Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Johannesa evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Forrige kapittelNeste kapittel

Duohta viidnemuorra
15Mun lean duohta viidnemuorra, ja mu Áhčči lea viidnegárdedoalli.  2 Son čuohppá mus eret juohke oavssi mii ii šaddat šaddosiid, ja juohke oavssi mii šaddada šaddosiid, son buhtista, vai dat šaddadivččii eanet šaddosiid.  3 Dii lehpet juo buhttásat dan sáni dihte maid mun lean sárdnon didjiide.  4 Bissot mu siste, de mun bisun din siste. Nugo oaksige ii sáhte šaddadit šattuid muđui go dat bissu viidnemuoras, nu ehpet diige sáhte šaddadit šattuid muđui go bissubehtet mu siste.
   
 5 Mun lean viidnemuorra, dii lehpet oavssit. Dat gii bissu mu siste ja gean siste mun bisun, šaddada ollu šattuid. Almma mu haga dii ehpet máhte dahkat maidege.  6 Gii ii biso mu siste, dat lea dego luovvanan oaksi: Dat bálkestuvvo eret ja goiká. Goikeoavssit čohkkejuvvojit ja bálkestuvvojit dollii, ja dat bullet.  7 Jos dii bissubehtet mu siste ja mu sánit bissot din siste, de átnot maid ihkinassii dáhttubehtet, ja dii oažžubehtet dan.  8 Mu Áhči hearvásvuohta boahtá albmosii das ahte dii šaddadehpet ollu šaddosiid ja šaddabehtet mu máhttájeaddjin.
   
 9 Nugo Áhčči lea ráhkistan mu, nu munge lean ráhkistan din. Bissot mu ráhkisvuođas. 10 Jos dii doallabehtet mu báhkkomiid, de dii bissubehtet mu ráhkisvuođas, nugo mun lean doallan Áhččán báhkkomiid ja bisun su ráhkisvuođas. 11 Dán mun lean sárdnon didjiide, vai mu illu lea din siste ja din illu šaddá ollisin. 12 Ná mun gohčun din: Ráhkistehket guhtet guimmiideattet, nugo mun lean ráhkistan din. 13 Ii ovttasge leat stuorit ráhkisvuohta go sus gii addá heakkas ustibiiddis ovddas. 14 Dii lehpet mu ustibat, jos dahkabehtet dan maid mun gohčun. 15 In mun šat gohčot din bálvaleaddjin, danne go bálvaleaddji ii dieđe maid su isit áigu. Mun gohčodan din ustibin, munhan lean muitalan didjiide buot maid lean gullan Áhčistan. 16 Ehpet dii válljen mu, muhto mun válljejin din ja vuolggahin din šaddadit šaddosiid, dakkár šaddosiid mat bissot. Go nu dahkabehtet, de Áhčči addá didjiide buot maid átnubehtet sus mu nammii. 17 Ná mun gohčun din: Ráhkistehket guhtet guimmiideattet.
Máilbmi vašuha din
18 Jos máilbmi vašuha din, de muitet ahte dat lea vašuhan mu ovdal go din. 19 Jos dii livččiidet máilmmi olbmot, de máilbmi ráhkistivččii iežas olbmuid. Muhto dál dii ehpet leat máilmmi olbmot, muhto mun lean válljen din máilmmis, ja danne máilbmi vašuha din. 20 Muitet maid mun celken: Bálvaleaddji ii leat stuorit go isit. Jos olbmot leat doarrádallan mu, de sii doarrádallet maiddái din. Jos sii leat doallan mu sáni, de sii dollet maiddái din sáni. 21 Buot dán olbmot dahket didjiide mu nama dihte, dasgo eai dovdda su gii lea vuolggahan mu. 22 Jos mun in livčče boahtán ja sárdnon sidjiide, de sis ii livčče suddu, muhto dál sis ii leat mihkkege mainna bealuštit suttuset. 23 Gii vašuha mu, dat vašuha maiddái mu Áhči. 24 Jos mun in livčče dahkan sin gaskkas daguid maid ii oktage eará leat dahkan, de sis ii livčče suddu. Muhto dál sii leat oaidnán daid ja vašuhit sihke mu ja mu Áhči. 25 Muhto dat šattai, vai ollašuvvá sin čállagiid sátni: Sii leat vašuhan mu almmá siva haga.
   
26 Dii oažžubehtet Bealušteaddji; mun vuolggahan su Áhči luhtte. Son, Duohtavuođa Vuoigŋa, vuolgá Áhči luhtte ja duođašta mu birra. 27 Maiddái dii šaddabehtet mu duođašteaddjin, diihan lehpet leamaš mu mielde gitta álggu rájes.
Joh 15,7 viser til Joh 14,13+
Joh 15,9 viser til Joh 5,20+
Joh 15,25 viser til l 0,0
Joh 15,26 viser til Joh 14,16+, Apd 5,32
Note Bealušteaddji: >\+xt 14,16.
Forrige kapittelNeste kapittel

14. april 2021

Dagens Bibelord

Esekiel 34,11–16

Les i nettbibelen

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. ... Vis hele teksten

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. 12Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen. 13Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet. 14På gode beitemarker skal jeg gjete dem, de skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene i Israel. 15Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. 16Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis.