Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Goalmmát Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Forrige kapittelNeste kapittel

Arona vuosttaš oaffar
9Gávccát beaivvi Moses rávkkai lusas Arona ja su bártniid ja Israela vuorrasiid.  2 Son dajai Aronii: “Váldde burrogálbbi suddooaffarin ja viercca boaldinoaffarin, goappašagaid almmá vigi haga, ja buvtte daid Hearrá muođuid ovdii.  3 Cealkke israellaččaide: Buktet bohká suddooaffarin ja burrogálbbi ja lábbá boaldinoaffarin, goappašagaid jahkásaččaid ja almmá vigi haga.  4 Buktet maiddái vuovssá ja viercca searvevuođaoaffarin, oaffaruššojuvvot Hearrá muođuid ovddas, ja borramušoaffara mii lea vuidojuvvon oljjuin, danin go odne Hearrá almmustuvvá didjiide.”
   
 5 Sii bukte almmustusgoađi ovdii buot maid Moses lei gohččon. Oppa searvegoddi loaiddastii ovdan ja čuoččui Hearrá muođuid ovddas.  6 Moses dajai: “Ná Hearrá lea gohččon din dahkat, ja de su hearvásvuohta almmustuvvá didjiide.”  7 Aronii Moses dajai: “Loaiddas áltára lusa ja oaffaruša iežat suddooaffara ja boaldinoaffara ja doaimmat soabahusa alccesat ja álbmogii. Oaffaruša dasto álbmoga oaffara ja doaimmat soabahusa dasa, nugo Hearrá lea gohččon.”
   
 8 Aron loaiddastii áltára lusa ja gottii iežas suddooaffargálbbi.  9 Arona bártnit geigejedje sutnje vara, ja son buonjostii suorpma dasa ja sihkui vara áltára čorvviide, ja vara mii lei báhcán, son leikii áltára gurrii. 10 Suddooaffarealli buoiddi ja maninčalmmiid ja stuorit vuoivvasgeaži son bolddii áltára alde dan gohččuma mielde maid Hearrá lei addán Mosesii. 11 Biergguid ja náhki son bolddii siidda olggobealde. 12 Dasto Aron gottii boaldinoaffarealli. Su bártnit geigejedje sutnje vara, ja son riškkuhii dan miehtá áltára. 13 Sii geigejedje sutnje boaldinoaffarealli ruvjjiid ja oaivvi, ja son bolddii daid áltára alde. 14 Dasto son basai siskilušaid ja julggiid ja bolddii daid oktan boaldinoaffariin áltára alde.
   
15 De Aron buvttii ovdan álbmoga oaffara, válddii álbmoga suddooaffarbohká ja gottii dan suddooaffarin seammá ládje go iežas oaffareallige. 16 Son válddii maiddái boaldinoaffarealli ja oaffarušai dan mearriduvvon vuogi mielde. 17 Son buvttii ovdan borramušoaffara, válddii das čorpma dievva ja bolddii dan áltára alde. Dan son oaffarušai iđitboaldinoaffara lassin. 18 De son gottii vuovssá ja viercca álbmoga searvevuođaoaffarin. Arona bártnit geigejedje sutnje vara, ja son riškkuhii dan miehtá áltára.
   
19 Vuovssá ja viercca buiddiid, biehčama, leavssusbuiddiid, maninčalmmiid ja stuorit vuoivvasgeaži, 20 buot dáid buiddiid sii bidje mielggaid gurrii. Aron bolddii buiddiid áltára alde. 21 Muhto mielggaid ja olgeš čoarbbeali Aron bajidii oaffarin Hearrá muođuid ovddas, nugo Moses lei gohččon. 22 De Aron bajidii gieđaid álbmoga guvlui ja buressivdnidii sin. Son njiejai áltáris go lei geargan oaffaruššamis suddooaffara, boaldinoaffara ja searvevuođaoaffara.
   
23 Moses ja Aron manaiga almmustusgoahtái, ja go soai bođiiga doppe olggos, de soai buressivdnideigga álbmoga. Dalle Hearrá hearvásvuohta almmustuvai oppa álbmogii. 24 Hearrá luhtte vulggii dolla, ja dat lovttii boaldinoaffara ja buiddiid áltára alde. Oppa álbmot oinnii dan, ja buohkat ledje ávus ja luoitádedje eatnamii muđolassii.
Forrige kapittelNeste kapittel

08. mai 2021

Dagens Bibelord

Jeremia 33,1–6

Les i nettbibelen

1Herrens ord kom til Jeremia for annen gang, mens han ennå satt fengslet i vaktgården: 2Så sier Herren, som skapte jorden, Herren, som formet og grunnfestet den, Herren er hans navn: ... Vis hele teksten

1Herrens ord kom til Jeremia for annen gang, mens han ennå satt fengslet i vaktgården: 2Så sier Herren, som skapte jorden, Herren, som formet og grunnfestet den, Herren er hans navn: 3Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til. 4For så sier Herren, Israels Gud, om husene i denne byen og om husene til Juda-kongen, de som ble revet ned og brukt til forsvar mot voller og sverd 5da innbyggerne kom i strid med kaldeerne og husene deres ble fylt med lik, den gang jeg slo dem ned i vrede og harme:Jeg har vendt ansiktet bort fra denne byen på grunn av all deres ondskap. 6Se, jeg lar sårene hennes gro og leger henne. Så helbreder jeg dem og åpenbarer en rikdom av fred og trygghet for dem.