Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Paulusa vuosttaš girji tessalonikalaččaide

Kapittel 1
1 2 3 4 5

Neste kapittel

Dearvvuođat
1Paulus, Silvanus ja Timoteus dearvvahit Tessalonika searvegotti mii eallá Ipmil Áhčis ja Hearrá Jesus Kristusis. Árbmu ja ráfi didjiide.
Giittus Ipmilii
 2 Mii giitit álelassii Ipmila dis buohkain, go muitit din rohkadusaineamet.  3 Ipmila ja Áhči muođuid ovddas mii álo muittašit dan, mo osku lea bidjan din bargat ja ráhkisvuohta lea ožžon din rahčat ja man gierdavaččat dii bidjabehtet doaivvu Hearráseamet Jesus Kristusii.  4 Mii diehtit, vieljažiiddán, dii geaid Ipmil ráhkista, ahte son lea din válljen,  5 danin go min evangelium ii boahtán din lusa dušše sátnin, muhto maiddái Bassi Vuoiŋŋa fápmun go mii sárdnideimmet dan stuorra vissisvuođain. Diihan diehtibehtet maid mii dagaimet din luhtte, din dihte.  6 Dii čuovvuleiddet min ovdamearkka, beanta Hearrá iežas ovdamearkka, ja stuorra áŧestusas dii válddiidet vuostá sáni iluin maid Bassi Vuoigŋa attii.  7 Nu dii šattaidet buot Makedonia ja Akaia oskkolaččaid ovdagovvan.  8 Din gaskkas Hearrá sátni lea beaggán Makedoniai ja Akaiai, ja din osku Ipmilii lea šaddan dovddusin buot guovlluin. Mii eat dárbbaš sárdnut das maidege,  9 danne go buohkat muitalit mo dii válddiidet min vuostái ja mo dii hilgguidet eahpeipmiliid ja jorgaleiddet bálvalit ealli, duohta Ipmila 10 ja vuordit almmis su Bártni, gean Ipmil čuoččáldahtii jábmiid luhtte, Jesusa guhte beastá min boahtti moaris.
1 Tess 1,1 viser til Apd 17,1, 2 Tess 0,0
Note Silvanus ja Timoteus: Silas (Silvanus), Timoteus. \fq Tessalonika: Roma provinssa Makedonia hápmangávpot ja oaivegávpot. Tessalonika.
Note Makedonia ja Akaia: romalaš provinssat main eanaš oassi lea dálá Greikkas.
Neste kapittel

28. februar 2021

Dagens Bibelord

Lukas 7,36–50

Les i nettbibelen

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. ... Vis hele teksten

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. 37No var det ei kvinne der i byen som levde eit syndefullt liv. Då ho fekk vita at Jesus låg til bords hos farisearen, kom ho dit med ei alabastkrukke med dyr salve. 38Ho vart ståande bak Jesus, nede ved føtene, og gret. Så tok ho til å fukta føtene hans med tårene og tørka dei med håret sitt. Ho kyste føtene hans og smurde dei med salven. 39Då farisearen som hadde bede han heim, såg det, tenkte han med seg: «Var denne mannen ein profet, visste han kva slag kvinne det er som tek i han, at ho lever eit syndefullt liv.» 40Då tok Jesus til orde og sa til farisearen: «Simon, eg har noko å seia deg.» «Tal, meister», svara han. 41Jesus sa: «To menn stod i skuld til ein som lånte ut pengar. Den eine var skuldig fem hundre denarar, den andre femti. 42Men då dei ikkje hadde noko å betala med, ettergav han dei begge skulda. Kven av dei vil halda mest av han?» 43«Den han ettergav mest, tenkjer eg», svara Simon. «Du har rett», sa Jesus. 44Så vende han seg til kvinna og sa til Simon: «Ser du denne kvinna? Eg kom inn i ditt hus; du gav meg ikkje vatn til føtene mine, men ho fukta dei med tårer og tørka dei med håret sitt. 45Du helsa meg ikkje velkomen med eit kyss, men ho har ikkje halde opp med å kyssa føtene mine heilt frå eg kom inn. 46Du salva ikkje hovudet mitt med olje, men ho smurde føtene mine med velluktande salve. 47Difor seier eg deg: Dei mange syndene hennar er tilgjevne, difor har ho vist stor kjærleik. Men den som får tilgjeve lite, elskar lite.» 48Så sa han til kvinna: «Syndene dine er tilgjevne.» 49Då tok dei andre gjestene til å tenkja med seg: «Kven er han, som jamvel tilgjev synder?» 50Men Jesus sa til kvinna: «Trua di har frelst deg. Gå i fred!»