Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Sakarja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Forrige kapittelNeste kapittel

Viđát oainnáhus: Lámpájuolgi ja oliivamuorat
4Dat eŋgel guhte sártnui muinna, bođii fas ja bovttii mu, dego muhtin boktá olbmá nahkáriin.  2 Son jearai mus: “Maid don oainnát?” Mun vástidin: “Mun oainnán lámpájuolggi mii lea sieiva golli, ja lihti dan geažis. Das leat maiddái čieža lámppá, ja juohke lámppás čieža bohcci.  3 Dan bálddas leat guokte oliivamuora, nubbi olgeš bealde lihti ja nubbigis gurut bealde.”
   
 4 Mun jerren eŋgelis gii lei sárdnumin muinna: “Mat dát leat, hearrá?”  5 Eŋgel guhte lei sárdnumin muinna, dajai: “Itgo don dieđe mat dát leat?” Mun vástidin: “In dieđe, hearrá.”  6 De son celkkii munnje: Dát lea Hearrá sátni Serubbabelii:
          Ii fámuin iige vuimmiin,
          muhto mu Vuoiŋŋain,
          cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil.
 7 Gii don leat, don veagalaš várri? Don it leat go duolba eanan Serubbabela ovddas. Son buktá čohkkageađggi dan botta go sii čurvot: “Lihkku ja buressivdnádus!”  8 Hearrá sátni bođii munnje:  9 Serubbabela gieđat leat bidjan dán viesu vuođu, su gieđat maiddái ollašuhttet dan. Dalle dii diehtibehtet ahte Hearrá, Almmiveagaid Ipmil, lea vuolggahan mu din lusa. 10 Dat geat badjelgehčče álgguheadjuvuođa beaivvi, illudit go oidnet válljejuvvon geađggi Serubbabela gieđas. Dat čieža leat Hearrá čalmmit mat johtet miehtá eatnama. 11 Mun jerren sus: “Mat leat dat guokte oliivamuora lámpájuolggi olgeš ja gurut bealde?” 12 Mun jerren sus vel: “Mat leat dat guokte oliivaoavssi main golgá golleivnnat olju dan guovtti gollebohcceráigge?” 13 Son jearai: “Itgo don dieđe mat dat leat?” Mun vástidin: “In dieđe, hearrá.” 14 De son celkkii: “Dat leat dat guovttis geat leaba vuidojuvvon oljjuin. Soai čuožžuba oppa eatnama hearrá ovddas.”
Note guokte oliivamuora: govvida dan guokte jođiheaddji geaid Ipmil lea vuoidan: Josua ja Serubbabel. Gč. v. 14.
Forrige kapittelNeste kapittel

16. april 2021

Dagens Bibelord

Markus 6,35–44

Les i nettbibelen

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» ... Vis hele teksten

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» 37Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» De sa: «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for to hundre denarer, så de kan få spise?» 38«Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter!» Da de hadde gjort det, sa de: «Fem brød og to fisker.» 39Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg i det grønne gresset. 40Og de slo seg ned, rekke ved rekke – noen på hundre og noen på femti. 41Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen, brøt brødene i stykker og ga til disiplene, for at de skulle dele ut til folk. De to fiskene delte han også ut til alle. 42Og alle spiste og ble mette. 43Etterpå samlet de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk. 44Det var fem tusen menn som hadde spist.