Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Vuosttaš Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Forrige kapittelNeste kapittel

Adama sohkalogahallan
5Dát lea Adama sohkalogahallan. Go Ipmil sivdnidii olbmo, de dagai su Ipmila govvan.  2 Olmmájin ja nissonin son sivdnidii sudno. Son buressivdnidii sudno ja bijai sudno namman olmmoš dalle go sivdnidii sudno.
   
 3 Go Adam lei eallán čuođigolbmalogi jagi, de sutnje riegádii bárdni gii lei su láhkásaš, su govva, ja son bijai su namman Set.  4 Seta riegádeami maŋŋil Adam elii vel gávccičuođi jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat.  5 Adama oppa eallináigi lei ovccičuođi golbmalogi jagi; de son jámii.
   
 6 Go Set lei eallán čuođivihtta jagi, de sutnje riegádii Enoš.  7 Enoša riegádeami maŋŋil Set elii vel gávccičuođičieža jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat.  8 Seta oppa eallináigi lei ovccičuođi guoktenuppelohkái jagi; de son jámii.
   
 9 Go Enoš lei eallán ovccilogi jagi, de sutnje riegádii Kenan. 10 Kenana riegádeami maŋŋil Enoš elii vel gávccičuođi vihttanuppelohkái jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat. 11 Enoša oppa eallináigi lei ovccičuođivihtta jagi; de son jámii.
   
12 Go Kenan lei eallán čiežalogi jagi, de sutnje riegádii Mahalalel. 13 Mahalalela riegádeami maŋŋil Kenan elii vel gávccičuođi njealljelogi jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat. 14 Kenana oppa eallináigi lei ovccičuođilogi jagi; de son jámii.
   
15 Go Mahalalel lei eallán guhttalogivihtta jagi, de sutnje riegádii Jered. 16 Jereda riegádeami maŋŋil Mahalalel elii vel gávccičuođi golbmalogi jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat. 17 Mahalalela oppa eallináigi lei gávccičuođi ovccilogivihtta jagi; de son jámii.
   
18 Go Jered lei eallán čuođiguhttalogiguokte jagi, de sutnje riegádii Henok. 19 Henoka riegádeami maŋŋil Jered elii vel gávccičuođi jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat. 20 Jereda oppa eallináigi lei ovccičuođi guhttalogiguokte jagi; de son jámii.
   
21 Go Henok lei eallán guhttalogivihtta jagi, de sutnje riegádii Metušelah. 22 Henok vádjolii Ipmiliin Metušelaha riegádeami maŋŋil vel golbmačuođi jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat. 23 Henoka oppa eallináigi lei golbmačuođi guhttalogivihtta jagi. 24 Henok vádjolii Ipmiliin. Dasto son ii lean šat, dasgo Ipmil válddii su lusas.
   
25 Go Metušelah lei eallán čuođigávccilogičieža jagi, de sutnje riegádii Lamek. 26 Lameka riegádeami maŋŋil Metušelah elii vel čiežačuođi gávccilogiguokte jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat. 27 Metušelaha oppa eallináigi lei ovccičuođi guhttalogiovcci jagi; de son jámii.
   
28 Go Lamek lei eallán čuođigávccilogiguokte jagi, de sutnje riegádii bárdni. 29 Son bijai su namman Noa ja dajai: “Dát bárdni addá geahpádusa go mii bargat ja rahčat eatnamis maid Hearrá lea garuhan.” 30 Lamek elii Noa riegádeami maŋŋil vel vihttačuođi ovccilogivihtta jagi, ja sutnje riegádedje bártnit ja nieiddat. 31 Lameka oppa eallináigi lei čiežačuođi čiežalogičieža jagi; de son jámii.
   
32 Go Noa lei eallán vihttačuođi jagi, de sutnje riegádedje bártnit Sem, Ham ja Jafet.
1 Mos 5,29 viser til 1 Mos 3,17
Note Noa: Hebreagillii lea sátnestoahkan namain Noa ja sániin mii mearkkaša “jeđđet”.
Forrige kapittelNeste kapittel

14. april 2021

Dagens Bibelord

Esekiel 34,11–16

Les i nettbibelen

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. ... Vis hele teksten

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. 12Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen. 13Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet. 14På gode beitemarker skal jeg gjete dem, de skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene i Israel. 15Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. 16Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis.