Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Nubbi Samuelgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Forrige kapittelNeste kapittel

Ipmila lohpádus Davidii
7Gonagas ásai dál šloahtastis, ja Hearrá lei addán sutnje ráfi buot vašálaččain mat su birra ledje leamaš.  2 De oktii gonagas dajai profehta Natanii: “Mun ásan sedermuorrašloahtas, muhto Ipmila árka lea goađis.”  3 Natan dajai gonagassii: “Daga buot maid áiggut, dasgo Hearrá lea duinna.”
   
 4 Muhto dan ija Natanii bođii dát Hearrá sátni:  5 “Mana bálvaleaddján Davida lusa ja cealkke: Ná cealká Hearrá: Dongo huksešit munnje viesu ássansadjin?  6 Mun in leat ássan viesus dan beaivvi rájes go bukten israellaččaid Egyptas, gitta dán beaivvi rádjái, muhto lean johtalan ja orron goađis.  7 Gos ihkinassii mun lean vádjolan israellaččaiguin, de mun in leat goassege cealkán ovttage Israela duopmárii geaid mun bidjen geahččat iežan álbmoga Israela: Manne dii ehpet leat huksen munnje sedermuorraviesu?  8 Cealkke bálvaleaddjásan Davidii: Ná cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil: Mun válden du láidomis sávzzaid maŋis ja bidjen du álbmogan Israela ráđđejeaddjin.  9 Mun lean leamaš duinna juohke sajis gos don leat vádjolan, ja lean duššadan buot vašálaččaid du ovddas. Mun dagan du nama seammá stuorisin go eatnama stuorráid namat. 10 Mun ráhkadan álbmogasan Israelii ássansaji ja ruohtastuhtán dan dasa, nu ahte dat beassá ássat báikkistis iige ráfehuhttojuvvo. Vearredahkkit eai soardde dan nugo ovdal, 11 nugo vel dalle go mun ásahin duopmáriid láidet álbmogan Israela. Mun attán dutnje ráfi buot vašálaččainat. Dál Hearrá almmuha dutnje ahte mun huksen dutnje gonagasviesu. 12 Go du beivviid lohku lea dievvan ja don vuoiŋŋadat áhčiidat luhtte, de mun čuoččáldahtán du nális olbmá gii vuolgá du rupmašis, ja mun nanusmahtán su gonagasvuođa. 13 Son hukse viesu mu nammii, ja mun nannen su truvnnu agálaš áigái. 14 Mun lean su áhčči, ja son lea mu bárdni, ja jos son meannuda boastut, de mun bagadan su garra gieđain nugo olbmot mánáideaset. 15 Muhto iežan árpmu mun in váldde sus, nugo mun válden dan Saulis gean gáidadin du ovddas. 16 Du sohka ja gonagasvuohta bissu mu ovddas agálaččat, ja du truvdnu lea nanus agálaš áigái.”
Davida giittusrohkos
17 Natan muitalii Davidii buot dáid sániid ja oppa dán oainnáhusa. 18 Dalle gonagas David loaiddastii Hearrá muođuid ovdii ja dajai: “Hearrá, mu Ipmil! Gii mun lean ja mii lea mu sohka, go don leat dolvon mu dán rádjai? 19 Muhto dát lei ilá unnán du čalmmiin, Hearrá, mu Ipmil, de don leat addán lohpádusaid bálvaleaddját sohkii guhkás boahtteáigái. Dát šaddá bagadussan olbmuide, Hearrá, mu Ipmil. 20 Maid David vel dajašii dutnje? Donhan dovddat bálvaleaddját, Hearrá, mu Ipmil. 21 Iežat sáni ja dáhtu mielde don leat dahkan buot dáid stuorra daguid ja almmuhan daid bálvaleaddjásat. 22 Don leat stuoris, Hearrá, mu Ipmil, ii leat du veardásaš. Ii leat Ipmil earret du, dan mii leat gullan iežamet beljiiguin. 23 Ii oktage álbmot eatnama alde leat dego du álbmot Israel, álbmot maid Ipmil ieš bođii lonistit iežas álbmogin vai beassá dahkat iežas nama dovddusin ja dahkat stuorra ja hirbmatlaš daguid sin dihte, álbmot maid don lonistit Egyptas ja man ovddas don duššadit vieris álbmogiid ja daid ipmiliid. 24 Don leat mearridan ahte du álbmot Israel lea du iežat álbmot agálaš áigái, ja don, Hearrá, leat šaddan sin Ipmilin.
   
25 Hearrá Ipmil, divtte dan sáni maid don dál leat cealkán bálvaleaddját ja su soga birra, bissut nanusin agálaš áigái, ja daga nugo leat sárdnon. 26 Dalle du namma lea stuoris agálaš áigái, ja olbmot dadjet: Hearrá, Almmiveagaid Ipmil, lea Israela Ipmil. Ja bálvaleaddját Davida sohka bissu nanusin du ovddas. 27 Dasgo don, Hearrá, Almmiveagaid Ipmil, Israela Ipmil, leat almmustahttán dán bálvaleaddjásat: ‘Mun huksen dutnje viesu’. Dan dihte du bálvaleaddji lea arvan rohkadallat dan rohkadusa. 28 Ja dál, Hearrá, mu Ipmil, don leat Ipmil; du sánit šaddet duohtan, ja don leat addán bálvaleaddjásat dán stuorra lohpádusa. 29 Vare don buressivdnidivččet bálvaleaddját soga nu ahte dat oažžu bálvalit du agálaččat, nugo don, Hearrá, mu Ipmil, ieš leat sárdnon. Vare don buressivdnidivččet bálvaleaddját soga agálaš áigái.”
Note gonagasviesu: teavstta hebreagiel sátni “viessu” čujuha dás Davida gonagassohkii. Vrd. v. 18č.
2 Sam 7,28 viser til l 0,0
Forrige kapittelNeste kapittel

07. mai 2021

Dagens Bibelord

Efeserne 3,14–21

Les i nettbibelen

14Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. ... Vis hele teksten

14Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 17Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 20Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, 21ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.