Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Paulusa girji romalaččaide

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Forrige kapittelNeste kapittel

Ráfi Ipmiliin
5Go mii dál leat dahkkojuvvon vanhurskkisin go oskut, de mis lea ráfi Ipmiliin Hearrámet Jesus Kristusa bokte.  2 Kristus lea diktán min beassat dán árbmui mas mii dál leat. Mii leat ilus go mis lea dat doaivu ahte mii beassat Ipmila hearvásvuhtii.  3 Mii leat ilus velá áŧestusainge, danin go mii diehtit ahte áŧestusat duddjojit gierdavašvuođa,  4 gierdavašvuohta duddjo geahččaluvvon miela, ja geahččaluvvon miella addá doaivvu.  5 Ja doaivu ii beahte min, dasgo Ipmil lea golggahan iežas ráhkisvuođa min váibmui dalle go son attii midjiide Bassi Vuoiŋŋa.
   
 6 Dalle go mii ain leimmet rašit, de Kristus jámii mearriduvvon áiggi ipmilmeahttun olbmuid ovddas.  7 Illá oktage dáhttu jápmit oppa vanhurskkis olbmo ovddasge. Buori olbmo ovddas gal muhtun veajášii jápmit.  8 Muhto Ipmil čájeha midjiide iežas ráhkisvuođa das ahte Kristus jámii min ovddas go mii ain leimmet suttolaččat.  9 Go su varra dál lea dahkan min vanhurskkisin, de dađe vissáseappot son beastá min boahttevaš moaris. 10 Dasgo jos mii leimmet Ipmila vašálaččat ja soabahuvvuimet Ipmiliin su bártni jápmima bokte, de dađe vissáseappot Ipmila bártni eallin beastá min dál go mii leat soabahuvvon. 11 Ja ii duššefal dat. Min rápmi lea Ipmilis, Hearrámet Jesus Kristusa dihte, gean bokte mii leat ožžon soabahusa.
Adam ja Kristus
12 Suddu bođii máilbmái ovtta olbmo bokte, ja suttu bokte jápmin. Ja nu lea jápmin joksan buot olbmuid, dasgo buohkat suddudedje. 13 Suddu gal lei máilmmis juo ovdal go láhka addojuvvui, muhto suddu ii logahallojuvvo doppe gos ii leat láhka. 14 Almmatge jápmin ráđđii Adama rájes Mosesa rádjai singe geat eai lean rihkkon lága nugo Adam. Adam lei ovdagovva sus gii bođii maŋŋil.
   
15 Muhto rihkkuma ii sáhte veardidit árpmuin. Jos buohkat leat jápmán ovtta olbmo rihkkuma geažil, de buohkat leat dál ožžon Ipmila valljugas árpmu, dan árpmuattáldaga mii lei okta áidna olmmoš, Jesus Kristus. 16 Dán attáldaga ii sáhte veardidit dainna mii bođii ovtta olbmo suttus. Dasgo duopmu bođii ovtta olbmo suttus ja šattai dubmehussan, muhto árbmu buvttii friddjavuođa duomu buohkaide guđet ledje jorralan. 17 Jos jápmin ráđđegođii ovtta olbmo jorralusa geažil, de sii geat ožžot vanhurskkisvuođa valljugas árpmu ja attáldaga besset dađe vissáseappot ráđđet ja eallit dan ovtta olbmo, Jesus Kristusa, bokte.
   
18 Nugo nappo ovtta olbmo rihkkun lea šaddan dubmehussan buot olbmuide, nu maiddái ovtta olbmo vanhurskkis dahku šaddá vanhurskkisvuohtan ja eallimin buohkaide. 19 Nugo ovtta olbmo jeagohisvuohta dagai buohkaid suttolažžan, nu ovtta olbmo gulolašvuohta dahká buohkaid vanhurskkisin. 20 Láhka bođii máilbmái vai rihkkun šattašii stuoribun. Muhto gos suddu lea šaddan stuorisin, das árbmu lea šaddan velá stuoribun. 21 Ja nugo suddu lea ráđđen ja dolvon jápmimii, nu maiddái árbmu ráđđe vanhurskkisvuođa bokte ja doalvu agálaš eallimii Hearrámet Jesus Kristusa bokte.
Rom 5,13 viser til Rom 4,15+
Rom 5,20 viser til Rom 4,15+
Forrige kapittelNeste kapittel

15. mai 2021

Dagens Bibelord

Apostelgjerningane 24,10–21

Les i nettbibelen

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. ... Vis hele teksten

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. 11Du kan lett få stadfest at det ikkje er meir enn tolv dagar sidan eg reiste opp til Jerusalem for å tilbe. 12Og ingen har sett meg diskutera med nokon eller eggja opp folk, verken i tempelet eller i synagogane eller nokon annan stad i byen. 13Dei kan heller ikkje prova det dei no klagar meg for. 14Men det vedgår eg: Eg dyrkar våre fedrars Gud gjennom å følgja Vegen, som dei kallar ei sektlære. For eg trur alt det som er skrive i lova og profetane, 15og eg har den same von til Gud som desse har: at rettferdige og urettferdige ein gong skal stå opp frå dei døde. 16Difor legg eg vinn på alltid å ha eit reint samvit for Gud og menneske. 17Etter mange år kom eg for å gje ei gåve til dei fattige i folket mitt og for å ofra. 18Då var det dei fann meg i tempelet, der eg hadde late meg reinsa. Eg samla ikkje folk om meg og laga ikkje uro. 19Men nokre jødar frå Asia såg meg, og det var dei som burde ha møtt fram for deg og kome med skuldingar, om dei hadde hatt nokon. 20Eller så bør dei som står her, sjølve seia kva dei fann meg skuldig i då eg stod for Rådet. 21Det kan vel ikkje berre vera for det eine ordet eg ropa ut då eg stod framfor dei: ‘Det er for oppstoda frå dei døde eg står for retten her i dag.’»