Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Amos

Kapittel 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Neste kapittel
1Amosa sánit. Amos lei sávzageahčči Tekoa guovllus. Dáid sániid Israela hárrái son oaččui guokte jagi ovdal eanandoarggástusa. Dalle Juda gonagassan lei Ussia ja Israela gonagassan Jeroboam, Joaša bárdni.
          
   
 2 Ná Amos sártnui:
          Hearrá čeargu Sionis,
          su jietna jupmá Jerusalemis.
          Dalle guođoheddjiid
          guohtuneatnamat moraštit,
          Karmela aláš goiká.

Israela ja dan ránnjáálbmogiid duopmu
     3 Ná cealká Hearrá:
          Danin go Damaskus lea dahkan
          vearredagu vearredagu maŋŋil,
          de dan duopmu ii rievdda.
          Sii leat cuvken Gileada
          ruovdegordnenreagaiguin.
          
   
 4 Mun vuolggahan dola Hasaela šlohttii,
          ja dat duššada Ben-Hadada ladniid.
          
   
 5 Mun cuvken Damaskusa poartta smartti,
          duššadan ráđđejeaddji Bikat-Avenis
          ja dan gii guoddá ráđđensoappi Bet-Edenis.
          Arama álbmot dolvojuvvo eatnamisttis Kirii,
          cealká Hearrá.
          
   
 6 Ná cealká Hearrá:
          Danin go Gaza lea dahkan
          vearredagu vearredagu maŋŋil,
          de dan duopmu ii rievdda.
          Sii leat dolvon olles giliid fáŋgan
          ja addán daid olbmuid Edoma gihtii.
          
   
 7 Mun vuolggahan dola Gaza muvrii,
          ja dat duššada gávpoga ladniid.
          
   
 8 Mun duššadan ráđđejeaddji Ašdodis
          ja dan gii guoddá Aškelona ráđđensoappi.
          Mun lokten gieđa Ekrona vuostá,
          ja filistalaččaid bázahas duššá,
          cealká Hearrá Ipmil.
          
   
 9 Ná cealká Hearrá:
          Danin go Tyros lea dahkan
          vearredagu vearredagu maŋŋil,
          de dan duopmu ii rievdda.
          Sii leat addán Edoma gihtii olles giliid fáŋgan
          eaige leat muitán vielljavuođalihtu.
          
   
10 Mun vuolggahan dola Tyrosa muvrii,
          ja dat duššada gávpoga ladniid.
          
   
11 Ná cealká Hearrá:
          Danin go Edom lea dahkan
          vearredagu vearredagu maŋŋil,
          de dan duopmu ii rievdda.
          Sii leat doarrádallan vieljaideaset mihkiin
          eaige leat dovdan váibmoláđisvuođa.
          Sin moarri lea buollán čađat,
          iige sin suhttu leat nohkan goassege.
          
   
12 Mun vuolggahan dola Temanii,
          dat duššada Bosra ladniid.
          
   
13 Ná cealká Hearrá:
          Danin go ammonlaččat leat dahkan
          vearredagu vearredagu maŋŋil,
          de sin duopmu ii rievdda.
          Sii luddo Gileada áhpehis nissoniid
          vai besse viiddidit rájiideaset.
          
   
14 Mun cahkkehan dola Rabba muvrii,
          ja dat duššada gávpoga ladniid
          go soahtečuorvasat skádjet soađi beaivvi,
          go riđđuda jorrebiekka beaivvi.
          
   
15 Sin gonagas dolvojuvvo fáŋgavuhtii
          oktan oaivámuččaidisguin,
          cealká Hearrá.

   
Am 1,1 viser til 2 Gon 14,23, 2 Gon 15,1, Jes 1,1, Hos 1,1+, Am 7,14
Note Tekoa: uhca gávpogaš sullii 17 km Jerusalema lulábealde. \fq ovdal eanandoarggástusa: Áigi lea dovdameahttun. Israelis ledje dávjá eanandoarggástusat, ja okta namahuvvo gonagas Ussia áiggis, gč. \+xt Sak 14,5.
Am 1,3 viser til 2 Sam 12,31, 2 Gon 8,12, 2 Gon 13,7, Jes 17,1, Jer 49,23, Sak 9,1
Note cuvken: masorehtalaš teavsttas lea “ráidnen”.
Note Bikat-Aven: soaitá leat leahki Libanona ja Antilibanona gaskkas. \fq Bet-Eden: aramealaš riika Eufrateatnogáttis dahje Damaskusa lahka. \fq Kir: eanan Mesopotamias, aramealaččaid ruovttuguovlu. Vrd. \+xt 2 Gon 16,9; Jes 22,6; Am 9,7.
Am 1,12 viser til Jes 63,1
Note Teman: guovlu Edomis, dávjá adnojuvvon oppa riikka birra. \fq Bosra: gávpot Edomis.
Note Rabba: ammonlaččaid oaivegávpot, dálá Amman. ammonlaččat.
Neste kapittel

28. februar 2021

Dagens Bibelord

Lukas 7,36–50

Les i nettbibelen

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. ... Vis hele teksten

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. 37No var det ei kvinne der i byen som levde eit syndefullt liv. Då ho fekk vita at Jesus låg til bords hos farisearen, kom ho dit med ei alabastkrukke med dyr salve. 38Ho vart ståande bak Jesus, nede ved føtene, og gret. Så tok ho til å fukta føtene hans med tårene og tørka dei med håret sitt. Ho kyste føtene hans og smurde dei med salven. 39Då farisearen som hadde bede han heim, såg det, tenkte han med seg: «Var denne mannen ein profet, visste han kva slag kvinne det er som tek i han, at ho lever eit syndefullt liv.» 40Då tok Jesus til orde og sa til farisearen: «Simon, eg har noko å seia deg.» «Tal, meister», svara han. 41Jesus sa: «To menn stod i skuld til ein som lånte ut pengar. Den eine var skuldig fem hundre denarar, den andre femti. 42Men då dei ikkje hadde noko å betala med, ettergav han dei begge skulda. Kven av dei vil halda mest av han?» 43«Den han ettergav mest, tenkjer eg», svara Simon. «Du har rett», sa Jesus. 44Så vende han seg til kvinna og sa til Simon: «Ser du denne kvinna? Eg kom inn i ditt hus; du gav meg ikkje vatn til føtene mine, men ho fukta dei med tårer og tørka dei med håret sitt. 45Du helsa meg ikkje velkomen med eit kyss, men ho har ikkje halde opp med å kyssa føtene mine heilt frå eg kom inn. 46Du salva ikkje hovudet mitt med olje, men ho smurde føtene mine med velluktande salve. 47Difor seier eg deg: Dei mange syndene hennar er tilgjevne, difor har ho vist stor kjærleik. Men den som får tilgjeve lite, elskar lite.» 48Så sa han til kvinna: «Syndene dine er tilgjevne.» 49Då tok dei andre gjestene til å tenkja med seg: «Kven er han, som jamvel tilgjev synder?» 50Men Jesus sa til kvinna: «Trua di har frelst deg. Gå i fred!»