Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Nubbi Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Forrige kapittelNeste kapittel

Áltár
27Duddjo áltára akasiamuoras. Áltár galgá leat njealječiegat, viđa állana guhku, viđa állana govddu ja golmma állana alu.  2 Duddjo dan njealji čihkii čorvviid, oktan bihttán áltáriin, ja skoađas áltára bronssain.  3 Duddjo gutnalihtiid, maiguin vuddjes gunat dolvojuvvojit eret, ja gutnagoaivvuid, oaffarbolluid, gáffaliid ja dollalihtiid. Buot daid biergasiid galggat duddjot bronssas.  4 Duddjo áltára várás fierpmilágáš bronsabildda ja duddjo bildda njealji čihkii bronsarieggá.  5 Bija dan áltára ravdalistta vuollái, nu ahte fierbmi ollá áltára gaskkamuttu rádjái.  6 Duddjo áltára várás guoddinstákkuid akasiamuoras ja skoađas daid bronssain.  7 Guoddinstákkut galget nahkehuvvot rieggáide mat leat áltára goappáge bealde, nu ahte dan sáhttá guoddit.  8 Duddjo áltára fielluin ja guođe dan rabas vuolil ja bajil. Duddjo dan dakkárin go besset oaidnit váris.
Ovdašillju
 9 Ráhkat goađi birra ovdašilju. Šilju lulleravddas galget leat čuođi állana guhkkosaš loavdagat, fiinna gerdojuvvon beallemasas. 10 Galggat duddjot guoktelogi stoalppu ja guoktelogi bronsajuolggi guoddit loavdagiid. Stoalppuid roahkit ja doaresmuorat galget leat silbbas. 11 Seammá láhkái galget davveravdii duddjojuvvot čuođi állana guhkkosaš loavdagat, ja daidda guoktelogi stoalppu ja guoktelogi bronsajuolggi ja stoalppuide silbaroahkit ja silbadoaresholggat. 12 Ovdašilju govdodahkii oarjjabealde galget duddjojuvvot viđalogi állana guhkkosaš loavdagat ja daidda logi stoalppu ja logi juolggi. 13 Ovdašilju govdodat nuorttabealde, nuorttas guvlui, galgá leat vihttalogi állana. 14 Doppe loavdagat galget leat nuppe bealde viđanuppelogi állana guhku, ja daid guoddimin golbma stoalppu ja golbma juolggi, 15 ja nuppe bealde viđanuppelogi állana guhku, ja daid guoddimin golbma stoalppu ja golbma juolggi. 16 Ovdašilju poarttas galgá leat guovttelogi állana govdosaš govččas, mii lea čáppa hearvaduodji ruksesalit, purpurrukses ja karmosinrukses ullus ja fiinna gerdojuvvon beallemasas. Dan guoddimin galget leat njeallje stoalppu ja njeallje juolggi. 17 Buot ovdašilju stoalppuin galget leat silbadoaresholggat ja silbaroahkit ja bronsajuolggit. 18 Ovdašillju galgá leat čuođi állana guhku, vihttalogi állana govddu ja viđa állana alu. Loavdda galgá leat fiinna gerdojuvvon beallemasas ja juolggit bronssas. 19 Buot goađi biergasat mat doppe geavahuvvojit, ja dan giddennávllit ja ovdašilju giddennávllit, galget leat bronssas.
Lámppát ja daid olju
20 Gohčo israellaččaid buktit alccesat buhtis oljju mii lea dekčojuvvon oliivvain lámpájuolggi várás, vai lámppáid sáhttá bidjat sadjái juohke beaivvi. 21 Almmustusgoađis, ovdaloavdaga olggobealde mii lea lihtumearkka ovddas, Aron bártniidisguin galgá fuolahit ahte lámppát bullet Hearrá muođuid ovddas eahkedis iđidii. Dát lea agálaš mearrádus israellaččaide buolvvas bulvii.
2 Mos 27,1 viser til 2 Mos 38,1, 2 Mos 40,29
Note viđa állana, golmma állana: sullii 2,5 mehtera ja 1,5 mehtera.
2 Mos 27,9 viser til 2 Mos 38,9
Note čuođi állana: sullii 50 mehtera.
Note viđalogi állana: sullii 25 mehtera.
Note viđanuppelogi állana: sullii 7,5 mehtera.
Note guovttelogi állana: sullii 10 mehtera.
Forrige kapittelNeste kapittel

20. juni 2021

Dagens Bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Same gongen sa Jesus til læresveinane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg. 25For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det. ... Vis hele teksten

24Same gongen sa Jesus til læresveinane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg. 25For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det. 26Kva gagnar det eit menneske om det vinn heile verda, men taper si sjel? Eller kva kan eit menneske gje til vederlag for si sjel? 27For Menneskesonen skal koma i herlegdomen åt Far sin saman med englane sine, og då skal han løna kvar og ein etter det han har gjort.