Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Johannesa evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Forrige kapittelNeste kapittel

Jesus rohkadallá olbmuidis ovddas
17Go Jesus lei cealkán dán, de son bajidii čalmmiid almmi guvlui ja celkkii:
        “Áhčážan, boddu lea boahtán. Hearvásmahte Bártnát, vai Bárdni hearvásmahttá du.
 2 Don leat oskkildan buot olbmuid su váldái, vai son addá agálaš eallima buohkaide geaid don leat sutnje oskkildan.  3 Ja agálaš eallin lea dat ahte sii dovdet du, áidna duohta Ipmila, ja su gean don leat vuolggahan, Jesus Kristusa.  4 Mun lean hearvásmahttán du dáppe eatnama alde go lean ollašuhttán dan barggu maid don addet munnje dahkat.  5 Áhčážan, hearvásmahte don dál mu, váldde mu lusat ja atte munnje dan hearvásvuođa mii mus lei du luhtte ovdal go máilbmi šattai.
   
 6 Mun lean almmustahttán du nama daidda olbmuide geaid don válljejit máilmmis ja addet munnje. Sii ledje du, ja don oskkildit sin munnje. Sii leat vurken du sáni  7 ja dihtet dál ahte buot maid don leat addán munnje, lea boahtán dus.  8 Mun lean sárdnon sidjiide buot sániid maid don addet munnje sárdnut, ja sii leat váldán daid vuostá. Dál sii leat duođaid ádden ahte mun lean boahtán du luhtte, ja oskot ahte don leat vuolggahan mu.
   
 9 Mun rohkadalan sin ovddas. Máilmmi ovddas mun in rohkadala, muhto daid ovddas geaid don leat addán munnje, danne go sii gullet dutnje. 10 Buot dat mii lea mu, lea du, ja dat mii lea du, lea mu, ja mun lean hearvásmahttojuvvon sin siste.
   
11 Mun in leat šat máilmmis, muhto sii leat máilmmis, ja mun boađán du lusa. Bassi Áhčážan, várjal sin iežat nama fámuin, dan nama maid leat addán munnje, vai sii livčče okta, nugo moai letne okta. 12 Dalle go mun ledjen sin luhtte, de mun várjalin sin du nama fámuin, dan nama maid don leat addán munnje. Mun gáhttejin sin, iige sis láhppon oktage earret dan gáđohusa bártni, vai čála ollašuvvá.
   
13 Dál mun boađán du lusa. Muhto dán mun cealkkán go ain lean máilmmis, vai sii atnet mu ilu ollisin alddiset. 14 Mun lean almmuhan sidjiide du sáni, ja máilbmi vašuha sin, danin go sii eai gula máilbmái, nugo in munge gula. 15 In mun rohkadala du váldit sin eret máilmmis, muhto várjalit sin bahás. 16 Sii eai gula máilbmái, nugo in munge gula. 17 Basut sin duohtavuođainat; du sátni lea duohtavuohta. 18 Nugo don vuolggahit mu máilbmái, nu munge lean vuolggahan sin máilbmái. 19 Ja mun basuhan iežan oaffarin sin dihte, vai duohtavuohta basuha singe.
   
20 Mun in rohkadala dušše sin ovddas, muhto maiddái daid ovddas geat sin sáni dihte oskot munnje. 21 Mun rohkadalan ahte sii buohkat livčče okta, nugo don, Áhčči, leat mu siste ja mun du siste, vai siigis šaddet oktan munno siste. Dalle máilbmi osku ahte don leat vuolggahan mu. 22 Dan hearvásvuođa maid don leat addán munnje, mun lean addán sidjiide, vai sii leat okta nugo moai letne okta. 23 Go mun lean sin siste ja don leat mu siste, de sii leat ollásit okta, ja dalle máilbmi ádde ahte don leat vuolggahan mu ja ahte leat ráhkistan sin, nugo leat ráhkistan mu.
   
24 Áhčážan, mun dáhtun ahte dat geaid don leat addán munnje, livčče muinna doppe gos mun lean. Doppe sii oidnet mu hearvásvuođa maid don leat addán munnje, danin go don leat ráhkistan mu ovdal go máilbmi sivdniduvvui. 25 Vuoiggalaš Áhčážan, máilbmi ii dovdda du, muhto mun dovddan du, ja dát geat leat dás, dihtet ahte don leat vuolggahan mu. 26 Mun lean dieđihan sidjiide du nama ja dagan dan fas, vai dat ráhkisvuohta mainna don leat ráhkistan mu, livččii sin siste, ja mun sin siste.”
Joh 17,23 viser til Joh 5,20+
Forrige kapittelNeste kapittel

15. mai 2021

Dagens Bibelord

Apostelgjerningane 24,10–21

Les i nettbibelen

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. ... Vis hele teksten

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. 11Du kan lett få stadfest at det ikkje er meir enn tolv dagar sidan eg reiste opp til Jerusalem for å tilbe. 12Og ingen har sett meg diskutera med nokon eller eggja opp folk, verken i tempelet eller i synagogane eller nokon annan stad i byen. 13Dei kan heller ikkje prova det dei no klagar meg for. 14Men det vedgår eg: Eg dyrkar våre fedrars Gud gjennom å følgja Vegen, som dei kallar ei sektlære. For eg trur alt det som er skrive i lova og profetane, 15og eg har den same von til Gud som desse har: at rettferdige og urettferdige ein gong skal stå opp frå dei døde. 16Difor legg eg vinn på alltid å ha eit reint samvit for Gud og menneske. 17Etter mange år kom eg for å gje ei gåve til dei fattige i folket mitt og for å ofra. 18Då var det dei fann meg i tempelet, der eg hadde late meg reinsa. Eg samla ikkje folk om meg og laga ikkje uro. 19Men nokre jødar frå Asia såg meg, og det var dei som burde ha møtt fram for deg og kome med skuldingar, om dei hadde hatt nokon. 20Eller så bør dei som står her, sjølve seia kva dei fann meg skuldig i då eg stod for Rådet. 21Det kan vel ikkje berre vera for det eine ordet eg ropa ut då eg stod framfor dei: ‘Det er for oppstoda frå dei døde eg står for retten her i dag.’»