Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Nubbi Gonagasaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Forrige kapittelNeste kapittel

Ahas Juda gonagassan
16Ahas, Jotama bárdni, šattai Juda gonagassan Pekaha, Remalja bártni, čiežanuppelogát ráđđenjagi.  2 Ahas lei guoktelogijahkásaš go šattai gonagassan, ja son ráđđii Jerusalemis guhttanuppelohkái jagi. Son ii dahkan dan mii lea riekta Hearrá, su Ipmila, čalmmiin, nugo su áhčči David lei dahkan.  3 Son vádjolii Israela gonagasaid geainnu ja bijai velá bártnisge mannat dola čađa, daid álbmogiid fasttes vieruid mielde maid Hearrá lei ádján israellaččaid ovddas.  4 Son oaffarušai ja bolddii suovvasiid oaffarbáikkiin ja dieváin ja juohke rudnes muora vuolde.
   
 5 Daid áiggiid Arama gonagas Resin ja Israela gonagas Pekah, Remalja bárdni, soahttáiga Ahasiin. Soai birastahtiiga Jerusalema, muhto eaba nagadan váldit dan.  6 Arama gonagas Resin máhcahii dalle Eilata Aramii ja ájii Juda olbmuid eret gávpogis. Eilatii ásse dasto edomlaččat, ja sii ásset ain doppe.  7 Ahas vuolggahii áirasiid Assyria gonagasa Tiglat-Pilesera lusa ja cealkkihii sutnje: “Mun lean du bálvaleaddji ja bárdni. Boađe gádjut mu Arama gonagasa ja Israela gonagasa gieđas. Soai leaba vuolgán soahtat muinna.”  8 Ahas válddii buot silbba ja golli mii lei Hearrá tempelis ja gonagasa šloahta dávvirvuorkkáin, ja vuolggahii dan attáldahkan Assyria gonagassii.  9 Assyria gonagas gulai su. Son vulggii Damaskusii, válddii dan ja doalvvui dan ássiid Kirii, ja Resina son gottii.
   
10 Dalle gonagas Ahas vulggii Damaskusii deaivvadit Assyria gonagasain Tiglat-Pileseriin. Go son oinnii doppe áltára, de son vuolggahii báhppa Uriai áltára málle ja dárkilis čilgehusa dan ráhkadusas. 11 Báhppa Uria huksii áltára daid čilgehusaid mielde maid gonagas Ahas lei vuolggahan sutnje Damaskusis, ja son fidnii dan fálmmasin ovdal go gonagas máhcai.
   
12 Go Ahas bođii ruoktot Damaskusis ja oinnii áltára, de son loaiddastii dan ovdii ja gorgŋii dan ala. 13 Son oaffarušai iežas boaldinoaffara ja borramušoaffara, golggahii iežas juhkamušoaffara ja riškkuhii iežas searvevuođaoaffara vara áltára ala. 14 Bronsaáltára mii lei Hearrá muođuid ovddas, son sirddii eret tempela ovddas, ođđa áltára ja Hearrá tempela gaskkas. Dan son sirddihii ođđa áltára davábeallái. 15 Gonagas Ahas gohčui báhppa Uria: “Boaldde stuorit áltára alde iđitboaldinoaffara ja eahketborramušoaffara, gonagasa boaldinoaffara ja su borramušoaffara, ja maiddái álbmoga oktasaš boaldinoaffara ja velá sin borramušoaffariid ja juhkamušoaffariid. Riškkut boaldinoaffariid ja njuovvanoaffariid vara áltára ala. Muhto bronsaáltára mun geavahan einnosteapmái.” 16 Báhppa Uria dagai nugo gonagas Ahas lei gohččon. 17 Gonagas Ahas gohčui luvvet bevddiid listtuid ja váldit daid ja lihtiid bevddiid alde. Mearage son gohčui váldit bronsavuovssáid alde ja bidjat dan geađgevuođđudusa vehkii. 18 Dáhkiin gokčojuvvon sabbatváccáhaga mii lei huksejuvvon tempela gurrii, ja gonagasa olggut feaskára son sirddihii eará sadjái Assyria gonagasa dihte.
   
19 Mii muđui lea muitalit Ahasa daguin, lea čállojuvvon Juda gonagasaid muitalusaid girjái. 20 Ahas manai vuoiŋŋadit áhčiidis lusa, ja son hávdáduvvui áhčiidis báldii Davida gávpogii. Su maŋŋil šattai gonagassan su bárdni Hiskia.
2 Gon 16,3 viser til 3 Mos 18,21, 2 Gon 8,18
Note bijai … mannat dola čađa: čujuha oskkoldatlaš virrui go sii oaffarušše mánáid. >\+xt 5 Mos 18,10.
2 Gon 16,6 viser til 2 Gon 14,22
Note : Aram čállojuvvo “Edom” muhtun giehtačállosiin.
2 Gon 16,9 viser til Am 1,5
Note Kir: eanan Mesopotamias, gos aramealaččat bohte. Vrd. \+xt Jes 22,6; Am 9,7.
Note sabbatváccáhaga: tempeluksa man ráigge gonagas váccii sabbahiid. Vrd. \+xt Esek 46,1č.
Forrige kapittelNeste kapittel

16. april 2021

Dagens Bibelord

Markus 6,35–44

Les i nettbibelen

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» ... Vis hele teksten

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» 37Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» De sa: «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for to hundre denarer, så de kan få spise?» 38«Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter!» Da de hadde gjort det, sa de: «Fem brød og to fisker.» 39Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg i det grønne gresset. 40Og de slo seg ned, rekke ved rekke – noen på hundre og noen på femti. 41Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen, brøt brødene i stykker og ga til disiplene, for at de skulle dele ut til folk. De to fiskene delte han også ut til alle. 42Og alle spiste og ble mette. 43Etterpå samlet de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk. 44Det var fem tusen menn som hadde spist.