Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Njealját Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Forrige kapittelNeste kapittel
29Čihččet mánu vuosttaš beaivvi galgabehtet doallat bassi čoagganeami; dalle ehpet oaččo bargat maidege. Dan beaivvi galgabehtet bossut dorvve.  2 Boaldinoaffarin, hádjan mii lea Hearrá miela mielde, galgabehtet oaffaruššat nuorra vuovssá, viercca ja čieža jahkásaš lábbá; buot eallit galget leat almmá vigi haga.  3 Dasa gullevaš borramušoaffarin galgabehtet buktit sevlejuvvon jáffuin ja oljjuin seaguhuvvon dáiggi golbma efalogádasa vuovssá, guokte efalogádasa viercca  4 ja ovtta efalogádasa guđege lábbá nammii.  5 Suttuideattet soabahussan galgabehtet oaffaruššat bohká.  6 Buot daid galgabehtet oaffaruššat mánočalbmebeaivvi boaldinoaffara ja dan borramušoaffara lassin ja beaivválaš boaldinoaffara, dan borramušoaffara ja daidda mearriduvvon juhkamušoaffariid lassin, hádjan mii lea Hearrá miela mielde, dollaoaffarin Hearrái.
   
 7 Seammá čihččet mánu logát beaivvi galgabehtet doallat bassi čoagganeami. Dalle galgabehtet fástudit ehpetge oaččo bargat maidege.  8 Boaldinoaffarin Hearrái, hádjan mii lea su miela mielde, galgabehtet oaffaruššat nuorra vuovssá, viercca ja čieža jahkásaš lábbá; eallit galget leat almmá vigi haga.  9 Dasa gullevaš borramušoaffarin galgabehtet buktit sevlejuvvon jáffuin ja oljjuin seaguhuvvon dáiggi golbma efalogádasa vuovssá, guokte efalogádasa viercca 10 ja ovtta efalogádasa guđege lábbá nammii. 11 Dasa lassin galgabehtet oaffaruššat bohká suddooaffarin. Buot daid galgá oaffaruššat soabahusbeaivvi suddooaffara, beaivválaš boaldinoaffara ja dan borramušoaffara ja juhkamušoaffariid lassin.
   
12 Čihččet mánu vihttanuppelogát beaivvi galgabehtet doallat bassi čoagganeami; dalle ehpet oaččo bargat maidege. Čieža beaivvi galgabehtet doallat Hearrái basuhuvvon basiid. 13 Boaldinoaffarin, dollaoaffarin, hádjan mii lea Hearrá miela mielde, galgabehtet oaffaruššat golbmanuppelohkái vuovssá, guokte viercca ja njealljenuppelohkái jahkásaš lábbá; eallit galget leat almmá vigi haga. 14 Dasa gullevaš borramušoaffarin galgabehtet buktit sevlejuvvon jáffuin ja oljjuin seaguhuvvon dáiggi golbma efalogádasa guđege vuovssá, guokte logádasa goappáge viercca 15 ja ovtta logádasa guđege lábbá nammii. 16 Dasa lassin galgabehtet oaffaruššat bohká suddooaffarin. Buot daid galgá oaffaruššat beaivválaš boaldinoaffara ja dan borramušoaffara ja juhkamušoaffara lassin.
   
17 Nuppi beaivvi galgabehtet oaffaruššat guoktenuppelohkái vuovssá, guokte viercca ja njealljenuppelohkái jahkásaš lábbá; eallit galget leat almmá vigi haga. 18 Buktet borramušoaffariid ja juhkamušoaffariid vuovssáid, vierccaid ja lábbáid loguid mielde nugo lea mearriduvvon. 19 Dasa lassin galgabehtet oaffaruššat bohká suddooaffarin. Buot daid galgá oaffaruššat beaivválaš boaldinoaffara ja dan borramušoaffara ja juhkamušoaffara lassin.
   
20 Goalmmát beaivvi galgabehtet oaffaruššat oktanuppelohkái vuovssá, guokte viercca ja njealljenuppelohkái jahkásaš lábbá; eallit galget leat almmá vigi haga. 21 Buktet borramušoaffariid ja juhkamušoaffariid vuovssáid, vierccaid ja lábbáid loguid mielde nugo lea mearriduvvon. 22 Dasa lassin galgabehtet oaffaruššat bohká suddooaffarin. Buot daid galgá oaffaruššat beaivválaš boaldinoaffara ja dan borramušoaffara ja juhkamušoaffara lassin.
   
23 Njealját beaivvi galgabehtet oaffaruššat logi vuovssá, guokte viercca ja njealljenuppelohkái jahkásaš lábbá; eallit galget leat almmá vigi haga. 24 Buktet borramušoaffariid ja juhkamušoaffariid vuovssáid, vierccaid ja lábbáid loguid mielde nugo lea mearriduvvon. 25 Dasa lassin galgabehtet oaffaruššat bohká suddooaffarin. Buot daid galgá oaffaruššat beaivválaš boaldinoaffara ja dan borramušoaffara ja juhkamušoaffara lassin.
   
26 Viđát beaivvi galgabehtet oaffaruššat ovcci vuovssá, guokte viercca ja njealljenuppelohkái jahkásaš lábbá; eallit galget leat almmá vigi haga. 27 Buktet borramušoaffariid ja juhkamušoaffariid vuovssáid, vierccaid ja lábbáid loguid mielde nugo lea mearriduvvon. 28 Dasa lassin galgabehtet oaffaruššat bohká suddooaffarin. Buot daid galgá oaffaruššat beaivválaš boaldinoaffara ja dan borramušoaffara ja juhkamušoaffara lassin.
   
29 Guđát beaivvi galgabehtet oaffaruššat gávcci vuovssá, guokte viercca ja njealljenuppelohkái jahkásaš lábbá; eallit galget leat almmá vigi haga. 30 Buktet borramušoaffariid ja juhkamušoaffariid vuovssáid, vierccaid ja lábbáid loguid mielde nugo lea mearriduvvon. 31 Dasa lassin galgabehtet oaffaruššat bohká suddooaffarin. Buot daid galgá oaffaruššat beaivválaš boaldinoaffara ja dan borramušoaffara ja juhkamušoaffara lassin.
   
32 Čihččet beaivvi galgabehtet oaffaruššat čieža vuovssá, guokte viercca ja njealljenuppelohkái jahkásaš lábbá; eallit galget leat almmá vigi haga. 33 Buktet borramušoaffariid ja juhkamušoaffariid vuovssáid, vierccaid ja lábbáid loguid mielde nugo lea mearriduvvon. 34 Dasa lassin galgabehtet oaffaruššat bohká suddooaffarin. Buot daid galgá oaffaruššat beaivválaš boaldinoaffara ja dan borramušoaffara ja juhkamušoaffara lassin.
   
35 Gávccát beaivvi galgabehtet doallat bassi čoagganeami; dalle ehpet oaččo bargat maidege. 36 Boaldinoaffarin, dollaoaffarin man hádja lea Hearrá miela mielde, galgabehtet oaffaruššat vuovssá, viercca ja čieža jahkásaš lábbá; eallit galget leat almmá vigi haga. 37 Buktet borramušoaffariid ja juhkamušoaffariid vuovssá, viercca ja lábbáid loguid mielde nugo lea mearriduvvon. 38 Dasa lassin galgabehtet oaffaruššat bohká suddooaffarin. Buot daid galgá oaffaruššat beaivválaš boaldinoaffara ja dan borramušoaffara ja juhkamušoaffara lassin.
   
39 Dáid oaffariid galgabehtet oaffaruššat Hearrái basiideattet áigge lohpádusoaffariid ja eaktodáhtolaš oaffariid lassin maid oaffaruššabehtet boaldinoaffarin, borramušoaffarin, juhkamušoaffarin dahje searvevuođaoaffarin.
4 Mos 29,1 viser til 3 Mos 23,24
Note bassi čoagganeami: ođđajagibeaivi.
4 Mos 29,7 viser til 3 Mos 16,29, 3 Mos 23,27
Note logát beaivvi: stuorra soabahusbeaivi. >\+xt 3 Mos 16,29.
4 Mos 29,12 viser til 3 Mos 23,34
Note vihttanuppelogát beaivvi: lastagoahtebasit.
Note bassi čoagganeami: Vrd. \+xt 3 Mos 23,33eč; Joh 7,37.
Forrige kapittelNeste kapittel

21. april 2021

Dagens Bibelord

Johannes 16,16–20

Les i nettbibelen

16Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» ... Vis hele teksten

16Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» 17Da sa noen av disiplene hans til hverandre: «Hva mener han med å si: ‘Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg’ og: ‘Jeg går til Far’? 18Hva mener han med ‘om en liten stund’? Vi skjønner ikke hva han snakker om.» 19Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa: «Snakker dere om det jeg sa: ‘Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg’? 20Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede.