Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Goalmmát Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Forrige kapittelNeste kapittel

Borramušoaffar
2Go soamis buktá Hearrái borramušoaffara, de su oaffarin galget leat sevlejuvvon jáffut. Daidda son galgá golggahit oljju ja bidjat ala suovvasiid.  2 De son galgá doalvut jáffuid báhpaide, Arona bártniide, ja báhppa galgá váldit čorpma dievva oljjuin láktaduvvon jáffuid ja buot suovvasiid, ja de boaldit dán oasi áltára alde dollaoaffarin man hádja lea Hearrá miela mielde.  3 Dat mii báhcá borramušoaffaris gullá Aronii ja su bártniide. Dat lea allabassi oassi Hearrá dollaoaffaris.
   
 4 Jos don buvttát borramušoaffarin láibbi mii lea goikaduvvon uvnnas, de dat galgá leat ráhkaduvvon sevlejuvvon jáffuin: oljjuin láibojuvvon suvrutkeahtes gáhkut dahje oljjuin vuidojuvvon asehis suvrutkeahtes láibbážat.  5 Jos don attát borramušoaffara mii lea goikaduvvon rávttu alde, de dat galgá leat ráhkaduvvon sevlejuvvon jáffuin, oljjuin láibojuvvon ja suvrutkeahttái.  6 Doadjal dan bihttán ja golggat oljju bihtáid ala. Dat lea borramušoaffar.  7 Jos dáhtut addit borramušoaffara mii lea bassojuvvon ruittus, de dat galgá leat ráhkaduvvon sevlejuvvon jáffuin ja oljjus.  8 Dan borramušoaffara mii lea ráhkaduvvon dán ládje, don galggat buktit Hearrái ja addit báhppii, gii de galgá doalvut dan áltára lusa.  9 Báhppa galgá váldit oasi borramušoaffaris oasseoaffarin ja boaldit dan áltára alde dollaoaffarin man hádja lea Hearrá miela mielde. 10 Dat mii báhcá borramušoaffaris gullá Aronii ja su bártniide, dat lea allabassi oassi Hearrá dollaoaffaris.
   
11 Ii mihkkege borramušoaffariid maid dii buktibehtet Hearrái, oaččo leat suvruduvvon, danin go dii ehpet oaččo boaldit suvrradáiggi dahje honnega dollaoaffarin Hearrái. 12 Dii oažžubehtet gal buktit dakkáriid álgošaddooaffarin, muhto ehpet oaččo boaldit daid áltára alde hádjan mii lea Hearrá miela mielde.
   
13 Sálte buot borramušoaffariiddát. Sálti mii gullá Ipmila lihttui, ii oaččo goassege váilut du borramušoaffaris. Oaffaruša sáltti buot oaffarattáldagaidatguin.
   
14 Jos dáhtut addit Hearrái borramušoaffara vuosttaš šattustat, de du oaffarin galget leat gordneoaivvit mat leat gordojuvvon dolas, varas gordneoivviin cuvkejuvvon gortnit. 15 Golggat daidda oljju ja bija ala suovvasiid. Dat lea borramušoaffar. 16 Báhppa galgá váldit veaháš gortniid ja oljju oasseoaffarin ja buot suovvasiid, ja de boaldit dan dollaoaffarin Hearrái.
3 Mos 2,1 viser til 3 Mos 6,7
Note: borramušoaffar, olju.
Note álgošaddooaffarin: álgošaddu.
3 Mos 2,13 viser til Esek 43,24, Mark 9,49
Note sálti: lei deaŧalaš oassi oaffariin. Sálti seailluha biepmu ja govvida dan ahte lihttu lea agálaš ja rihkkumeahttun. Gč. \+xt 4 Mos 18,19.
Forrige kapittelNeste kapittel

08. mai 2021

Dagens Bibelord

Jeremia 33,1–6

Les i nettbibelen

1Herrens ord kom til Jeremia for annen gang, mens han ennå satt fengslet i vaktgården: 2Så sier Herren, som skapte jorden, Herren, som formet og grunnfestet den, Herren er hans navn: ... Vis hele teksten

1Herrens ord kom til Jeremia for annen gang, mens han ennå satt fengslet i vaktgården: 2Så sier Herren, som skapte jorden, Herren, som formet og grunnfestet den, Herren er hans navn: 3Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til. 4For så sier Herren, Israels Gud, om husene i denne byen og om husene til Juda-kongen, de som ble revet ned og brukt til forsvar mot voller og sverd 5da innbyggerne kom i strid med kaldeerne og husene deres ble fylt med lik, den gang jeg slo dem ned i vrede og harme:Jeg har vendt ansiktet bort fra denne byen på grunn av all deres ondskap. 6Se, jeg lar sårene hennes gro og leger henne. Så helbreder jeg dem og åpenbarer en rikdom av fred og trygghet for dem.