Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Esra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Forrige kapittelNeste kapittel

Tempela ceggen álgá ođđasis
5Muhto profehtat Haggai ja Sakarja, Iddo bárdni, sártnuiga Israela Ipmila nammii Juda ja Jerusalema juvddálaččaide.  2 Dalle Serubbabel, Šealtiela bárdni, ja Ješua, Josadaka bárdni, álggiiga fas hukset Ipmila tempela Jerusalemis, ja Ipmila profehtat ledje mielde doarjumin sudno.
   
 3 Dan áigge bohte Eanu oarjjabeale provinssa eatnanhearrá Tattenai ja Šetar-Bosnai oktan virgeguimmiideaskkaguin sin lusa ja jerre: “Gii lea gohččon din hukset dán tempela ja háhkat dasa biergasiid?”  4 Sii jerre velá: “Mat leat daid olbmáid namat geat leat huksemin tempela?”  5 Muhto Ipmil ii hilgon juvddálaččaid vuorrasiid, ja sii besse joatkit barggu dassážii go Dareiosii sáddejuvvošii das diehtu ja sus boađášii vástádus.
   
 6 Dát lea geardduhus dan reivves maid Eanu oarjjabeale provinssa eatnanhearrá Tattenai ja Šetar-Bosnai oktan virgeguimmiideaskkaguin, provinssa hálddahusolbmáiguin, sáddejedje gonagas Dareiosii.  7 Dát lei dieđáhus maid sii sáddejedje:
        “Gonagas Dareiosii. Ráfi dutnje!
 8 Mii almmuhit gonagassii ahte mii finaimet Juda provinssas ja oinniimet ahte stuorra Ipmila tempel huksejuvvo čullojuvvon geđggiin, ja dan seainnit skoađastuvvojit muorain. Bargu dahkkojuvvo dárkilit ja dat ovdána bures.  9 Mii jearaimet vuorrasiin, gii lea addán lobi hukset tempela ja háhkat dasa biergasiid. 10 Mii jearaimet maiddái sin oaivámuččaid namaid ja čáliimet daid muitui, vai beassat almmuhit daid dutnje. 11 Sii vástidedje midjiide ná:
        Mii leat almmi ja eatnama Ipmila bálvaleaddjit, ja mii hukset ođđasis tempela mii lei ceggejuvvon dohko juo dolin. Israela stuorra gonagas lei huksen dan.
12 Muhto go min áhčit moaráhuhtte almmi Ipmila, de son attii sin kaldealaš Nebukadnesara, Babylonia gonagasa, gihtii. Son duššadii tempela ja doalvvui álbmoga Babyloniai. 13 Muhto go Kyros lei šaddan Babylonia gonagassan, de son vuosttaš ráđđenjagistis gohčui hukset tempela ođđasis. 14 Gonagas Kyros maiddái gohčui buktit Babylona tempelis Ipmila tempela gollelihtiid ja silbalihtiid maid Nebukadnesar lei váldán Jerusalema tempelis ja dolvon mielddis. Kyros attii daid Šešbassar-nammasaš olbmái, gean son lei dahkan eatnanhearrán, 15 ja dajai sutnje: ‘Váldde dáid lihtiid ja doalvvo daid Jerusalema tempelii. Ipmila tempel galgá huksejuvvot ovddeš sadjásis.’ 16 Nu Šešbassar bođii Jerusalemii ja bijai Ipmila tempela vuođđudusa. Dan rájes tempel lea huksejuvvon, muhto dat ii leat veláge gárvvis. 17 Jos gonagas nu dáhttu, de mii bivdit ahte Babylonia dávvirgámmáriin ohccojuvvo, leago gonagas Kyros duođaid gohččon hukset Jerusalemii dán tempela, ja ahte gonagasa mearrádus dán áššis sáddejuvvo midjiide.”
Esra 5,5 viser til l 0,0
Note bijai … vuođđudusa: >\+xt 3,8.
Forrige kapittelNeste kapittel

06. mai 2021

Dagens Bibelord

1. Kongebok 3,5–14

Les i nettbibelen

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» ... Vis hele teksten

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» 6Salomo svarte: «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. 7Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. 8Her står din tjener midt iblant ditt folk som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. 9Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?» 10At Salomo svarte dette, var godt i Herrens øyne. 11Og Gud sa til ham: «Siden du ba om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, 12så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme etter deg. 13Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg: både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. 14Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt liv.»