg ikkje vatn til føtene mine, men ho fukta dei med tårer og tørka dei med håret sitt. 45Du helsa meg ikkje velkomen med eit kyss, men ho har ikkje halde opp med å kyssa føtene mine heilt frå eg kom inn. 46Du salva ikkje hovudet mitt med olje, men ho smurde føtene mine med velluktande salve. 47Difor seier eg deg: Dei mange syndene hennar er tilgjevne, difor har ho vist stor kjærleik. Men den som får tilgjeve lite, elskar lite.» 48Så sa han til kvinna: «Syndene dine er tilgjevne.» 49Då tok dei andre gjestene til å tenkja med seg: «Kven er han, som jamvel tilgjev synder?» 50Men Jesus sa til kvinna: «Trua di har frelst deg. Gå i fred!»