Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Goalmmát Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Forrige kapittelNeste kapittel

Láhka sohkabeallegaskavuođain
18Hearrá sártnui Mosesii:
   
 2 Cealkke israellaččaide: Mun lean Hearrá, din Ipmil.  3 Dii ehpet oaččo dahkat nugo dahke Egyptas gos dii ásaidet, ehpetge nu mo dahket Kanaanis gosa mun doalvvun din. Allet ane sin vieruid.  4 Doahttalehket mu lágaid, dollet mu báhkkomiid ja ellet daid mielde. Mun lean Hearrá, din Ipmil.  5 Dollet mu báhkkomiid ja lágaid. Juohke olbmui gii doallá daid, dat addet eallima. Mun lean Hearrá.
   
 6 Ii oktage oaččo veallát soapmásiin gii lea su fuolki. Mun lean Hearrá.  7 It oaččo heahppášuhttit áhčát nu ahte veallát etniinat; son lea du iežat eadni, ale veallá suinna.  8 It oaččo veallát eadnebeliinat; muđui don heahppášuhtát iežat áhči.  9 It oaččo veallát oappáinat, it oaččo veallát oabbábeliinatge, gulaš son dal duinna seammá bearrašii dahje ii. 10 It oaččo veallát bártnát nieiddain dahje nieiddat nieiddain; muđui don heahppášuhtát iežat oačči ja vara. 11 It oaččo veallát iežat eadnebeale nieiddain; son lea du áhči fuolki, son lea du oabbá. 12 It oaččo veallát iežat siesáin; son lea du áhči fuolki. 13 It oaččo veallát iežat muoŧáin, son lea du eatni fuolki. 14 It oaččo veallát áhčát vielja áhkáin, sonhan lea du ipmi. 15 It oaččo veallát iežat manjiin; son lea bártnát áhkká, ale veallá suinna. 16 It oaččo veallát vieljat áhkáin, muđui don heahppášuhtát iežat vielja. 17 It oaččo veallát nissoniin ja su nieiddain, itge oaččo veallát su bártni dahje su nieidda nieiddain; sii leat lagaš fulkkežat, dat livččii heahpatlaš dahku. 18 It oaččo váldit áhkát oappá liigeáhkkán ja veallát suinna, nu guhká go du áhkká lea eallimin.
   
19 It oaččo veallát nissoniin gii mánodávddaid geažil lea buhtismeahttun. 20 It oaččo veallát lagamuččat áhkáin, amat šaddat buhtismeahttumin. 21 It oaččo addit ovttage mánáinat Molokii, muđui don heahppášuhtát iežat Ipmila nama. Mun lean Hearrá. 22 It oaččo veallát olbmáin nugo olmmái veallá nissoniin, dakkár lea fasti. 23 It oaččo seahkanaddat mainnage omiin, amat šaddat buhtismeahttumin. Nisson ii oaččo ásahit iežas oami ovdii, vai beassá seahkanaddat dainna; dakkár lea eartnjehas.
   
24 Allet daga iežaideattet buhtismeahttumin mainnage dákkáriin. Dasgo buot dákkáriin dat álbmogat maid mun áján eret din ovddas, leat dahkan iežaset buhtismeahttumin. 25 Maiddái eanan lea šaddan buhtismeahttumin. Danin mun ráŋggáštin eatnama dan vearredaguid dihte, ja dat vuvssii olggos ássiidis. 26 Muhto dii galgabehtet doallat mu lágaid ja mu báhkkomiid. Allos oktage dis, leaččai son dal eatnamis riegádan dahje vieris gii ássá din gaskkas, dahko ovttage diein fastivuođain. 27 Dakkár fastivuođaid dahke eatnama ássit ovdal din, ja eanan šattai buhtismeahttumin. 28 Allet divtte eatnama vuoksit din olggos danin go dahkabehtet dan buhtismeahttumin, nugo dat vuvssii olggos dan álbmoga mii lei ovdal din. 29 Juohkehaš gii dahká ovttage dáin fasttes daguin, galgá jávkaduvvot iežas álbmogis. 30 Dollet mu mearrádusa alletge ane daid fasttes vieruid maid olbmot atne ovdal din; dii ehpet oaččo dahkat iežadet buhtismeahttumin daiguin. Mun lean Hearrá, din Ipmil.
Forrige kapittelNeste kapittel

12. mai 2021

Dagens Bibelord

Efesarane 1,17–23

Les i nettbibelen

17Eg bed om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlegdomens Far, må gje dykk visdoms og openberrings Ande, så de lærer Gud å kjenna. 18Må han lysa opp auga til dykkar hjarte, så de får innsikt i kva håp han har kalla dykk til, kor rik og herleg arven er for dei heilage ... Vis hele teksten

17Eg bed om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlegdomens Far, må gje dykk visdoms og openberrings Ande, så de lærer Gud å kjenna. 18Må han lysa opp auga til dykkar hjarte, så de får innsikt i kva håp han har kalla dykk til, kor rik og herleg arven er for dei heilage 19og kor overveldande hans kraft er mellom oss som trur. For hans makt og styrke er veldig. 20Med denne krafta reiste han Kristus opp frå dei døde og sette han ved Guds høgre hand i himmelen, 21over alle makter og herredøme, over alt velde og alle som styrer, og over kvart namn som nemnast kan, ikkje berre i denne tidsalderen, men òg i den komande. 22Alt la han under hans føter, og han som er hovudet over alle ting, har han gjeve til kyrkja, 23som er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle.