Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Njealját Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Forrige kapittel

Nieiddaid árbenvuoigatvuohta
36Josefa náli olbmo Gileada, Makira bártni, Manasse áddjuba, bearašoaivámuččat bohte Mosesa ja Israela čearddaid oaivámuččaid ovdii  2 ja dadje: “Hearrá gohčui du juogadit vuorbádemiin eatnama opmodahkan israellaččaide. Hearrá lea maid gohččon du addit vielljamet Selofhada árbbi su nieiddaide.  3 Muhto jos sii náitalit israellaččain gii gullá eará čerdii, de sin árbeoassi sirdašuvvá eret min áhčiid opmodagas ja laktása dan čeardda opmodahkii masa sii šaddet gullat. Dat oassi váldojuvvo eret min opmodagas.  4 Dalle go Israelis lea ávvujahki, de nieiddaid árbeoassi laktojuvvo bissovaččat dan čeardda opmodahkii masa sii leat šaddan gullat, ja dalle oassi mii lea addojuvvon sidjiide, lea gaikkihuvvon eret min áhčiid čeardda opmodagas.”
   
 5 Hearrá gohččuma mielde Moses dajai israellaččaide:
        Josefa náli čearda lea vuoigadis.
 6 Ná Hearrá lea mearridan Selofhada nieiddaid áššis: Sii ožžot náitalit geainna hálidit, go beare náitalit dakkár sohkii mii gullá sin áhči čerdii.  7 Israellaččaid eanan ii oaččo sirdašuvvat čearddas nubbái, muhto buohkat galget doallat gitta iežaset čeardda opmodagas.  8 Dan dihte nieida gii árbe áhčis opmodaga, galgá náitalit olbmáin gii gullá su áhčiid čeardda sohkii. Ná juohke israellaš beassá doallat áhčiidis opmodaga.  9 Eanan ii oaččo sirdašuvvat čearddas nubbái, muhto juohke Israela čearda beassá doallat gitta iežas opmodagas.
   
10 Selofhada nieiddat dahke nugo Hearrá lei gohččon Mosesa. 11 Selofhada nieiddat Mahla, Tirsa, Hogla, Milka ja Noa náitaledje áhčiset vieljaid bártniiguin. 12 Sii náitaledje Josefa bártni Manasse sohkii, ja sin opmodat bisui dan čearddas masa sin áhčiid sohka gulai.
   
13 Dát leat dat báhkkomat ja mearrádusat maid Hearrá attii Mosesa bokte israellaččaide Moaba duolbadasain, Jordangáttis, Jeriko buohta.
4 Mos 36,4 viser til 3 Mos 25,10
Note ávvujahki: >\+xt 3 Mos 25,10.
Note : bearaš.
Forrige kapittel

15. april 2021

Dagens Bibelord

Markus 6,30–34

Les i nettbibelen

30Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. ... Vis hele teksten

30Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. 31Og han sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. 32Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. 33Men mange så at de dro bort, og kjente dem igjen, og fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde fram før dem. 34Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting.