Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Paulusa vuosttaš girji tessalonikalaččaide

1 2 3 4 5

Neste kapittel

Dearvvuođat
1Paulus, Silvanus ja Timoteus dearvvahit Tessalonika searvegotti mii eallá Ipmil Áhčis ja Hearrá Jesus Kristusis. Árbmu ja ráfi didjiide.
Giittus Ipmilii
 2 Mii giitit álelassii Ipmila dis buohkain, go muitit din rohkadusaineamet.  3 Ipmila ja Áhči muođuid ovddas mii álo muittašit dan, mo osku lea bidjan din bargat ja ráhkisvuohta lea ožžon din rahčat ja man gierdavaččat dii bidjabehtet doaivvu Hearráseamet Jesus Kristusii.  4 Mii diehtit, vieljažiiddán, dii geaid Ipmil ráhkista, ahte son lea din válljen,  5 danin go min evangelium ii boahtán din lusa dušše sátnin, muhto maiddái Bassi Vuoiŋŋa fápmun go mii sárdnideimmet dan stuorra vissisvuođain. Diihan diehtibehtet maid mii dagaimet din luhtte, din dihte.  6 Dii čuovvuleiddet min ovdamearkka, beanta Hearrá iežas ovdamearkka, ja stuorra áŧestusas dii válddiidet vuostá sáni iluin maid Bassi Vuoigŋa attii.  7 Nu dii šattaidet buot Makedonia ja Akaia oskkolaččaid ovdagovvan.  8 Din gaskkas Hearrá sátni lea beaggán Makedoniai ja Akaiai, ja din osku Ipmilii lea šaddan dovddusin buot guovlluin. Mii eat dárbbaš sárdnut das maidege,  9 danne go buohkat muitalit mo dii válddiidet min vuostái ja mo dii hilgguidet eahpeipmiliid ja jorgaleiddet bálvalit ealli, duohta Ipmila 10 ja vuordit almmis su Bártni, gean Ipmil čuoččáldahtii jábmiid luhtte, Jesusa guhte beastá min boahtti moaris.
1 Tess 1,1 viser til Apd 17,1, 2 Tess 0,0
Note Silvanus ja Timoteus: Silas (Silvanus), Timoteus. \fq Tessalonika: Roma provinssa Makedonia hápmangávpot ja oaivegávpot. Tessalonika.
Note Makedonia ja Akaia: romalaš provinssat main eanaš oassi lea dálá Greikkas.
Neste kapittel

20. april 2021

Dagens Bibelord

2. Korinter 4,14–18

Les i nettbibelen

14For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. 15Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære. ... Vis hele teksten

14For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. 15Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære. 16Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. 17De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. 18Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.