Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Sakarja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Forrige kapittelNeste kapittel

Gávccát oainnáhus: Njealjit vovnnat
6Go mun fas geahčastin, de mun oidnen njeljiid vovnnaid mat ihte guovtti vári gaskka. Dat várit ledje veaikevárit.  2 Vuosttaš vovnnaid gesse rukses heasttat, nuppiid čáhppes heasttat,  3 goalmmádiid vilges heasttat ja njealjádiidgis girjjat heasttat. Dat buot ledje gievrras heasttat.  4 Mun jerren eŋgelis guhte sártnui muinna: “Mat dát leat, hearrá?”  5 Eŋgel vástidii: “Dat leat almmi njeallje biekka mat vulget maŋŋil go leat čužžon oppa eatnama hearrá ovddas.  6 Dat vovnnat maid čáhppes heasttat gesset, vulget davvieatnama guvlui, dat vovnnat maid vilges heasttat gesset, vulget oarjjás ja dat vovnnat maid girjjat heasttat gesset, vulget lulás.”
   
 7 Buot duot gievrras heasttat vuolggestuvve mannat miehtá eatnama. Son celkkii: “Mannet miehtá eatnama!” Ja dat manne miehtá eatnama.  8 Son čuorvvui munnje: “Ane muittus daid heasttaid mat vulge davás. Dat diktet mu vuoiŋŋa boahtit dohko.”
   
 9 Hearrá sátni bođii munnje:
   
10 Mana Jošia, Sefanja bártni, vissui. Doppe don deaivvat Heldaja, Tobia ja Jedaja geat leat boahtán Babylonis. 11 Váldde golli ja silbba maid sii leat buktán, duddjo dain kruvnnu ja bija dan bajimusbáhppa Josua, Jehosadaka bártni, oaivái. 12 Cealkke sutnje: Ná cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil: Olmmái gean namma lea Vesá, badjána dán eatnamis, ja son hukse Hearrá tempela. 13 Duođaid, son hukse Hearrá tempela, oažžu gonagasárvvu ja čohkká ráđđejeaddjin truvnnustis. Maiddái báhpas lea truvdnu, ja dan guoktá gaskkas lea ovttamielalašvuohta. 14 Báhcos kruvdnu Hearrá tempelii Heldaja, Tobia, Jedaja ja Jošia, Sefanja bártni, muitun.
   
15 Olbmot bohtet guhkkin hukset Hearrá tempela. Dalle dii ipmirdehpet ahte Hearrá, Almmiveagaid Ipmil, lea vuolggahan mu din lusa. Dat dáhpáhuvvá jos dii duođaid guldalehpet Hearrá, din Ipmila, jiena.
Sak 6,2 viser til Alm 6,2
Sak 6,7 viser til Sak 1,10
Note Heldai, Tobia ja Jedaja: daid oaivámuččat geat bukte Babylonia juvddálaččaid attáldagaid Jerusalema ássiide. Gč. v. 14.
Note Vesá: >\+xt 3,8.
Sak 6,13 viser til Jes 9,6
Forrige kapittelNeste kapittel

16. april 2021

Dagens Bibelord

Markus 6,35–44

Les i nettbibelen

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» ... Vis hele teksten

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» 37Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» De sa: «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for to hundre denarer, så de kan få spise?» 38«Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter!» Da de hadde gjort det, sa de: «Fem brød og to fisker.» 39Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg i det grønne gresset. 40Og de slo seg ned, rekke ved rekke – noen på hundre og noen på femti. 41Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen, brøt brødene i stykker og ga til disiplene, for at de skulle dele ut til folk. De to fiskene delte han også ut til alle. 42Og alle spiste og ble mette. 43Etterpå samlet de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk. 44Det var fem tusen menn som hadde spist.