Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Goalmmát Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Forrige kapittelNeste kapittel

Riegádahtti buhtástus
12Hearrá sártnui Mosesii:
   
 2 Cealkke israellaččaide: Go nisson lea riegádahttán bártni, de son lea čieža beaivvi buhtismeahttun, seammá láhkái go dalle go sus leat mánodávddat.  3 Gávccát beaivvi bárdnemáná ovdaliiki galgá čuhppojuvvot.  4 Nisson galgá orrut ruovttus vel golbmalogigolbma beaivvi, vai buhtásmuvvá vardimis. Son ii oaččo guoskat masage mii lea bassi, iige son oaččo boahtit bassibáikái ovdal go su buhtástusáigi lea nohkan.  5 Go nisson lea riegádahttán nieidda, de son lea buhtismeahttun guokte vahku, seammá láhkái go dalle go sus leat mánodávddat. Son galgá orrut ruovttus vel guhttalogiguhtta beaivvi buhtismeahttumin vardimis.  6 Go su buhtástusáigi bártni dahje nieidda riegádahttima maŋŋil lea nohkan, de son galgá buktit báhppii almmustusgoađi uvssa lusa jahkásaš lábbá boaldinoaffarin ja duvvá dahje turtelduvvá suddooaffarin.  7 Báhppa galgá oaffaruššat daid Hearrái ja doaimmahit sutnje soabahusa, ja nu son šaddá buhtisin iežas vardimis. Dát láhka guoská nissonii gii lea riegádahttán máná, jogo bártni dahje nieidda.  8 Jos nisson ii suitte oaffaruššat lábbá, de son galgá váldit guokte turtelduvvá dahje guokte eará duvvá, nuppi boaldinoaffarin ja nuppi suddooaffarin, ja báhppa galgá doaimmahit sutnje soabahusa. De nisson lea buhtis.
Forrige kapittelNeste kapittel

13. mai 2021

Dagens Bibelord

Lukas 24,46–53

Les i nettbibelen

46og han sa til dei: «Slik står det skrive: Messias skal lida og stå opp frå dei døde tredje dagen, 47og i hans namn skal omvending og tilgjeving for syndene forkynnast for alle folkeslag; de skal byrja i Jerusalem. 48De er vitne om dette. ... Vis hele teksten

46og han sa til dei: «Slik står det skrive: Messias skal lida og stå opp frå dei døde tredje dagen, 47og i hans namn skal omvending og tilgjeving for syndene forkynnast for alle folkeslag; de skal byrja i Jerusalem. 48De er vitne om dette. 49Eg sender over dykk det som Far min har lova. Men de skal halda dykk i byen til de blir kledde med kraft frå det høge.» 50Så førte han dei ut mot Betania, og han lyfte hendene og velsigna dei. 51Og medan han velsigna dei, skildest han frå dei og vart teken opp til himmelen. 52Då fall dei på kne og tilbad han. Så gjekk dei tilbake til Jerusalem i stor glede. 53Sidan var dei stadig i tempelet og lova og prisa Gud.