Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Josua girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Forrige kapittelNeste kapittel

Efraima ja Manasse eatnamat
16Josefa nálli oaččui vuorbádeamis eatnama Jordangáttis Jeriko lahka, dan meahcis mii lea Jeriko ádjagiid nuorttabealde. Jerikos rádji manná váriid mielde Betelii.  2 Betelis dat manná Lusii ja doppe arkilaččaid eatnamii Atarotii,  3 gos dat njiedjá oarjjás jafletlaččaid eatnamii Vuolit Bet-Horona guovllu rádjái ja de Geserii ja dasto merrii.
   
 4 Dán guovllu oaččuiga opmodahkan Josefa bártnit Manasse ja Efraim.  5 Efraima čeardda sogat ožžo opmodahkan dán guovllu: Sin opmodaga rádji vuolgá Atrot Addaris nuortan ja manná Bajit Bet-Horonii  6 ja dasto merrii. Davvin rádji gávvá Mikmetatis nuorttas Taanat-Šiloi ja doppe nuorttas Janoahii.  7 Janoahis rádji njiedjá Atarotii ja Naarai, manná de Jerikoi ja dasto Jordanii.  8 Tappuahis rádji manná oarjjás Kanajogažii ja dasto merrii. Dát lea dat opmodat mii bođii Efraima čeardda sogaide.  9 Dasa lassin dat ožžo vel buot daid gávpogiid ja daid birasbáikkiid mat sirrejuvvojedje sidjiide Manasse čeardda eatnama siste. 10 Muhto efraimlaččat eai duššadan kanaanlaččaid geat ásse Geseris. Ain otná beaivvige kanaanlaččat ásset efraimlaččaid gaskkas, muhto sii gártet bargat bággobarggu.
Note arkilaččaid: álbmot mii ásai Betela lahka.
Note jafletlaččaid: álbmot Jafletis, guovlu Efraimis. Vrd. \+xt 1 Muit 7,32č.
Forrige kapittelNeste kapittel

14. april 2021

Dagens Bibelord

Esekiel 34,11–16

Les i nettbibelen

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. ... Vis hele teksten

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. 12Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen. 13Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet. 14På gode beitemarker skal jeg gjete dem, de skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene i Israel. 15Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. 16Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis.