Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Nubbi Gonagasaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Forrige kapittelNeste kapittel

Ahas Juda gonagassan
16Ahas, Jotama bárdni, šattai Juda gonagassan Pekaha, Remalja bártni, čiežanuppelogát ráđđenjagi.  2 Ahas lei guoktelogijahkásaš go šattai gonagassan, ja son ráđđii Jerusalemis guhttanuppelohkái jagi. Son ii dahkan dan mii lea riekta Hearrá, su Ipmila, čalmmiin, nugo su áhčči David lei dahkan.  3 Son vádjolii Israela gonagasaid geainnu ja bijai velá bártnisge mannat dola čađa, daid álbmogiid fasttes vieruid mielde maid Hearrá lei ádján israellaččaid ovddas.  4 Son oaffarušai ja bolddii suovvasiid oaffarbáikkiin ja dieváin ja juohke rudnes muora vuolde.
   
 5 Daid áiggiid Arama gonagas Resin ja Israela gonagas Pekah, Remalja bárdni, soahttáiga Ahasiin. Soai birastahtiiga Jerusalema, muhto eaba nagadan váldit dan.  6 Arama gonagas Resin máhcahii dalle Eilata Aramii ja ájii Juda olbmuid eret gávpogis. Eilatii ásse dasto edomlaččat, ja sii ásset ain doppe.  7 Ahas vuolggahii áirasiid Assyria gonagasa Tiglat-Pilesera lusa ja cealkkihii sutnje: “Mun lean du bálvaleaddji ja bárdni. Boađe gádjut mu Arama gonagasa ja Israela gonagasa gieđas. Soai leaba vuolgán soahtat muinna.”  8 Ahas válddii buot silbba ja golli mii lei Hearrá tempelis ja gonagasa šloahta dávvirvuorkkáin, ja vuolggahii dan attáldahkan Assyria gonagassii.  9 Assyria gonagas gulai su. Son vulggii Damaskusii, válddii dan ja doalvvui dan ássiid Kirii, ja Resina son gottii.
   
10 Dalle gonagas Ahas vulggii Damaskusii deaivvadit Assyria gonagasain Tiglat-Pileseriin. Go son oinnii doppe áltára, de son vuolggahii báhppa Uriai áltára málle ja dárkilis čilgehusa dan ráhkadusas. 11 Báhppa Uria huksii áltára daid čilgehusaid mielde maid gonagas Ahas lei vuolggahan sutnje Damaskusis, ja son fidnii dan fálmmasin ovdal go gonagas máhcai.
   
12 Go Ahas bođii ruoktot Damaskusis ja oinnii áltára, de son loaiddastii dan ovdii ja gorgŋii dan ala. 13 Son oaffarušai iežas boaldinoaffara ja borramušoaffara, golggahii iežas juhkamušoaffara ja riškkuhii iežas searvevuođaoaffara vara áltára ala. 14 Bronsaáltára mii lei Hearrá muođuid ovddas, son sirddii eret tempela ovddas, ođđa áltára ja Hearrá tempela gaskkas. Dan son sirddihii ođđa áltára davábeallái. 15 Gonagas Ahas gohčui báhppa Uria: “Boaldde stuorit áltára alde iđitboaldinoaffara ja eahketborramušoaffara, gonagasa boaldinoaffara ja su borramušoaffara, ja maiddái álbmoga oktasaš boaldinoaffara ja velá sin borramušoaffariid ja juhkamušoaffariid. Riškkut boaldinoaffariid ja njuovvanoaffariid vara áltára ala. Muhto bronsaáltára mun geavahan einnosteapmái.” 16 Báhppa Uria dagai nugo gonagas Ahas lei gohččon. 17 Gonagas Ahas gohčui luvvet bevddiid listtuid ja váldit daid ja lihtiid bevddiid alde. Mearage son gohčui váldit bronsavuovssáid alde ja bidjat dan geađgevuođđudusa vehkii. 18 Dáhkiin gokčojuvvon sabbatváccáhaga mii lei huksejuvvon tempela gurrii, ja gonagasa olggut feaskára son sirddihii eará sadjái Assyria gonagasa dihte.
   
19 Mii muđui lea muitalit Ahasa daguin, lea čállojuvvon Juda gonagasaid muitalusaid girjái. 20 Ahas manai vuoiŋŋadit áhčiidis lusa, ja son hávdáduvvui áhčiidis báldii Davida gávpogii. Su maŋŋil šattai gonagassan su bárdni Hiskia.
2 Gon 16,3 viser til 3 Mos 18,21, 2 Gon 8,18
Note bijai … mannat dola čađa: čujuha oskkoldatlaš virrui go sii oaffarušše mánáid. >\+xt 5 Mos 18,10.
2 Gon 16,6 viser til 2 Gon 14,22
Note : Aram čállojuvvo “Edom” muhtun giehtačállosiin.
2 Gon 16,9 viser til Am 1,5
Note Kir: eanan Mesopotamias, gos aramealaččat bohte. Vrd. \+xt Jes 22,6; Am 9,7.
Note sabbatváccáhaga: tempeluksa man ráigge gonagas váccii sabbahiid. Vrd. \+xt Esek 46,1č.
Forrige kapittelNeste kapittel

14. april 2021

Dagens Bibelord

Esekiel 34,11–16

Les i nettbibelen

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. ... Vis hele teksten

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. 12Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen. 13Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet. 14På gode beitemarker skal jeg gjete dem, de skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene i Israel. 15Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. 16Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis.