Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Johannesa evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Forrige kapittelNeste kapittel

Duohta viidnemuorra
15Mun lean duohta viidnemuorra, ja mu Áhčči lea viidnegárdedoalli.  2 Son čuohppá mus eret juohke oavssi mii ii šaddat šaddosiid, ja juohke oavssi mii šaddada šaddosiid, son buhtista, vai dat šaddadivččii eanet šaddosiid.  3 Dii lehpet juo buhttásat dan sáni dihte maid mun lean sárdnon didjiide.  4 Bissot mu siste, de mun bisun din siste. Nugo oaksige ii sáhte šaddadit šattuid muđui go dat bissu viidnemuoras, nu ehpet diige sáhte šaddadit šattuid muđui go bissubehtet mu siste.
   
 5 Mun lean viidnemuorra, dii lehpet oavssit. Dat gii bissu mu siste ja gean siste mun bisun, šaddada ollu šattuid. Almma mu haga dii ehpet máhte dahkat maidege.  6 Gii ii biso mu siste, dat lea dego luovvanan oaksi: Dat bálkestuvvo eret ja goiká. Goikeoavssit čohkkejuvvojit ja bálkestuvvojit dollii, ja dat bullet.  7 Jos dii bissubehtet mu siste ja mu sánit bissot din siste, de átnot maid ihkinassii dáhttubehtet, ja dii oažžubehtet dan.  8 Mu Áhči hearvásvuohta boahtá albmosii das ahte dii šaddadehpet ollu šaddosiid ja šaddabehtet mu máhttájeaddjin.
   
 9 Nugo Áhčči lea ráhkistan mu, nu munge lean ráhkistan din. Bissot mu ráhkisvuođas. 10 Jos dii doallabehtet mu báhkkomiid, de dii bissubehtet mu ráhkisvuođas, nugo mun lean doallan Áhččán báhkkomiid ja bisun su ráhkisvuođas. 11 Dán mun lean sárdnon didjiide, vai mu illu lea din siste ja din illu šaddá ollisin. 12 Ná mun gohčun din: Ráhkistehket guhtet guimmiideattet, nugo mun lean ráhkistan din. 13 Ii ovttasge leat stuorit ráhkisvuohta go sus gii addá heakkas ustibiiddis ovddas. 14 Dii lehpet mu ustibat, jos dahkabehtet dan maid mun gohčun. 15 In mun šat gohčot din bálvaleaddjin, danne go bálvaleaddji ii dieđe maid su isit áigu. Mun gohčodan din ustibin, munhan lean muitalan didjiide buot maid lean gullan Áhčistan. 16 Ehpet dii válljen mu, muhto mun válljejin din ja vuolggahin din šaddadit šaddosiid, dakkár šaddosiid mat bissot. Go nu dahkabehtet, de Áhčči addá didjiide buot maid átnubehtet sus mu nammii. 17 Ná mun gohčun din: Ráhkistehket guhtet guimmiideattet.
Máilbmi vašuha din
18 Jos máilbmi vašuha din, de muitet ahte dat lea vašuhan mu ovdal go din. 19 Jos dii livččiidet máilmmi olbmot, de máilbmi ráhkistivččii iežas olbmuid. Muhto dál dii ehpet leat máilmmi olbmot, muhto mun lean válljen din máilmmis, ja danne máilbmi vašuha din. 20 Muitet maid mun celken: Bálvaleaddji ii leat stuorit go isit. Jos olbmot leat doarrádallan mu, de sii doarrádallet maiddái din. Jos sii leat doallan mu sáni, de sii dollet maiddái din sáni. 21 Buot dán olbmot dahket didjiide mu nama dihte, dasgo eai dovdda su gii lea vuolggahan mu. 22 Jos mun in livčče boahtán ja sárdnon sidjiide, de sis ii livčče suddu, muhto dál sis ii leat mihkkege mainna bealuštit suttuset. 23 Gii vašuha mu, dat vašuha maiddái mu Áhči. 24 Jos mun in livčče dahkan sin gaskkas daguid maid ii oktage eará leat dahkan, de sis ii livčče suddu. Muhto dál sii leat oaidnán daid ja vašuhit sihke mu ja mu Áhči. 25 Muhto dat šattai, vai ollašuvvá sin čállagiid sátni: Sii leat vašuhan mu almmá siva haga.
   
26 Dii oažžubehtet Bealušteaddji; mun vuolggahan su Áhči luhtte. Son, Duohtavuođa Vuoigŋa, vuolgá Áhči luhtte ja duođašta mu birra. 27 Maiddái dii šaddabehtet mu duođašteaddjin, diihan lehpet leamaš mu mielde gitta álggu rájes.
Joh 15,7 viser til Joh 14,13+
Joh 15,9 viser til Joh 5,20+
Joh 15,25 viser til l 0,0
Joh 15,26 viser til Joh 14,16+, Apd 5,32
Note Bealušteaddji: >\+xt 14,16.
Forrige kapittelNeste kapittel

01. august 2021

Dagens Bibelord

Matteus 18,21–35

Les i nettbibelen

21Då gjekk Peter fram til Jesus og spurde: «Herre, kor mange gonger skal bror min kunna synda mot meg og eg likevel tilgje han? Så mykje som sju gonger?» 22Jesus svara: «Ikkje sju gonger, seier eg deg, men sytti gonger sju! ... Vis hele teksten

21Då gjekk Peter fram til Jesus og spurde: «Herre, kor mange gonger skal bror min kunna synda mot meg og eg likevel tilgje han? Så mykje som sju gonger?» 22Jesus svara: «Ikkje sju gonger, seier eg deg, men sytti gonger sju! 23Difor kan himmelriket liknast med ein konge som ville gjera opp rekneskapen med tenarane sine. 24Då han tok til med oppgjeret, førte dei fram for han ein som var skuldig ti tusen talentar. 25Han hadde ikkje noko å betala med, og herren baud at han skulle seljast, både han og kona hans og borna og alt han eigde, så gjelda kunne betalast. 26Men tenaren fall på kne for han og bad: ‘Ver tolmodig med meg, så skal eg betala deg alt saman.’ 27Herren fekk inderleg medkjensle med han, sleppte han fri og ettergav han skulda. 28Då tenaren kom ut, møtte han ein medtenar som skulda han hundre denarar. Han greip medtenaren, tok strupetak på han og sa: ‘Betal det du skuldar!’ 29Medtenaren fall ned for han og bad: ‘Ver tolmodig med meg, så skal eg betala deg.’ 30Men han ville ikkje. Han gjekk av stad og sette medtenaren sin i fengsel; der skulle han sitja til han hadde betalt skulda. 31Då dei andre tenarane såg det som hende, vart dei svært sorgfulle. Dei gjekk til herren sin og fortalde han alt som var hendt. 32Då kalla herren tenaren til seg att og sa til han: ‘Du vonde tenar! Heile skulda ettergav eg deg fordi du bad meg om det. 33Skulle ikkje du òg ha vist miskunn mot medtenaren din, slik eg viste miskunn mot deg?’ 34Og herren vart sint og overgav tenaren til fangevaktarar som skulle mishandla han til han hadde betalt heile skulda. 35Slik skal Far min i himmelen gjera med kvar ein av dykk som ikkje av hjartet tilgjev bror sin.»