Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Nubbi Mosesgirji

Kapittel 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Neste kapittel

Israellaččat šaddet šlávvan Egyptas
1Dát leat Israela bártnit geat bohte Egyptii bearrašiiddisetguin áhčiset Jakoba mielde:  2 Ruben, Simeon, Levi ja Juda,  3 Isaskar, Sebulon ja Benjamin,  4 Dan ja Naftali, Gad ja Ašer.  5 Dat geat buolvaduvve Jakobis ledje buohkanassii čiežalogi. Josef lei ovddežis juo Egyptas.
   
 6 De Josef jámii, ja nu maiddái su vieljat ja oppa dat buolva.  7 Muhto israellaččat ledje šattolaččat ja lassánedje sakka. Sii šadde nu eatnagin ahte devde oppa eatnama.
   
 8 De Egyptas ráđđegođii ođđa gonagas gii ii diehtán Josefis maidege.  9 Son dajai iežas álbmogii: “Israela álbmot lea stuorit ja gievrrat go mii. 10 Dál mii fertet meannudit singuin jierpmálaččat, vai sii eai šat lassán. Jos soahti šaddá, de sii sáhttet searvat min vašálaččaiguin, soahtat min vuostá ja vuolgit eret eatnamis.” 11 De sii bidje israellaččaid badjel fálddiid geat galge sin soardit lossa bargguiguin. Sii huksejedje faraoi Pitoma ja Ramsesa vuorkágávpogiid. 12 Muhto mađe eambbo egyptalaččat sorde sin, dađe eambbo sii lassánedje ja dađe viidáseappot sii lávde, ja egyptalaččat ballagohte sis. 13 Israellaččat bággejuvvojedje šlávvan, 14 ja sin eallin šattai bahčan lossa barggu, láiredahkama, tiilaráhkadeami ja eananbarggu dihte, buotlágán šlávvabarggu dihte maid sii bággehalle bargat.
   
15 Egypta gonagas sártnui hebrealaš sealgeetniide – nuppi namma lei Šifra ja nuppigis Pua – 16 ja celkkii: “Go doai veahkeheahppi hebrealaš nissoniid riegádahttit, de galgabeahtti geahččat máná sohkabeali. Jos mánná lea bárdni, de galgabeahtti goddit dan, muhto jos dat lea nieida, de dat oažžu eallit.” 17 Muhto sealgeeatnit balaiga Ipmilis eabage dahkan nugo Egypta gonagas lei gohččon, muhto divttiiga bárdnemánáid eallit. 18 Dalle Egypta gonagas rávkkai sealgeetniid lusas ja jearai sudnos: “Manne doai leahppi diktán bárdnemánáid eallit?” 19 Sealgeeatnit vástideigga faraoi: “Hebrealaš nissonat leat earálágánat go egyptalaččat, ollu sávrribut. Sii leat riegádahttán juo ovdal go sealgeeadni joavdá sin lusa.” 20 Ipmil dagai buori sealgeetniide, ja álbmot lassánii ja šattai eatnagin. 21 Ja go sealgeeatnit balaiga Ipmilis, de son attii sudnuide viesu ja mánáid. 22 De farao attii oppa álbmogasas dán gohččuma: “Galgabehtet bálkestit Niletnui buot bárdnemánáid mat riegádit hebrealaččaide, muhto diktet nieidamánáid eallit.”
Note Pitom, Ramses: gávpogat Nileanu njálmmi nuortaoasis >\+xt 1 Mos 47,11.
Note hebrealaš: hebrealaččat.
Neste kapittel

28. februar 2021

Dagens Bibelord

Lukas 7,36–50

Les i nettbibelen

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. ... Vis hele teksten

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. 37No var det ei kvinne der i byen som levde eit syndefullt liv. Då ho fekk vita at Jesus låg til bords hos farisearen, kom ho dit med ei alabastkrukke med dyr salve. 38Ho vart ståande bak Jesus, nede ved føtene, og gret. Så tok ho til å fukta føtene hans med tårene og tørka dei med håret sitt. Ho kyste føtene hans og smurde dei med salven. 39Då farisearen som hadde bede han heim, såg det, tenkte han med seg: «Var denne mannen ein profet, visste han kva slag kvinne det er som tek i han, at ho lever eit syndefullt liv.» 40Då tok Jesus til orde og sa til farisearen: «Simon, eg har noko å seia deg.» «Tal, meister», svara han. 41Jesus sa: «To menn stod i skuld til ein som lånte ut pengar. Den eine var skuldig fem hundre denarar, den andre femti. 42Men då dei ikkje hadde noko å betala med, ettergav han dei begge skulda. Kven av dei vil halda mest av han?» 43«Den han ettergav mest, tenkjer eg», svara Simon. «Du har rett», sa Jesus. 44Så vende han seg til kvinna og sa til Simon: «Ser du denne kvinna? Eg kom inn i ditt hus; du gav meg ikkje vatn til føtene mine, men ho fukta dei med tårer og tørka dei med håret sitt. 45Du helsa meg ikkje velkomen med eit kyss, men ho har ikkje halde opp med å kyssa føtene mine heilt frå eg kom inn. 46Du salva ikkje hovudet mitt med olje, men ho smurde føtene mine med velluktande salve. 47Difor seier eg deg: Dei mange syndene hennar er tilgjevne, difor har ho vist stor kjærleik. Men den som får tilgjeve lite, elskar lite.» 48Så sa han til kvinna: «Syndene dine er tilgjevne.» 49Då tok dei andre gjestene til å tenkja med seg: «Kven er han, som jamvel tilgjev synder?» 50Men Jesus sa til kvinna: «Trua di har frelst deg. Gå i fred!»