Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Johannesa evangelium

Kapittel 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Forrige kapittelNeste kapittel

Jesus rohkadallá olbmuidis ovddas
17Go Jesus lei cealkán dán, de son bajidii čalmmiid almmi guvlui ja celkkii:
        “Áhčážan, boddu lea boahtán. Hearvásmahte Bártnát, vai Bárdni hearvásmahttá du.
 2 Don leat oskkildan buot olbmuid su váldái, vai son addá agálaš eallima buohkaide geaid don leat sutnje oskkildan.  3 Ja agálaš eallin lea dat ahte sii dovdet du, áidna duohta Ipmila, ja su gean don leat vuolggahan, Jesus Kristusa.  4 Mun lean hearvásmahttán du dáppe eatnama alde go lean ollašuhttán dan barggu maid don addet munnje dahkat.  5 Áhčážan, hearvásmahte don dál mu, váldde mu lusat ja atte munnje dan hearvásvuođa mii mus lei du luhtte ovdal go máilbmi šattai.
   
 6 Mun lean almmustahttán du nama daidda olbmuide geaid don válljejit máilmmis ja addet munnje. Sii ledje du, ja don oskkildit sin munnje. Sii leat vurken du sáni  7 ja dihtet dál ahte buot maid don leat addán munnje, lea boahtán dus.  8 Mun lean sárdnon sidjiide buot sániid maid don addet munnje sárdnut, ja sii leat váldán daid vuostá. Dál sii leat duođaid ádden ahte mun lean boahtán du luhtte, ja oskot ahte don leat vuolggahan mu.
   
 9 Mun rohkadalan sin ovddas. Máilmmi ovddas mun in rohkadala, muhto daid ovddas geaid don leat addán munnje, danne go sii gullet dutnje. 10 Buot dat mii lea mu, lea du, ja dat mii lea du, lea mu, ja mun lean hearvásmahttojuvvon sin siste.
   
11 Mun in leat šat máilmmis, muhto sii leat máilmmis, ja mun boađán du lusa. Bassi Áhčážan, várjal sin iežat nama fámuin, dan nama maid leat addán munnje, vai sii livčče okta, nugo moai letne okta. 12 Dalle go mun ledjen sin luhtte, de mun várjalin sin du nama fámuin, dan nama maid don leat addán munnje. Mun gáhttejin sin, iige sis láhppon oktage earret dan gáđohusa bártni, vai čála ollašuvvá.
   
13 Dál mun boađán du lusa. Muhto dán mun cealkkán go ain lean máilmmis, vai sii atnet mu ilu ollisin alddiset. 14 Mun lean almmuhan sidjiide du sáni, ja máilbmi vašuha sin, danin go sii eai gula máilbmái, nugo in munge gula. 15 In mun rohkadala du váldit sin eret máilmmis, muhto várjalit sin bahás. 16 Sii eai gula máilbmái, nugo in munge gula. 17 Basut sin duohtavuođainat; du sátni lea duohtavuohta. 18 Nugo don vuolggahit mu máilbmái, nu munge lean vuolggahan sin máilbmái. 19 Ja mun basuhan iežan oaffarin sin dihte, vai duohtavuohta basuha singe.
   
20 Mun in rohkadala dušše sin ovddas, muhto maiddái daid ovddas geat sin sáni dihte oskot munnje. 21 Mun rohkadalan ahte sii buohkat livčče okta, nugo don, Áhčči, leat mu siste ja mun du siste, vai siigis šaddet oktan munno siste. Dalle máilbmi osku ahte don leat vuolggahan mu. 22 Dan hearvásvuođa maid don leat addán munnje, mun lean addán sidjiide, vai sii leat okta nugo moai letne okta. 23 Go mun lean sin siste ja don leat mu siste, de sii leat ollásit okta, ja dalle máilbmi ádde ahte don leat vuolggahan mu ja ahte leat ráhkistan sin, nugo leat ráhkistan mu.
   
24 Áhčážan, mun dáhtun ahte dat geaid don leat addán munnje, livčče muinna doppe gos mun lean. Doppe sii oidnet mu hearvásvuođa maid don leat addán munnje, danin go don leat ráhkistan mu ovdal go máilbmi sivdniduvvui. 25 Vuoiggalaš Áhčážan, máilbmi ii dovdda du, muhto mun dovddan du, ja dát geat leat dás, dihtet ahte don leat vuolggahan mu. 26 Mun lean dieđihan sidjiide du nama ja dagan dan fas, vai dat ráhkisvuohta mainna don leat ráhkistan mu, livččii sin siste, ja mun sin siste.”
Joh 17,23 viser til Joh 5,20+
Forrige kapittelNeste kapittel

07. mars 2021

Dagens Bibelord

Markus 9,17–29

Les i nettbibelen

17En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han har en ånd som gjør ham stum. ... Vis hele teksten

17En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han har en ånd som gjør ham stum. 18Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.» 19Da sa han til dem: «Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten!» 20De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten så han falt over ende og vred seg og frådet. 21Jesus spurte faren: «Hvor lenge har han hatt det slik?» «Fra han var liten gutt», svarte han. 22«Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss!» 23«Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» 24Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!» 25Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa: «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham, og far aldri mer inn i ham!» 26Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og fór ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. 27Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg. 28Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de: «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» 29Han svarte: «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn *og faste•.»