Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Vuosttaš Gonagasaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Forrige kapittelNeste kapittel

Gáranasat bibmet profehta Elia
17Elia, Gileada Tišbe olmmoš, dajai Ahabii: “Nu duohta go Hearrá, Israela Ipmil, eallá, son gean mun bálvalan: Dáid jagiid ii šatta suoldni iige arvve muđui go jos mun gohčun.”  2 Eliai bođii dasto dát Hearrá sátni:  3 “Vuolgge dáppe, mana nuorttas guvlui ja čiehkát Keritávžái Jordana nuorttabeallái.  4 Doppe don beasat juhkat jogažis, ja mun lean gohččon gáranasaid buktit dutnje borramuša.”  5 Elia dagai nugo Hearrá lei gohččon. Son manai Keritávžái Jordana nuorttabeallái ja orrui dohko.  6 Gáranasat bukte sutnje láibbi ja bierggu iđidiid eahkediid, ja son jugai jogažis.
Elia Sarepta leaskka luhtte
 7 Muhtun áiggi geažes jogaš goikkai, danin go oppa eatnamis ii lean arván.  8 Eliai bođii dalle dát Hearrá sátni:  9 “Mana Sareptai, mii lea Sidona lahka, ja orro dohko. Mun lean gohččon muhtun leaskanissona ealihit du doppe.”
   
10 Elia vulggii Sareptai. Go son bođii gávpotportii, de das lei muhtun leaskanisson čoaggimin muoraid. Elia čuorvvui sutnje: “Viežžal munnje veaháš čázi, vai beasan juhkat.” 11 Go nisson vulggii viežžat čázi, de Elia čuorvvui sutnje velá: “Buktil munnje maid láibebihtá.” 12 Muhto nisson vástidii: “Nu duohta go Hearrá, du Ipmil, eallá: Mus ii leat láibi, mus leat dušše čorpmadievva jáffut ruhkus ja uhcánaš olju lihtis. Mun lean čoaggimin dás muorrabihtáid, ja de mun manan ruoktot ráhkadit borramuša alccesan ja bárdnásan. De moai borre dan ja dasto jápme.” 13 Elia dajai sutnje: “Ale bala! Mana ruoktot ja daga nugo leat dadjan, muhto ráhkat vuos munnje uhca gáhkoža ja buvtte dan deike. Ráhkat dasto juoidá alccesat ja bárdnásat. 14 Ná cealká Hearrá, Israela Ipmil: Jáfforuhkku ii guorran iige lihtis váillo olju gitta dan beaivvi rádjái go Hearrá diktá arvit eatnamii.” 15 Leaskanisson manai ja dagai nugo Elia lei dadjan, ja sis buohkain lei borramuš guhkes áigái. 16 Jáfforuhkku ii guorranan iige lihtis váilon olju. Geavai nu mo Hearrá lei sárdnon Elia bokte.
   
17 Muhtun áiggi geažes buohccái nissona, viesu eamida, bárdni. Dávda šattai nu garasin ahte bárdni ii viimmat oppa vuoigŋange. 18 Leaskanisson dajai Eliai: “Mii mus lea dahkamuššan duinna, Ipmila olmmái? Don leat boahtán deike muittuhit munnje mu suttu ja goddit mu bártni.” 19 Elia dajai: “Atte bártnát munnje!” Son válddii bártni leaskka askkis, guttii su bajit latnjii gos ieš orui, ja vellehii su seaŋgasis. 20 Son rohkadalai Hearrá ja dajai: “Hearrá, mu Ipmil! Áiggutgo don duođaid buktit lihkohisvuođa dán leskii gean luhtte mun orun, ja goddit su bártni?” 21 Son gopmulii golbmii bártni badjel ja rohkadalai: “Hearrá, mu Ipmil! Divtte heakka máhccat dán bártnážii!” 22 Hearrá gulai Elia rohkadusa. Heagga máhcai bártnážii, ja son šattai eallin. 23 Elia válddii bártnáža ja buvttii su bajit lanjas vissui. Son attii su su eadnái ja dajai: “Geahča, du bárdni eallá!” 24 Dalle nisson dajai Eliai: “Dál mun dieđán ahte don leat Ipmila olmmái, ja ahte Hearrá duođaid sárdnu du bokte.”
1 Gon 17,1 viser til Luk 4,25, Jak 5,17
Note Tišbe: báiki Gileadis, Jordana nuorttabealde.
1 Gon 17,9 viser til Luk 4,26
Note Sarepta: gávpot Foinikias, Sidona lulábealde.
Forrige kapittelNeste kapittel

14. april 2021

Dagens Bibelord

Esekiel 34,11–16

Les i nettbibelen

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. ... Vis hele teksten

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. 12Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen. 13Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet. 14På gode beitemarker skal jeg gjete dem, de skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene i Israel. 15Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. 16Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis.