Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Goalmmát Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Forrige kapittelNeste kapittel

Buhtismeahttun golgan
15Hearrá sártnui Mosesii ja Aronii:
   
 2 Daddji israellaččaide: Jos olbmá rupmašis lea oačči golgan, de dat lea buhtismeahttun golgan.  3 Son lea buhtismeahttun nu guhká go su váivi bistá, leaččai dal golgan dahje ii.  4 Buot man alde buohcci veallá ja buot man alde son čohkká, šaddá buhtismeahttumin.  5 Juohkehaš gii guoská su oađđinsadjái, galgá bassat biktasiiddis ja basadit; son lea buhtismeahttun eahkeda rádjái.  6 Juohkehaš gii čohkána dakkár sadjái mas buohcci lea čohkkán, galgá bassat biktasiiddis ja basadit; son lea buhtismeahttun eahkeda rádjái.  7 Juohkehaš gii guoskkaha buohcci, galgá bassat biktasiiddis ja basadit; son lea buhtismeahttun eahkeda rádjái.  8 Jos dat gii buohcá golgama, čolgada buhtis olbmo ala, de dat geasa čolga lea deaivan, galgá bassat biktasiiddis ja basadit; son lea buhtismeahttun eahkeda rádjái.  9 Juohke diŋga man alde buohcci lea čohkkán riidedettiin, šaddá buhtismeahttumin. 10 Jos muhtun guoská diŋgii mii lea leamaš buohcci vuolde, de son lea buhtismeahttun eahkeda rádjái. Jos muhtun giehtaguššá dakkár diŋgga, de son galgá bassat biktasiiddis ja basadit; son lea buhtismeahttun eahkeda rádjái. 11 Jos olmmái gii buohcá golgama, guoská muhtun olbmui ovdal go lea doidán gieđaid čázis, de dat olmmoš geasa son guoskkai, galgá bassat biktasiiddis ja basadit; son lea buhtismeahttun eahkeda rádjái. 12 Láirelihti masa buohcci lea guoskan, galgá cuvket, muhto muorralihti galgá doidit čázis.
   
13 Go buohcci buorrána váivvistis, de su buhtástusáigi lea čieža beaivvi. Dasto son galgá bassat biktasiiddis ja basadit ráinnas čázis, ja de son lea buhtis. 14 Gávccát beaivvi son galgá váldit guokte turtelduvvá dahje guokte eará duvvá ja boahtit Hearrá muođuid ovdii almmustusgoađi uvssa lusa ja addit daid báhppii. 15 Báhppa galgá oaffaruššat nuppi suddooaffarin ja nuppi boaldinoaffarin. Ná báhppa galgá Hearrá muođuid ovddas doaimmahit sutnje soabahusa buhtismeahttunvuođas mii lei boahtán golgamis.
   
16 Jos olbmás manná siepman, de son galgá bassat oppa rupmaša; son lea buhtismeahttun eahkeda rádjái. 17 Buot biktasiid ja juohke náhkkeduoji man ala siepman lea boahtán, galgá bassat čázis; dat leat buhtismeahttumat eahkeda rádjái. 18 Jos olmmái veallá nissoniin ja sus manná siepman, de soai galgaba basadit; soai leaba buhtismeahttumat eahkeda rádjái.
   
19 Go nissonis leat mánodávddat ja varra golgá su rupmašis, de son lea buhtismeahttun čieža beaivvi. Dat gii guoská sutnje, lea buhtismeahttun eahkeda rádjái. 20 Buot man alde son veallá mánodávddaid áigge, šaddá buhtismeahttumin, ja buot man alde son čohkká, šaddá buhtismeahttumin. 21 Dat gii guoská su oađđinsadjái, galgá bassat biktasiiddis ja basadit; son lea buhtismeahttun eahkeda rádjái. 22 Dat gii guoská masage man alde son lea čohkkán, galgá bassat biktasiiddis ja basadit; son lea buhtismeahttun eahkeda rádjái. 23 Jos soamis guoská masage mii lea su oađđinsajis dahje man alde son lea čohkkán, de son lea buhtismeahttun eahkeda rádjái. 24 Jos olmmái veallá nissoniin, de su mánodávddat dahket olbmá buhtismeahttumin čieža beaivái. Buot man alde olmmái veallá, šaddá buhtismeahttumin.
   
25 Jos nissonis leat vardimat máŋga beaivvi, vaikko dat eai leat su mánodávddat, dahje jos mánodávddat bistet badjel áiggi, de son lea buhtismeahttun nu guhká go vardimat bistet, nugo mánodávddaid áiggege. 26 Buot man alde son veallá dahje čohkká vardimiid áigge, šaddá buhtismeahttumin nugo mánodávddaid áiggege. 27 Juohkehaš gii guoská daidda, šaddá buhtismeahttumin ja galgá bassat biktasiiddis ja basadit; son lea buhtismeahttun eahkeda rádjái.
   
28 Go nisson buhtistuvvo vardimiinnis, de su buhtástusáigi lea čieža beaivvi; de son lea buhtis. 29 Gávccát beaivvi son galgá váldit guokte turtelduvvá dahje guokte eará duvvá ja buktit daid báhppii almmustusgoađi uvssa lusa. 30 Báhppa galgá oaffaruššat nuppi suddooaffarin ja nuppigis boaldinoaffarin. Ná báhppa doaimmaha Hearrá muođuid ovddas sutnje soabahusa su vardimiin mat dahke su buhtismeahttumin.
   
31 Dii galgabehtet várjalit israellaččaid buhtismeahttunvuođas, vai sii eai jáme dan dihte go dahket buhtismeahttumin mu goađi, mii lea sin gaskkas.
   
32 Dát láhka guoská olbmái geas leat golgamat dahje geas manná olggos siepman, nu ahte son šaddá buhtismeahttumin, 33 nissonii geas leat mánodávddat, ja juohkehažžii, olbmái dahje nissonii, geas leat golgamat, ja olbmái gii veallá buhtismeahttun nissoniin.
Forrige kapittelNeste kapittel

08. mai 2021

Dagens Bibelord

Jeremia 33,1–6

Les i nettbibelen

1Herrens ord kom til Jeremia for annen gang, mens han ennå satt fengslet i vaktgården: 2Så sier Herren, som skapte jorden, Herren, som formet og grunnfestet den, Herren er hans navn: ... Vis hele teksten

1Herrens ord kom til Jeremia for annen gang, mens han ennå satt fengslet i vaktgården: 2Så sier Herren, som skapte jorden, Herren, som formet og grunnfestet den, Herren er hans navn: 3Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til. 4For så sier Herren, Israels Gud, om husene i denne byen og om husene til Juda-kongen, de som ble revet ned og brukt til forsvar mot voller og sverd 5da innbyggerne kom i strid med kaldeerne og husene deres ble fylt med lik, den gang jeg slo dem ned i vrede og harme:Jeg har vendt ansiktet bort fra denne byen på grunn av all deres ondskap. 6Se, jeg lar sårene hennes gro og leger henne. Så helbreder jeg dem og åpenbarer en rikdom av fred og trygghet for dem.