Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Johannesa evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Forrige kapittelNeste kapittel

Jesus rohkadallá olbmuidis ovddas
17Go Jesus lei cealkán dán, de son bajidii čalmmiid almmi guvlui ja celkkii:
        “Áhčážan, boddu lea boahtán. Hearvásmahte Bártnát, vai Bárdni hearvásmahttá du.
 2 Don leat oskkildan buot olbmuid su váldái, vai son addá agálaš eallima buohkaide geaid don leat sutnje oskkildan.  3 Ja agálaš eallin lea dat ahte sii dovdet du, áidna duohta Ipmila, ja su gean don leat vuolggahan, Jesus Kristusa.  4 Mun lean hearvásmahttán du dáppe eatnama alde go lean ollašuhttán dan barggu maid don addet munnje dahkat.  5 Áhčážan, hearvásmahte don dál mu, váldde mu lusat ja atte munnje dan hearvásvuođa mii mus lei du luhtte ovdal go máilbmi šattai.
   
 6 Mun lean almmustahttán du nama daidda olbmuide geaid don válljejit máilmmis ja addet munnje. Sii ledje du, ja don oskkildit sin munnje. Sii leat vurken du sáni  7 ja dihtet dál ahte buot maid don leat addán munnje, lea boahtán dus.  8 Mun lean sárdnon sidjiide buot sániid maid don addet munnje sárdnut, ja sii leat váldán daid vuostá. Dál sii leat duođaid ádden ahte mun lean boahtán du luhtte, ja oskot ahte don leat vuolggahan mu.
   
 9 Mun rohkadalan sin ovddas. Máilmmi ovddas mun in rohkadala, muhto daid ovddas geaid don leat addán munnje, danne go sii gullet dutnje. 10 Buot dat mii lea mu, lea du, ja dat mii lea du, lea mu, ja mun lean hearvásmahttojuvvon sin siste.
   
11 Mun in leat šat máilmmis, muhto sii leat máilmmis, ja mun boađán du lusa. Bassi Áhčážan, várjal sin iežat nama fámuin, dan nama maid leat addán munnje, vai sii livčče okta, nugo moai letne okta. 12 Dalle go mun ledjen sin luhtte, de mun várjalin sin du nama fámuin, dan nama maid don leat addán munnje. Mun gáhttejin sin, iige sis láhppon oktage earret dan gáđohusa bártni, vai čála ollašuvvá.
   
13 Dál mun boađán du lusa. Muhto dán mun cealkkán go ain lean máilmmis, vai sii atnet mu ilu ollisin alddiset. 14 Mun lean almmuhan sidjiide du sáni, ja máilbmi vašuha sin, danin go sii eai gula máilbmái, nugo in munge gula. 15 In mun rohkadala du váldit sin eret máilmmis, muhto várjalit sin bahás. 16 Sii eai gula máilbmái, nugo in munge gula. 17 Basut sin duohtavuođainat; du sátni lea duohtavuohta. 18 Nugo don vuolggahit mu máilbmái, nu munge lean vuolggahan sin máilbmái. 19 Ja mun basuhan iežan oaffarin sin dihte, vai duohtavuohta basuha singe.
   
20 Mun in rohkadala dušše sin ovddas, muhto maiddái daid ovddas geat sin sáni dihte oskot munnje. 21 Mun rohkadalan ahte sii buohkat livčče okta, nugo don, Áhčči, leat mu siste ja mun du siste, vai siigis šaddet oktan munno siste. Dalle máilbmi osku ahte don leat vuolggahan mu. 22 Dan hearvásvuođa maid don leat addán munnje, mun lean addán sidjiide, vai sii leat okta nugo moai letne okta. 23 Go mun lean sin siste ja don leat mu siste, de sii leat ollásit okta, ja dalle máilbmi ádde ahte don leat vuolggahan mu ja ahte leat ráhkistan sin, nugo leat ráhkistan mu.
   
24 Áhčážan, mun dáhtun ahte dat geaid don leat addán munnje, livčče muinna doppe gos mun lean. Doppe sii oidnet mu hearvásvuođa maid don leat addán munnje, danin go don leat ráhkistan mu ovdal go máilbmi sivdniduvvui. 25 Vuoiggalaš Áhčážan, máilbmi ii dovdda du, muhto mun dovddan du, ja dát geat leat dás, dihtet ahte don leat vuolggahan mu. 26 Mun lean dieđihan sidjiide du nama ja dagan dan fas, vai dat ráhkisvuohta mainna don leat ráhkistan mu, livččii sin siste, ja mun sin siste.”
Joh 17,23 viser til Joh 5,20+
Forrige kapittelNeste kapittel

01. august 2021

Dagens Bibelord

Matteus 18,21–35

Les i nettbibelen

21Då gjekk Peter fram til Jesus og spurde: «Herre, kor mange gonger skal bror min kunna synda mot meg og eg likevel tilgje han? Så mykje som sju gonger?» 22Jesus svara: «Ikkje sju gonger, seier eg deg, men sytti gonger sju! ... Vis hele teksten

21Då gjekk Peter fram til Jesus og spurde: «Herre, kor mange gonger skal bror min kunna synda mot meg og eg likevel tilgje han? Så mykje som sju gonger?» 22Jesus svara: «Ikkje sju gonger, seier eg deg, men sytti gonger sju! 23Difor kan himmelriket liknast med ein konge som ville gjera opp rekneskapen med tenarane sine. 24Då han tok til med oppgjeret, førte dei fram for han ein som var skuldig ti tusen talentar. 25Han hadde ikkje noko å betala med, og herren baud at han skulle seljast, både han og kona hans og borna og alt han eigde, så gjelda kunne betalast. 26Men tenaren fall på kne for han og bad: ‘Ver tolmodig med meg, så skal eg betala deg alt saman.’ 27Herren fekk inderleg medkjensle med han, sleppte han fri og ettergav han skulda. 28Då tenaren kom ut, møtte han ein medtenar som skulda han hundre denarar. Han greip medtenaren, tok strupetak på han og sa: ‘Betal det du skuldar!’ 29Medtenaren fall ned for han og bad: ‘Ver tolmodig med meg, så skal eg betala deg.’ 30Men han ville ikkje. Han gjekk av stad og sette medtenaren sin i fengsel; der skulle han sitja til han hadde betalt skulda. 31Då dei andre tenarane såg det som hende, vart dei svært sorgfulle. Dei gjekk til herren sin og fortalde han alt som var hendt. 32Då kalla herren tenaren til seg att og sa til han: ‘Du vonde tenar! Heile skulda ettergav eg deg fordi du bad meg om det. 33Skulle ikkje du òg ha vist miskunn mot medtenaren din, slik eg viste miskunn mot deg?’ 34Og herren vart sint og overgav tenaren til fangevaktarar som skulle mishandla han til han hadde betalt heile skulda. 35Slik skal Far min i himmelen gjera med kvar ein av dykk som ikkje av hjartet tilgjev bror sin.»