Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Sárdnideaddji girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Forrige kapittelNeste kapittel
11Vuolggat láibbát čázi badjel,
          áiggi guhkkodahkii don oaččut dan fas.
          
   
 2 Juogat čiehčasii, velá gákcásiige
          dan mii dus lea
          – ithan don dieđe makkár lihkohisvuođat
          vedjet deaividit eatnama.
          
   
 3 Go balvvat leat dievvan,
          de dat golggahit arvvi eatnamii,
          ja go muorra gahččá
          lulás guvlui dahje davás,
          de gosa muorra gahččá, de das dat orru.
          
   
 4 Dat gii biekkaid dárko, ii šatta gilvit,
          gii balvvaid várdá, ii šatta láddjet.
   
 5 Nugo don it dieđe biekka geainnu itge dan mo dávttit šaddet áhpehis nissona goŧŧui, nu uhccán don áddet Ipmila daguid, su gii dahká visot.
          
   
 6 Gilvve gilvagiiddát iđedis
          alege divtte iežat gieđa
          vuoiŋŋastit eahketbealláige.
Ithan don dieđe, menestuvvágo dutnje dát vai dot, dahje šaddágo guktuid háviid ovtta buorre.

Nuorravuohta ja boarisvuohta
     7 Čuovga lea buorre,
          čalmmiide lea hávski oaidnit beaivváža.
          
   
 8 Jos olmmoš oažžu eallit ollu jagiid,
          de illudehkos son buot daidda,
          muhto muitos maid ahte sevdnjes beaivvit
          šaddet eatnat.
          Buot mii boahtá, lea duššálašvuohta.
          
   
 9 Illut, nuorra olmmoš,
          dan botta go leat nuorra,
          leage ilus ja duhtavaš eallima iđedis!
          Vádjol váimmot geainnuid
          ja čuovo čalmmiidat hálidusa,
          muhto muitte ahte Ipmil bidjá du vástidit
          buot das maid dagat.
          
   
10 Gáidat morraša váimmustat
          ja gillámuša rupmašisttát!
          Nuorravuohta ja iđedisroađđihan
          lea fargga vássán.

   
Forrige kapittelNeste kapittel

18. april 2021

Dagens Bibelord

Johannes 10,1–10

Les i nettbibelen

1«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. ... Vis hele teksten

1«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. 3Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. 4Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. 5Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» 6Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. 7Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. 8Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. 9Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. 10Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.