Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Nubbi Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Forrige kapittelNeste kapittel

Árka, beavdi ja lámpájuolgi
37Besalel duddjui akasiamuoras árkka mii lei bealgoalmmát állana guhku, beannot állana govddu ja beannot állana alu.  2 Son skoađastii dan čielga golliin siskkobeale ja olggobeale ja dagai dan birra golleravdda.  3 Son leikii njeallje gollerieggá ja giddii daid árkka njealji juolgái, guokte rieggá goappáge beallái.  4 De son duddjui guoddinstákkuid akasiamuoras, skoađastii daid golliin  5 ja nahkehii daid rieggáide mat ledje árkka guovtte bealde, nu ahte árkka sáhtii guoddit.  6 Dasto son duddjui čielga gollis soabahussaji, bealgoalmmát állana guhku ja beannot állana govddu.  7 Son duddjui soabahussaji gežiide guokte keruba derpojuvvon gollis,  8 nuppi keruba nuppi geahčái ja nuppigis nuppi geahčái. Son dagai kerubaid oktan bihttán soabahussaji gežiiguin.  9 Kerubaid soaját ledje leabbut ja gokče soabahussaji. Kerubat ledje oktii čalmmiid, muođut soabahussaji guvlui.
   
10 Son duddjui akasiamuoras beavddi. Dat lei guovtti állana guhku, ovtta állana govddu ja beannot állana alu. 11 Son skoađastii dan čielga golliin ja dagai dan birra golleravdda. 12 Son duddjui dan birra gieđa govdosaš listta ja dasa golleravdda. 13 Son leikii njeallje gollerieggá ja giddii daid beavddi njealji čihkii, guđege juolgái. 14 Rieggát ledje aiddo listta vuolde guoddinstákkuid várás, nu ahte beavddi sáhtii guoddit. 15 De son duddjui akasiamuoras guoddinstákkuid ja skoađastii daid golliin, ja daiguin beavddi sáhtii guoddit. 16 Son duddjui lihtiid mat galge orrut beavddi alde: fáhtaid, gohpuid, bolluid ja mukkaid juhkamušoaffara várás. Dat ledje čielga gollis.
   
17 Son duddjui lámpájuolggi. Son dearppai dan juolggi ja nađa čielga gollis. Dan gohput, urbeoaivvit ja lieđđelasttat derpojuvvojedje oktan bihttán lámpájulggiin. 18 Lámpájuolggis surggiidedje guhtta suorggi, golbma suorggi goappáge beallái. 19 Vuosttaš suorggis ledje golbma mandellieđi láhkásaš lihti oktan urbeoivviiguin ja lieđđelasttaiguin ja nu maiddái nuppi suorggis; nu lei guđege guđa suorggis mat lámpájuolggis surggiidedje. 20 Ieš lámpájuolggi nađas ledje njeallje mandellieđi láhkásaš lihti oktan urbeoivviiguin ja lieđđelasttaiguin. 21 Lámppá vuosttaš, nuppi ja goalmmát suorgebára vuolde lei okta urbeoaivi oktan bihttán lámpájulggiin, buot dan guđa suorggi vuolde mat surggiidedje lámpájuolggis. 22 Urbeoaivvit ja suorggit ledje oktan bihttán nađain. Oppa lámpájuolgi lei derpojuvvon čielga gollis oktan bihttán. 23 Son duddjui dasa čielga gollis čieža lámppá ja basttaid ja vuolušlihtiid. 24 Lámpájuolgi oktan buot dárbašiiguin duddjojuvvui čielga gollis mii dettii ovtta taleantta.
Suovasáltár ja vuoidanolju
25 Son duddjui suovasáltára akasiamuoras. Dat lei njealječiegat, ovtta állana guhku, ovtta állana govddu ja guovtti állana alu. Dan čoarvvit ledje oktan bihttán áltáriin. 26 Son skoađastii dan čielga golliin bajábealde ja gilggain ja nu maid áltárčorvviid, ja duddjui dan birra golleravdda. 27 Golleravdda vuolábeallái áltára goappáge gilgii son giddii guokte gollerieggá. Daidda nahkehuvvojedje guoddinstákkut, nu ahte áltára sáhtii guoddit. 28 Son ráhkadii guoddinstákkuid akasiamuoras ja skoađastii daid golliin. 29 Son ráhkadii vel bassi vuoidanoljju ja buhtis njálggahájat suovvasiid, seammá láhkái go vuoiddasdahkkit dahket.
Note gieđa govdosaš: sullii 8 sentte.
Note ovtta taleantta: sullii 34,2 kilo.
Forrige kapittelNeste kapittel

01. august 2021

Dagens Bibelord

Matteus 18,21–35

Les i nettbibelen

21Då gjekk Peter fram til Jesus og spurde: «Herre, kor mange gonger skal bror min kunna synda mot meg og eg likevel tilgje han? Så mykje som sju gonger?» 22Jesus svara: «Ikkje sju gonger, seier eg deg, men sytti gonger sju! ... Vis hele teksten

21Då gjekk Peter fram til Jesus og spurde: «Herre, kor mange gonger skal bror min kunna synda mot meg og eg likevel tilgje han? Så mykje som sju gonger?» 22Jesus svara: «Ikkje sju gonger, seier eg deg, men sytti gonger sju! 23Difor kan himmelriket liknast med ein konge som ville gjera opp rekneskapen med tenarane sine. 24Då han tok til med oppgjeret, førte dei fram for han ein som var skuldig ti tusen talentar. 25Han hadde ikkje noko å betala med, og herren baud at han skulle seljast, både han og kona hans og borna og alt han eigde, så gjelda kunne betalast. 26Men tenaren fall på kne for han og bad: ‘Ver tolmodig med meg, så skal eg betala deg alt saman.’ 27Herren fekk inderleg medkjensle med han, sleppte han fri og ettergav han skulda. 28Då tenaren kom ut, møtte han ein medtenar som skulda han hundre denarar. Han greip medtenaren, tok strupetak på han og sa: ‘Betal det du skuldar!’ 29Medtenaren fall ned for han og bad: ‘Ver tolmodig med meg, så skal eg betala deg.’ 30Men han ville ikkje. Han gjekk av stad og sette medtenaren sin i fengsel; der skulle han sitja til han hadde betalt skulda. 31Då dei andre tenarane såg det som hende, vart dei svært sorgfulle. Dei gjekk til herren sin og fortalde han alt som var hendt. 32Då kalla herren tenaren til seg att og sa til han: ‘Du vonde tenar! Heile skulda ettergav eg deg fordi du bad meg om det. 33Skulle ikkje du òg ha vist miskunn mot medtenaren din, slik eg viste miskunn mot deg?’ 34Og herren vart sint og overgav tenaren til fangevaktarar som skulle mishandla han til han hadde betalt heile skulda. 35Slik skal Far min i himmelen gjera med kvar ein av dykk som ikkje av hjartet tilgjev bror sin.»